Informació economicofinancera

Informe anual 2018

Informe de Gestió 2018

Descàrrega de l'Informe de Gestió 2018 (PDF, 9,1 MB)  


L’Informe de Gestió ofereix una panoràmica sobre el model de gestió i l'estratègia de CaixaBank en matèria econòmica, financera, social, ambiental i de govern corporatiu.

Informe de Gestió 2018