Comitè de Direcció

Nom i cognoms Càrrec Data del primer nomenament Informe/Proposta Comissió Nomenaments
Gonzalo Gortázar Rotaeche Conseller Delegat

30-06-2011

Juan Antonio Alcaraz García Director General de Negoci

30-06-2011

Xavier Coll Escursell Director General de Recursos Humans

30-06-2011

Jordi Mondéjar López Director General de Riscos

10-07-2014

Iñaki Badiola Gómez Director de CIB and International Banking

22-11-2018

Luis Javier Blas Agüeros Director de Mitjans

30-10-2019

Matthias Bulach Director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital

28-11-2016

Manuel Galarza Pont Director de Compliment i Control

30-03-2021

María Luisa Martínez Gistau Directora de Comunicació i Relacions Institucionals

27-05-2016

Javier Pano Riera Director Financer

24-10-2013

Marisa Retamosa Fernández Directora d'Auditoria Interna

22-11-2018

Eugenio Solla Tomé Director de Sostenibilitat

30-03-2021

Javier Valle T-Figueras Director d'Assegurances

22-11-2018

Óscar Calderón de Oya Secretari General i del Consell

29-05-2014


Última actualització: Març 2021