Comitè de Direcció

Nom i cognoms Càrrec Data del primer nomenament
Gonzalo Gortázar Rotaeche Conseller Delegat

30-06-2011

Juan Antonio Alcaraz García Director General de Negoci

30-06-2011

Xavier Coll Escursell Director General de Recursos Humans i Organització

30-06-2011

Jordi Mondéjar López Director General de Riscos

10-07-2014

Iñaki Badiola Gómez Director Executiu de CIB and International Banking

22-11-2018

Luis Javier Blas Agüeros Director Executiu de Mitjans

30-10-2019

Matthias Bulach Director Executiu d'Intervenció, Control de Gestió i Capital

28-11-2016

María Luisa Martínez Gistau Directora Executiva de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC

27-05-2016

Javier Pano Riera Director Executiu de Finances

24-10-2013

Marisa Retamosa Fernández Directora Executiva d'Auditoría Interna

22-11-2018

Javier Valle T-Figueras Director Executiu d'Assegurances

22-11-2018

Óscar Calderón de Oya Secretari General i del Consell

29-05-2014


Última actualització: Febrer 2021

Per a més informació sobre la composició del Comitè de Direcció, consulteu Altra informació rellevant (7163) de 18-02-2021