Comptes anuals i semestrals


Comptes anuals i semestrals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria

Informe de Gestió Consolidat – Estat d’Informació No Financera

Comptes anuals individuals, informe de gestió i informe d’auditoria