Publicacions

Impacte Socioeconòmic i Contribució als ODS 2020
Informe de Gestió Consolidat semestral del Grup CaixaBank


Descàrrega Informe de Gestió Consolidat semestral del Grup CaixaBank 

(PDF, 1 MB)

Informe de Gestió Consolidat del Grup CaixaBank 2020L’Informe de Gestió del Grupo CaixaBank recull una visió integrada de l’evolució económica i en matèria ASG del Grup, i dona resposta als requeriments de la Llei 11/2018 d’Informació no Financera i Diversitat a través del marc de reporting GRI. Al 2021 CaixaBank donarà també resposta al marc SASB.

Informe de Gestió Consolidat del Grup CaixaBank 2019