Publicacions

Impacte Socioeconòmic i Contribució als ODS 2020


Informe de Gestió Consolidat del Grup CaixaBank 2020L’Informe de Gestió del Grupo CaixaBank recull una visió integrada de l’evolució económica i en matèria ASG del Grup, i dona resposta als requeriments de la Llei 11/2018 d’Informació no Financera i Diversitat a través del marc de reporting GRI. Al 2021 CaixaBank donarà també resposta al marc SASB.

Informe de Gestió Consolidat del Grup CaixaBank 2019


Informe de Gestió Consolidat semestral del Grup CaixaBank


Descàrrega Informe de Gestió Consolidat semestral del Grup CaixaBank 

(PDF, 1 MB)