Actualment CaixaBank compta amb la Comissió Executiva, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, la Comissió d'Auditoria i Control, la Comissió de Retribucions, la Comissió de Riscos i la Comissió de Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.