Analistes i ràtings ASG

El model de gestió sostenible a llarg termini de CaixaBank ens situa entre les entitats financeres amb millors qualificacions en els ràtings ASG (Ambientals, Socials i de bon Govern), gràcies al reconeixement de les principals agències de ràting i analistes de sostenibilitat.

Els ràtings ASG són les eines d'avaluació més consultades en els mercats financers per obtenir informació sobre l'acompliment en sostenibilitat de les companyies i faciliten les decisions d'inversió responsable.

Avaluen l'actuació de les empreses en termes de sostenibilitat i gestió responsable, l'exposició a riscos no financers, la seva capacitat de gestionar-los i el desenvolupament i l'impacte positiu del negoci en aspectes socials, mediambientals i de govern corporatiu.

Com a resultat del nostre compromís amb la sostenibilitat, el 2021 CaixaBank va tornar a ser inclosa en l'Índex Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World i Europe per desè any consecutiu i es va situar com el novè banc més sostenible del món i el segon d'Europa.

Vam obtenir puntuacions molt per sobre de la mitjana en les categories de finances sostenibles, inclusió financera, estratègia climàtica, desenvolupament del capital humà, seguretat de la informació, ciberseguretat, codi de conducta empresarial i drets humans i també una nota màxima de 100 punts en les categories de gestió de riscos i reporting social i mediambiental.

CaixaBank inclòs en el DJSI 2021:

9è banc
(de 24) en DJSI World

2n banc
(de 9) en DJSI Europa

Formar part del DJSI suposa el reconeixement dels inversors i dels principals grups d'interès pel bon acompliment dut a terme per la companyia en matèria de sostenibilitat.

A més a més, som l’únic banc espanyol inclòs en l’A List de l’analista CDP, referent mundial que classifica les empreses depenent de la seva gestió de la petjada de carboni i del seu impacte climàtic. CaixaBank va obtenir la millor qualificació possible en l'edició 2021, «A», categoria de Leadership en gestió i transparència dels assumptes de canvi climàtic, fet que ens reconeix com a companyia capdavantera en la gestió i el mesurament dels impactes climàtics i mediambientals de la nostra activitat.

Així, doncs, mitjançant les nostres activitats, iniciatives i projectes contribuïm a prevenir i mitigar el canvi climàtic i a impulsar la transició cap a una economia neutra en carboni i el desenvolupament social, la qual cosa ens porta a reforçar el nostre posicionament en l'àmbit de la sostenibilitat.

Amb això, complim les expectatives d'inversors que aposten per estratègies a llarg termini i que inclouen criteris ASG en les seves decisions d'inversió.

Índexs / Agències de ràting ESG

Últim ràting obtingut

Destacats

Member of dow jones

86

(0-100)

 • DJSI World, DJSI Europe
 • Inclòs ininterrompudament des de 2012. Última actualització novembre 2021
 • 9è banc de 24 inclosos en el DJSI World
 • 2n banc de 9 inclosos en el DJSI Europe
 • Analista S&P Global
Logo de MSCI Ranting ESG

AA

(CCC-AAA)

 • CaixaBank forma part de l’MSCI ESG Leader Index des de 2015
 • Primera inclusió el 2015. Última actualització desembre 2021
 • Líder en les categories de Desenvolupament de Capital Humà, Finançament amb impacte ambiental, Accés al Finançament i Protecció Financera del consumidor
 • Analista MSCI ESG
Logo de FTSEA4Good Global

4,1

(1-5)

 • FTSE4Good Global;
  FTSE4Good Europe;
  FTSE4Good IBEX
 • Primera inclusió el 2011. Última actualització juny 2022
 • Ràting global (4,1) per sobre del sector (2,6) i també per a totes les dimensions: Ambiental (3 vs. 1,8 sector), social (4,7 vs. 2,5 sector) i governança (4,7 vs. 3,4 sector)
 • Analista FTSE Russell

Logo de STOXX

17,5

Riesgo bajo (100-0)

 • STOXX Global ESG
 • Primera inclusió el 2013. Última actualització setembre 2022
 • Exposició de riscos ASG «LOW RISK» per sota de la mitjana del sector i dels comparables a Espanya. Gestió forta (STRONG) dels riscos
 • Analista Sustainalytics
A LIST CLIMATE 2021

A

(Liderazgo)

 • Primera inclusió el 2012. Última actualització desembre 2021
 • Present en l'A List. Única Entitat espanyola que ha rebut la màxima qualificació «A».
 • Categoria de Leadership en gestió i transparència dels assumptes de canvi climàtic.
 • Analista CDP
Logo de ISS ESG Quality

C

 • Primera inclusió el 2013. Última actualització octubre 2021
 • CaixaBank se situa dins el 10 % superior del sector (Public & Regional Banks, que inclou 272 companyies), categoria PRIMI amb un decil de: 1
 • Analista ISS ESG

(10-1)

 • Actualització mensual, última actualització novembre 2022.
 • Qualificació de score 1 en governança, ambiental i social
 • Analista ISS
 

60

(0-100)

 • Euronext Vigeo Index Euro 120 i Solactive Europe Corporate Social Responsibility Index PR
 • Primera inclusió el 2013. Última actualització desembre 2021
 • Categoria «Avançada» i per sobre de la mitjana sectorial de «Diversified banks»; categoria «Avançada» en deu matèries, entre les quals Estratègia ambiental, tres àrees de Recursos humans, Productes verds i ISR, Relació responsable amb clients, No discriminació i Inclusió financera
 • Analista Vigeo Eiris

Altres agències avaluadores

Otras agencias evaluadoras Altres agències que avaluen la nostra gestió ESG.

Altres reconeixements

Inclosos a l’S&P Global Sustainability Yearbook 2022 per desè any consecutiu i distingits amb Silver Class per 2n any consecutiu per l’excel·lent acompliment en sostenibilitat.
CDP Inclosos al 2021 CDP Supplier Engagement Leaderboard en reconeixement als esforços de CaixaBank per reduir el risc climàtic dins la seva cadena de subministrament.
Otras agencias evaluadoras

CaixaBank ha estat inclosa en aquest índex, basat en la igualtat de gènere. Distingeix aquelles companyies compromeses amb la transparència en els informes sobre gènere i amb el foment de la igualtat entre dones i homes.