Analistes i ràtings ASG

El model de gestió sostenible a llarg termini de CaixaBank ens situa entre les entitats financeres amb millors qualificacions en els ràtings ASG (Ambientals, Socials i de bon Govern), gràcies al reconeixement de les principals agències de ràting i analistes de sostenibilitat.

Els ràtings ASG són les eines d'avaluació més consultades en els mercats financers per obtenir informació sobre l'acompliment en sostenibilitat de les companyies i faciliten les decisions d'inversió responsable.

Avaluen l'actuació de les empreses en termes de sostenibilitat i gestió responsable, l'exposició a riscos no financers, la seva capacitat de gestionar-los i el desenvolupament i l'impacte positiu del negoci en aspectes socials, mediambientals i de govern corporatiu.

Com a resultat del nostre compromís amb la sostenibilitat, el 2022 CaixaBank va tornar a ser inclosa en l'Índex Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World i Europe per onzè any consecutiu.

Formar part del DJSI suposa el reconeixement dels inversors i dels principals grups d'interès pel bon acompliment dut a terme per la companyia en matèria de sostenibilitat.

A més a més, el 2022 hem estat inclosos novament a l'A List de l'analista CDP, referent mundial que classifica les empreses depenent de la seva gestió de la petjada de carboni i del seu impacte climàtic. CaixaBank va obtenir la millor qualificació possible en l'edició 2022, «A», categoria de Leadership en gestió i transparència dels assumptes de canvi climàtic, fet que ens reconeix com a companyia capdavantera en la gestió i el mesurament dels impactes climàtics i mediambientals de la nostra activitat.

Així, doncs, mitjançant les nostres activitats, iniciatives i projectes contribuïm a prevenir i mitigar el canvi climàtic i a impulsar la transició cap a una economia neutra en carboni i el desenvolupament social, la qual cosa ens porta a reforçar el nostre posicionament en l'àmbit de la sostenibilitat.

Amb això, complim les expectatives d'inversors que aposten per estratègies a llarg termini i que inclouen criteris ASG en les seves decisions d'inversió.

Índexs / Agències de ràting ESG

Últim ràting obtingut

Destacats

Member of dow jones

80

(0-100)

 • Present als índexs DJSI World i DJSI Europe
 • Inclòs ininterrompudament des de 2012. Última actualització desembre 2022
 • Analista S&P Global

A

(CCC-AAA)

 • CaixaBank forma part de l’MSCI ESG Leader Index des de 2015
 • Primera inclusió el 2015. Última actualització desembre 2022
 • Analista MSCI ESG

4,2

(1-5)

 • FTSE4Good Index Series
 • Primera inclusió el 2011. Última actualització juny 2023
 • Ràting global (4,2) per sobre del sector (3,1) i també per a totes les dimensions: Ambiental (3 vs. 2,8 sector), social (4,7 vs. 2,7 sector) i governança (4,8 vs. 3,6 sector)
 • Analista FTSE Russell

Logo de STOXX

17,5

Riesgo bajo (100-0)

 • STOXX Global ESG
 • Primera inclusió el 2013. Última actualització setembre 2022
 • Exposició de riscos ASG «LOW RISK» per sota de la mitjana del sector i dels comparables a Espanya. Gestió forta (STRONG) dels riscos
 • Analista Sustainalytics
A LIST 2022 CLIMATE

A

(Liderazgo)

 • Primera inclusió el 2012. Última actualització desembre 2022
 • Màxima qualificació «A» situant-se present a la Climate Change A List 2022.
 • 9è any consecutiu a la categoría de Leadership per la seva gestió i transparència dels assumptes de canvi climàtic.
 • Analista CDP
Logo de ISS ESG Quality

C

 • ISS ESG Europe Governance QualityScore Index, Solactive ISS ESG Index Series.
 • Primera inclusió el 2013. Última actualització octubre 2022
 • CaixaBank se situa dins el 10 % superior del sector (Public & Regional Banks, que inclou 266 companyies), categoria PRIMI amb un decil de: 1
 • Analista ISS ESG

(10-1)

 • Actualització mensual, última actualització desembre 2022.
 • Qualificació de score 1 en governança, ambiental i social
 • Analista ISS
 

60

(0-100)

 • Euronext Vigeo Index Euro 120 i Solactive Europe Corporate Social Responsibility Index PR
 • Primera inclusió el 2013. Última actualització desembre 2021
 • Categoria «Avançada» i per sobre de la mitjana sectorial de «Diversified banks»; categoria «Avançada» en deu matèries, entre les quals Estratègia ambiental, tres àrees de Recursos humans, Productes verds i ISR, Relació responsable amb clients, No discriminació i Inclusió financera
 • Analista Vigeo Eiris

Altres agències avaluadores

Otras agencias evaluadoras Altres agències que avaluen la nostra gestió ESG.

Altres reconeixements

Inclosos a l’S&P Global Sustainability Yearbook 2023 per onzè any consecutiu i distingits amb Top 10 % S&P Global ESG Score per l’excel·lent acompliment en sostenibilitat.
CDP 2022 Inclosos al 2022 CDP Supplier Engagement Rating Leaderboard en reconeixement als esforços de CaixaBank per reduir el risc climàtic dins la seva cadena de subministrament.
Logo Bloomberg

També hem estat inclosos per cinquè any consecutiu a l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg, que distingeix aquelles companyies compromeses amb la transparència en els informes sobre gènere i amb el foment de la igualtat entre dones i homes.

Més reconeixements en matèria digualtat i diversitat a Persones.

Logo World Benchmarking Alliance

World Benchmarking Alliance, que té com a objectiu ajudar les empreses a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ens situa com el primer banc espanyol en contribució a una economia justa i sostenible. A més, som setens entre les entitats europees i novens a nivell mundial de les 400 institucions financeres avaluades.