Analistes i ràtings ASG

El model de gestió sostenible a llarg termini de CaixaBank ens situa entre les entitats financeres amb millors qualificacions en els ràtings ASG (Ambientals, Socials i de bon Govern), gràcies al reconeixement de les principals agències de ràting i analistes de sostenibilitat.

Els ràtings ASG són les eines d'avaluació més consultades en els mercats financers per obtenir informació sobre l'acompliment en sostenibilitat de les companyies i faciliten les decisions d'inversió responsable.

Avaluen l'actuació de les empreses en termes de sostenibilitat i gestió responsable, l'exposició a riscos no financers, la seva capacitat de gestionar-los i el desenvolupament i l'impacte positiu del negoci en aspectes socials, mediambientals i de govern corporatiu.

En línia amb el nostre objectiu de ser referent europeu en sostenibilitat, som l'única entitat bancària espanyola que voluntàriament s'ha sotmès a l'avaluació ASG de Sustainable Fitch en la seva modalitat solicited, la qual suposa un compromís més gran d'informació i permet una anàlisi més detallada que la modalitat unsolicited (no voluntària). Sustainable Fitch ens ha atorgat un ESG Entity Rating de 2 en la seva avaluació feta l'agost del 2023, una de les qualificacions més altes del sector financer a escala mundial.

Índexs / Agències de ràting ESG

Últim ràting obtingut

Destacats

2

(5-1, en què 1 és el millor ràting possible)


Com a resultat del nostre compromís amb la sostenibilitat, el 2023 CaixaBank va tornar a ser inclosa en l'Índex Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World i Europe per dotzè any consecutiu.

Formar part del DJSI suposa el reconeixement dels inversors i dels principals grups d'interès pel bon acompliment dut a terme per la companyia en matèria de sostenibilitat.

A més a més, el 2024 hem estat inclosos novament a l'A List de l'analista CDP, referent mundial que classifica les empreses depenent de la seva gestió de la petjada de carboni i del seu impacte climàtic. CaixaBank va obtenir la máxima qualificació “A”, situant-se a la Climate Change A List 2023, per desè any consecutiu, dins de la categoria de Leadership en gestió i transparència dels assumptes de canvi climàtic, fet que ens reconeix com a companyia capdavantera en la gestió i el mesurament dels impactes climàtics i mediambientals de la nostra activitat.

Així, doncs, mitjançant les nostres activitats, iniciatives i projectes contribuïm a prevenir i mitigar el canvi climàtic i a impulsar la transició cap a una economia neutra en carboni i el desenvolupament social, la qual cosa ens porta a reforçar el nostre posicionament en l'àmbit de la sostenibilitat.

Amb això, complim les expectatives d'inversors que aposten per estratègies a llarg termini i que inclouen criteris ASG en les seves decisions d'inversió.

Índexs / Agències de ràting ESG

Últim ràting obtingut

Destacats

Member of dow jones

82

(0-100)

 • Present als índexs DJSI World i DJSI Europe
 • Inclòs ininterrompudament des de 2012. Última actualització desembre 2023
 • Analista S&P Global

A

(CCC-AAA)

 • CaixaBank forma part de l’MSCI ESG Leader Index des de 2015
 • Primera inclusió el 2015. Última actualització febrer 2024
 • Analista MSCI ESG

4,2

(1-5)

 • FTSE4Good Index Series
 • Primera inclusió el 2011. Última actualització juny 2023
 • Ràting global (4,2) per sobre del sector (3,1) i també per a totes les dimensions: Ambiental (3 vs. 2,8 sector), social (4,7 vs. 2,7 sector) i governança (4,8 vs. 3,6 sector)
 • Analista FTSE Russell

Logo de STOXX

16,1

Riesgo bajo (100-0)

 • STOXX Global ESG
 • Primera inclusió el 2013. Última actualització desembre 2023
 • ESG Risk Rating "LOW RISK". ESG Risk Management "STRONG"
 • Analista Sustainalytics

A

(Liderazgo)

 • Primera inclusió el 2012. Última actualització gener 2024.
 • Màxima qualificació «A» situant-se present a la Climate Change A List 2023.
 • 10è any consecutiu a la categoría de Leadership per la seva gestió i transparència dels assumptes de canvi climàtic.
 • Analista CDP
Logo de ISS ESG Quality

C +

 • ISS ESG Europe Governance QualityScore Index, Solactive ISS ESG Index Series.
 • Primera inclusió el 2013. Última actualització desembre 2023
 • CaixaBank se situa dins el 10 % superior del sector (Public & Regional Banks, que inclou 279 companyies), categoria PRIMI amb un decil de: 1
 • L'analista situa el nivell de transparència de l'entitat com a Very High
 • Analista ISS ESG

(10-1)

 • ISS ESG Europe Governance QualityScore Index
 • Actualització mensual, última actualització desembre 2023.
 • Qualificació de score 1 en governança, ambiental i social
 • Analista ISS
 

67

(0-100)

 • Euronext Vigeo Index Euro 120 i Solactive Europe Corporate Social Responsibility Index PR
 • Primera inclusió el 2013. Última actualització octubre 2023
 • Categoria «Avançada» i per sobre de la mitjana sectorial de «Diversified banks»; categoria «Avançada» en 16 matèries, entre les quals Estratègia mediambiental i canvi climàtic, tres àrees de Recursos humans, Productes verds i ISR, Controls interns i gestió de riscos, No discriminació i Inclusió financera, entre d'altres
 • Analista Moody's Analytics

Altres agències avaluadores

Otras agencias evaluadoras Altres agències que avaluen la nostra gestió ESG.

Altres reconeixements

Inclosos a l’S&P Global Sustainability Yearbook 2024 per dotzè any consecutiu i distingits amb Top 10 % S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) Score 2023 per l’excel·lent acompliment en sostenibilitat.
Inclosos al 2023 CDP Supplier Engagement leader Rating amb score «A», en reconeixement als esforços de CaixaBank per reduir el risc climàtic dins la seva cadena de valor.

També hem estat inclosos per sisè any consecutiu a l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg, índex internacional que avalua les polítiques de les empreses en igualtat de gènere i transparència en la divulgació dels seus programes i dades, aconseguint la 3a posición a nivell mundial.

Més reconeixements en matèria digualtat i diversitat a Persones.

Logo World Benchmarking Alliance

World Benchmarking Alliance, que té com a objectiu ajudar les empreses a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ens situa com el primer banc espanyol en contribució a una economia justa i sostenible. A més, som setens entre les entitats europees i novens a nivell mundial de les 400 institucions financeres avaluades.