Consolidem el nostre compromís amb la diversitat i la inclusió

A CaixaBank, la diversitat i la inclusió són una prioritat estratègica i un compromís amb els nostres equips i amb la societat.

Amb l’objectiu de continuar sent una empresa referent per a la nostra plantilla i continuar acompanyant als nostres clients i clientes en el dia a dia i en el futur, és clau que la nostra organització sigui un reflex de la societat diversa en la qual vivim.

Per això, el 2022 hem desenvolupat el nou Pla de Diversitat i Inclusió 2022-24. I, en aquesta nova edició de la nostra Memòria, compartim els projectes duts a terme, l'impacte que han tingut i els avenços que hem fet en la matèria.

Descarrega la nostra Memòria de Diversitat i Inclusió 2022 (Versió disponible en castellà) 

2022: un any, en xifres

57,5

Percentatge de dones en plantilla

41,8

Percentatge de dones en posicions directives*

48,2

Percentatge de dones del total de persones que han accedit a posicions directives per primera vegada

407

Professionals amb discapacitat

36.089

Professionals de 4 generacions

910

Persones de 73 nacionalitats diferents

*A partir de subdirecció d’oficina A i B.

Fites principals en diversitat i inclusió el 2022

En el TOP5 mundial
de l’índex d’Igualtat de Gènere de Bloomberg 2022.

Més de 600 dones
en programes de mentoring femení des del 2017, amb promoció del 64,3% de les participants.

III Global Mentoring Walk Madrid
amb més de 200 participants al costat de Vital Voices.

6ª edició
del Premi Dona Empresària i 2ª edició del Premi A Dona Professional Autònoma.

975 participants
en la 5ª edició dels premis WONNOW a l’excel·lència femenina STEM.

Nou Comitè Assessor extern de Diversitat i Inclusió,
que presta assistència a CaixaBank en les seves decisions estratègiques en aquest àmbit.

Nou Pla de Diversitat i Inclusió 2022-24

Ens plantegem 4 reptes que engloben accions per a les diferents dimensions sobre les quals treballem en temes de diversitat i inclusió:

En l'àmbit intern

#1

Consolidar la diversitat de gènere en posicions directives i predirectives i continuar impulsant el lideratge femení en l’organització.

#2

Reforçar una cultura inclusiva i diversa (més enllà del gènere) i vetllar per la igualtat retributiva de totes les persones de l’entitat.

En l'àmbit extern

#3

Ser l’entitat financera de referència en diversitat i inclusió per als nostres clients/es i segments de negoci.

#4

Continuar fomentant la diversitat i la igualtat d’oportunitats en la societat a través d’accions de sensibilització i aliances estratègiques.

Indicadors principals de diversitat i inclusió

Evolució de la dona en posicions directives a CaixaBank*

34,6% 35,7% 37,0% 39,0% 39,9% 41,3% 41,6% 41,3% 41,8%


*Es considera posició directiva des de subdirecció d’oficina A i B.