La titularitat d’aquesta pàgina web és de CaixaBank, SA, situada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, amb el NIF A08663619, inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, i inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 2100.

CaixaBank, SA és una entitat subjecta al règim legal establert per a les societats espanyoles cotitzades i supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

CaixaBank, SA està autoritzada a l’ús de la marca CaixaBank per part de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", que n’és la titular.