Junta General d'Accionistes

Informació sobre la Junta General d’Accionistes

L'informem que no s'ha assolit el quòrum d'assistència necessari per a la celebració de la Junta General Ordinària d'Accionistes en primera convocatòria, pel que se celebrarà en segona convocatòria, el 14/05.

El registre per a l'assistència telemàtica a la Junta haurà de realitzar-se entre les 8h i les 11h (horari peninsular) del 14/05.