Junta General d'Accionistes


És un dels òrgans de govern de les societats de capital en el qual, dins del marc de les seves competències, es tracten els corresponents assumptes i els accionistes adopten els acords que procedeixin.


Informació sobre la Junta General d’Accionistes

Títol
Retransmissió de la Junta General Ordinària d’Accionistes 2024​

Accedeix des d’aquí a la retransmissió en diferit dels discursos del President i del Conseller Delegat.

Discurs del President i presentació del discurs del Conseller Delegat(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Nota de premsa (Obre en una finestra nova)

( PDF , 209 kB )

Download
Acords aprovats per la Junta General (Obre en una finestra nova)

( PDF , 379 kB )

Download
Quòrum i resultat de la votació (Obre en una finestra nova)

( PDF , 248 kB )

Download
Carta del President (Obre en una finestra nova)

( PDF , 182 kB )

Download
Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 271 kB )

Download
Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 115 kB )

Download
Propostes d'acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 388 kB )

Download
Documentació per a l'Accionista

Instruccions per a la delegació i vot a distància de forma prèvia a la Junta General (Obre en una finestra nova)

( PDF , 278 kB )

Download
Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General (Obre en una finestra nova)

( PDF , 311 kB )

Download
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes (Obre en una finestra nova)

( PDF , 245 kB )

Download
Carta als Accionistes

( PDF , 279 kB )  -  Disponible en anglès

Download
Preguntes freqüents (Obre en una finestra nova)

( PDF , 278 kB )

Download
Certificació Bureau Veritas d’esdeveniment sostenible alineat amb els ODS (Obre en una finestra nova)

( PDF , 780 kB )  -  Disponible en castellà

Download
Accés al recinte

Títol
Retransmissió de la Junta General Ordinària d’Accionistes 2023

Accedeix des d’aquí a la retransmissió en diferit dels discursos del President i del Conseller Delegat.

Discurs del President i presentació del discurs del Conseller Delegat(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Acords aprovats per la Junta General (Obre en una finestra nova)

( PDF , 324 kB )

Download
Quòrum i resultat de la votació (Obre en una finestra nova)

( PDF , 232 kB )

Download
Convocatòria i Ordre del Dia(Obre en una finestra nova)

( PDF , 269 kB )

Download
Documentació per a l'Accionista

Instruccions per a la delegació i vot a distància de forma prèvia a la Junta General (Obre en una finestra nova)

( PDF , 262 kB )

Download
Instruccions per a l'assistència telemàtica(Obre en una finestra nova)

( PDF , 309 kB )

Download
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes (Obre en una finestra nova)

( PDF , 243 kB )

Download
Informe dels Administradors de data 16 de febrer de 2023 en relació amb l’emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions amb exclusió del dret de subscripció preferent, executada el 13 de març de 2023

( PDF , 741 kB )  -  Disponible en castellà

Download
Respostes a sol.licituds d’informació, aclariments i preguntes formulades per accionistes

( PDF , 115 kB )

Download
Carta als Accionistes (Obre en una finestra nova)

( PDF , 251 kB )  -  Disponible en anglès

Download
Certificació Bureau Veritas d’esdeveniment sostenible alineat amb els ODS (Obre en una finestra nova)

( PDF , 764 kB )  -  Disponible en castellà

Download
Accés al recinte