Junta General d'Accionistes

Informació sobre la Junta General d’Accionistes

Títol
 Retransmissió de la Junta General Ordinària d’Accionistes 2023

Accedeix des d’aquí a la retransmissió en diferit dels discursos del President i del Conseller Delegat.

 Discurs del President i presentació del discurs del Conseller Delegat(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en castellà

Download
 Acords aprovats per la Junta General (Obre en una finestra nova)

( PDF , 324 kB )

Download
 Quòrum i resultat de la votació (Obre en una finestra nova)

( PDF , 232 kB )

Download
 Convocatòria i Ordre del Dia(Obre en una finestra nova)

( PDF , 269 kB )

Download
 Documentació per a l'Accionista

 Instruccions per a la delegació i vot a distància de forma prèvia a la Junta General (Obre en una finestra nova)

( PDF , 262 kB )

Download
 Instruccions per a l'assistència telemàtica(Obre en una finestra nova)

( PDF , 309 kB )

Download
 Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes (Obre en una finestra nova)

( PDF , 243 kB )

Download
 Informe dels Administradors de data 16 de febrer de 2023 en relació amb l’emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions amb exclusió del dret de subscripció preferent, executada el 13 de març de 2023

( PDF , 741 kB )  -  Disponible en castellà

Download
 Respostes a sol.licituds d’informació, aclariments i preguntes formulades per accionistes

( PDF , 115 kB )

Download
 Carta als Accionistes (Obre en una finestra nova)

( PDF , 251 kB )  -  Disponible en anglès

Download
 Certificació Bureau Veritas d’esdeveniment sostenible alineat amb els ODS (Obre en una finestra nova)

( PDF , 764 kB )  -  Disponible en castellà

Download
 Accés al recinte