Compensació i beneficis socials

Ens agrada afavorir el talent. Atraiem, retenim i motivem les persones que encaixen millor en els nostres equips. Oferim alts beneficis i establim
vincles en què tots hi guanyem.

Cada persona a CaixaBank té una compensació total individualitzada d’acord amb les seves responsabilitats, amb allò que aporta a l’entitat i amb els beneficis socials de què disposi. Així doncs, oferim un paquet retributiu que acostuma a contenir:

  • Salari fix mensual competitiu.
  • Retribució variable. Bonus específics per a cada negoci de CaixaBank, marcats en funció dels objectius de l’entitat, de l’equip i els individuals.
  • Pla de pensions d’ocupació i una cobertura de risc.
  • Beneficis financers i altres avantatges socials, com ara assegurança de salut, ajuts econòmics per formar-se i condicions preferencials en la concessió de préstecs.

  A més, posem a disposició dels nostres equips la plataforma “La meva compensació total”, que permet visualitzar de manera clara, ràpida i gràfica el total percebut durant els últims 12 mesos.

  Polítiques de reconeixement del talent

  • Les persones de CaixaBank tenen un sistema de retribució variable segons metes individuals i grupals. D’aquesta manera, fomentem la cultura del treball en equip i el reconeixement a l’aportació de cada persona.
  • La nostra política de salaris es fonamenta en un criteri de no discriminació i meritocràcia.

  Beneficis socials

  Oferim avantatges i beneficis laborals, per afavorir el desenvolupament del potencial de les persones, l’agilitat i la col·laboració. Entre els beneficis que tenen tots els nostres equips, hi destaquem:

  • Aportacions a plans de pensions.
  • Pòlissa sanitària.
  • Ajuts econòmics per a estudis i complements retribuïts per fills i per altres eventualitats.
  • Assegurances de vida i accidents.
  • Avantatges financers.

  Pla de retribució flexible

  A més, a CaixaBank desenvolupem el pla de retribució flexible Compensa +, amb què els nostres professionals poden contractar productes i serveis per obtenir avantatges fiscals i econòmics.

  Un pla que permet contractar els productes que s’adapten millor a les necessitats de les persones i obtenir un increment important de la disponibilitat retributiva neta a final de mes.

  Alguns dels productes i serveis disponibles a Compensa + són:

  • Assegurança mèdica de familiars.
  • Millora de l’assegurança mèdica de l’empleat.
  • Llar d’infants.
  • Assegurança d’estalvi.