Analistes

Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.

Institució Analista
Alantra Francisco Riquel
AlphaValue David Grinsztajn
Autonomous Britta Schmidt
Banco Sabadell María Paz Ojeda
Bankinter Rafael Alonso
Barclays Cecilia Romero
Berenberg Michael Christodoulou
Bestinver Fernando Gil de Santivañes
BoAML Antonio Reale
Carraighill Seamus Murphy
Citigroup Marta Sánchez Romero
Deutsche Bank Alfredo Alonso
Exane BNP Ignacio Ulargui
GVC Gaesco Beka Marisa Mazo
HSBC Domenico Santoro
JB Capital Markets Maksym Mishyn
Jefferies Benjie Creelan-Sandford
JP Morgan Sofie Peterzens
KBW Hugo Cruz
Kepler Jacques-Henry Gaulard
Mediobanca Andrea Filtri
Morgan Stanley Álvaro Serrano
Norbolsa Ane Roa
Oddo BHF Steven Gould
Redburn Gonzalo López
Renta 4 Nuria Álvarez
Santander Ignacio Méndez / Patrick Lee
Société Générale Carlos Cobo
UBS Ignacio Cerezo

La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.

Institució Data Recomanació Preu objectiu
Citigroup 22/07/2023 Buy 5,50 €
Bestinver Securities 20/09/2023 Buy 5,00 €
GVC Gaesco Beka 19/09/2023 Acumular 4,70 €
Alantra 07/09/2023 Buy 4,80 €
UBS 05/09/2023 Buy 5,55 €
Morgan Stanley 05/09/2023 Overweight 5,20 €
Autonomous 01/09/2023 Neutral 4,81 €
AlphaValue 30/08/2023 Add 4,74 €
Berenberg 23/08/2023 Buy 5,00 €
Bankinter 10/08/2023 Buy 5,15 €
Deutsche Bank 11/08/2023 Hold 4,60 €
JP Morgan 07/08/2023 Neutral 5,00 €
KBW 07/08/2023 Market Perform 4,95 €
Barclays 02/08/2023 Overweight 5,40 €
Oddo BHF 02/08/2023 Outperform 5,60 €
Kepler Cheuvreux 02/08/2023 Hold 4,10 €
Norbolsa 01/08/2023 Mantener 4,76 €
HSBC 01/08/2023 Hold 4,10 €
BoAML 31/07/2023 Buy 5,15 €
Mediobanca 31/07/2023 Underperform 4,00 €
Société Générale 31/07/2023 Buy 5,00 €
Jefferies 28/07/2023 Buy 4,60 €
Banco Sabadell 28/07/2023 Comprar 5,00 €
Exane BNP 28/07/2023 Outperform 5,70 €
JB Capital Markets 28/07/2023 Buy 5,70 €
Santander 12/07/2023 Outperform 4,56 €
Renta 4 07/07/2023 Sobreponderar 5,54 €
Redburn 04/07/2023 Buy 5,00 €


Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.

P.O.M. % Comprar % Mantenir % Vendre
3 mesos

4,97 €

75% 21% 4%
6 mesos 4,95 € 73% 24% 3%


Dades a 27 de setembre 2023

Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.

La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.

Consens anual del Grup CaixaBank per al 2023-25e

 

En MM€ 2023e 2024e 2025e
Marge d'interessos 8.969 8.915 8.786
Comissions netes 3.827 3.927 4.040
Resultat del servei d'assegurança 1.065 1.139 1.203
Marge brut 13.153 13.403 13.812
Despeses d'explotació recurrents -5.832 -6.086 -6.314
Marge d'explotació 7.316 7.317 7.497
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -1.162 -1.339 -1.335
Resultat net atribuït al Grup 4.143 4.014 4.233


Dades del 12 de juliol del 2023
Mitjanes calculades amb un mínim de 23 estimacions d'analistes

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.


2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.


3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.


4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.


5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.


6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.