Analistes

Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.

Institució Analista
Alantra Francisco Riquel
AlphaValue David Grinsztajn
Autonomous Britta Schmidt
Banco Sabadell Esther Castro
Bankinter Rafael Alonso
Barclays Fernando Gil de Santivañes
Berenberg Michael Christodoulou
Bestinver Securities Mario Ropero
BoAML Marta Sánchez
Carraighill Tony O'Sullivan
Citigroup Stefan Nedialkov
Credit Suisse Adrian Cighi
Deutsche Bank Alfredo Alonso
Exane BNP Ignacio Ulargui
Goldman Sachs Jernej Omahen
GVC Gaesco Beka Marisa Mazo
HSBC Domenico Santoro
JB Capital Markets Maksym Mishyn
Jefferies Benjie Creelan-Sandford
JP Morgan Sofie Peterzens
KBW Daragh Quinn
Kepler Mariano Miguel
Mediobanca Andrea Filtri
Morgan Stanley Álvaro Serrano
Norbolsa Nagore Díez
Oddo BHF Steven Gould
Redburn Gonzalo López
Renta 4 Nuria Álvarez
Société Générale Carlos Cobo
UBS Ignacio Cerezo

La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.

Institució Data Recomanació Preu objectiu
Banco Sabadell 16/06/2021 Comprar 3,50€
Bestinver Securities 14/06/2021 Buy 3,35€
Jefferies 07/06/2021 Buy 3,30€
KBW 01/06/2021 Outperform 3,67€
Autonomous 01/06/2021 Outperform 3,22€
Citigroup 27/05/2021 Neutral 2,85€
Deutsche Bank 27/05/2021 Hold 2,90€
Exane BNP 26/05/2021 Outperform 3,30€
Norbolsa 25/05/2021 Mantener 3,06€
Credit Suisse 21/05/2021 Neutral 2,70€
HSBC 20/05/2021 Hold 2,70€
Oddo BHF 20/05/2021 Outperform 3,20€
JP Morgan 17/05/2021 Neutral 2,80€
UBS 17/05/2021 Neutral 2,80€
Bankinter 11/05/2021 Comprar 3,35€
AlphaValue 10/05/2021 Reduce 2,66€
Société Générale 07/05/2021 Buy 3,10€
Mediobanca 07/05/2021 Neutral 3,00€
Barclays 07/05/2021 Overweight 2,90€
Alantra 06/05/2021 Buy 3,25€
Kepler Cheuvreux 06/05/2021 Hold 2,38€
GVC Gaesco Beka 06/05/2021 Acumular 3,00€
Morgan Stanley 06/05/2021 Overweight 3,40€
JB Capital Markets 21/04/2021 Buy 3,20€
Berenberg 03/03/2021 Hold 2,45€


Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.

P.O.M. % Comprar % Mantenir % Vendre
3 mesos 3,07€ 58% 38% 4%
6 mesos 3,04€ 56% 40% 4%


Dades a 17 de juny 2021

Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.

La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.

Consens anual del Grup CaixaBank pel 2021-23e

 

En MM€ 2021e 2022e 2023e
Marge d'interessos 6.182 6.617 6.656
Comissions netes 3.592 3.996 4.127
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança 646 700 728
Marge brut 10.525 11.430 11.646
Despeses d'explotació recurrents -5.968 -5.862 -5.862
Marge d'explotació 2.174 5.505 5.784
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -2.127 -1.774 -1.523
Resultat net atribuït al Grup 6.072 2.541 2.951


Dades a 15 d'abril de 2021
Promitjos calculats amb un mínim de 17 estimacions d'analistes

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.


2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.


3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.


4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.


5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.


6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.