Analistes

Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.

Institució Analista
Alantra Francisco Riquel
AlphaValue David Grinsztajn
Autonomous Britta Schmidt
Banco Sabadell María Paz Ojeda
Bankinter Rafael Alonso
Barclays Cecilia Romero
Berenberg Michael Christodoulou
Bestinver Fernando Gil de Santivañes
Bloomberg Lento Tang
BofA Antonio Reale
Carraighill Seamus Murphy
Citigroup Marta Sánchez Romero
Deutsche Bank Alfredo Alonso
Exane BNP Ignacio Ulargui
GVC Gaesco Beka Marisa Mazo
Goldman Sachs Chris Hallam
HSBC Domenico Santoro
JB Capital Markets Maksym Mishyn
Jefferies Benjie Creelan-Sandford
JP Morgan Sofie Peterzens
KBW Hugo Cruz
Kepler Jacques-Henry Gaulard
Mediobanca Andrea Filtri
Morgan Stanley Álvaro Serrano
Norbolsa Ane Roa
Oddo BHF Steven Gould
Redburn Gonzalo López
Renta 4 Nuria Álvarez
Santander Ignacio Méndez / Patrick Lee
Société Générale Carlos Cobo
UBS Ignacio Cerezo

La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.

Institució Data Recomanació Preu objectiu
Deutsche Bank 26/02/2024 Hold 5,00 €
BofA 23/02/2024 Buy 5,50 €
Bankinter 20/02/2024 Comprar 5,50 €
Kepler Cheuvreux 19/02/2024 Hold 4,00 €
Société Générale 09/02/2024 Buy 5,70 €
JB Capital Markets 06/02/2024 Buy 6,40 €
JP Morgan 06/02/2024 Neutral 5,20 €
Oddo BHF 05/02/2024 Outperform 5,90 €
HSBC 05/02/2024 Hold 4,30 €
Bestinver Securities 05/02/2024 Buy 5,00 €
Autonomous 05/02/2024 Neutral 4,96 €
Barclays 05/02/2024 Overweight 5,50 €
Mediobanca 05/02/2024 Underperform 4,20 €
UBS 05/02/2024 Buy 5,60 €
Renta 4 02/02/2024 Mantener  4,68 €
Morgan Stanley 02/02/2024 Overweight 5,50 €
Goldman Sachs 02/02/2024 Neutral 5,00 €
BNP Paribas 02/02/2024 Buy 6,00 €
Alantra 02/02/2024 Buy 4,80 €
AlphaValue 02/02/2024 Add 5,41 €
Banco Sabadell 26/01/2024 Comprar 5,00 €
KBW 18/01/2024 Outperform 5,89 €
Redburn 17/01/2024 Buy 5,00 €
Citigroup 11/01/2024 Buy 5,90 €
Berenberg 11/01/2024 Buy 5,20 €
Santander 09/01/2024 Outperform 5,09 €
Norbolsa 20/12/2023 Buy 4,76 €
GVC Gaesco Beka 24/10/2023 Acumular 4,70 €


Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.

P.O.M. % Comprar % Mantenir % Vendre
3 mesos

5,22 €

70% 26% 4%
6 mesos 5,20 € 71% 25% 4%


Dades a 27 de febrer 2024


Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.

La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.

Consens anual del Grup CaixaBank per al 2024-25e

 

En MM€ 2024e 2025e
Marge d'interessos 10.099 9.384
Comissions netes 3.704 3.806
Resultat del servei d'assegurança 1.167 1.239
Marge brut 14.598 14.189
Despeses d'explotació recurrents -6.155 -6.327
Marge d'explotació 8.482 7.857
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -1.283 -1.306
Resultat net atribuït al Grup 4.833 4.422


Dades del 17 de gener del 2024 amb previsions realitzades per analistes
Mitjanes calculades amb un mínim de 19 estimacions d'analistes

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.


2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.


3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.


4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.


5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.


6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.