Analistes

Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.

Institució Analista
Alantra Francisco Riquel
AlphaValue David Grinsztajn
Autonomous Britta Schmidt
Banco Sabadell Esther Castro
Bankinter Rafael Alonso
Berenberg Michael Christodoulou
Carraighill Seamus Murphy
Citigroup Borja Ramírez
Credit Suisse Pamela Zuluaga
Deutsche Bank Alfredo Alonso
Exane BNP Ignacio Ulargui
GVC Gaesco Beka Marisa Mazo
HSBC Domenico Santoro
JB Capital Markets Maksym Mishyn
Jefferies Benjie Creelan-Sandford
JP Morgan Sofie Peterzens
KBW Daragh Quinn
Mediobanca Andrea Filtri
Morgan Stanley Álvaro Serrano
Norbolsa Nagore Díez
Oddo BHF Steven Gould
Redburn Gonzalo López
Renta 4 Nuria Álvarez
Santander Ignacio Méndez / Patrick Lee
Société Générale Carlos Cobo
UBS Ignacio Cerezo

La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.

Institució Data Recomanació Preu objectiu
Société Générale 22/06/2022 Buy 3,80 €
Alantra 20/06/2022 Neutral 3,80 €
Santander 20/06/2022 Outperform 4,50 €
UBS 16/06/2022 Buy 4,35 €
Norbolsa 15/06/2022 Comprar 4,07 €
Banco Sabadell 14/06/2022 Comprar 4,00 €
Renta 4 13/06/2022 Sobreponderar 4,29 €
Exane BNP 09/06/2022 Outperform 5,00 €
Autonomous 06/06/2022 Outperform 4,55 €
Citigroup 31/05/2022 Buy 3,70 €
Jefferies 25/05/2022 Hold 3,65 €
Redburn 23/05/2022 Buy Sense TP
Mediobanca 23/05/2022 Underperform 3,00 €
KBW 20/05/2022 Outperform 4,30 €
Oddo BHF 19/05/2022 Neutral 3,90 €
JP Morgan 19/05/2022 Neutral 3,75 €
Credit Suisse 19/05/2022 Outperform 3,90 €
JB Capital Markets 18/05/2022 Neutral 3,80 €
HSBC 18/05/2022 Hold 3,40 €
Morgan Stanley 17/05/2022 Overweight 4,20 €
Deutsche Bank 17/05/2022 Hold 3,30 €
Bankinter 17/05/2022 Comprar 3,60 €
AlphaValue 17/05/2022 Reduce 3,17 €
Berenberg 11/05/2022 Buy 3,50 €
GVC Gaesco Beka 29/04/2022 Acumular 3,00 €


Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.

P.O.M. % Comprar % Mantenir % Vendre
3 mesos 3,86 € 64% 28% 8%
6 mesos 3,86 € 64% 28% 8%


Dades a 23 de juny de 2022

Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.

La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.

Consens anual del Grup CaixaBank pel 2022-24e

 

En MM€ 2022e 2023e 2024e
Marge d'interessos 6.147 6.427 6.756
Comissions netes 4.070 4.192 4.318
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança 819 858 897
Marge brut 10.711 11.186 11.797
Despeses d'explotació recurrents -5.943 -5.889 -6.016
Marge d'explotació 4.741 5.297 5.780
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -1.097 -1.225 -1.260
Resultat net atribuït al Grup 2.423 2.764 3.092


Dades a 12 d'abril de 2022
Promitjos calculats amb un mínim de 18 estimacions d'analistes

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.


2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.


3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.


4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.


5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.


6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.