Analistes

Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.

Institució Analista
Alantra Francisco Riquel
AlphaValue David Grinsztajn
Autonomous Britta Schmidt
Banco Sabadell Esther Castro
Bankinter Rafael Alonso
Barclays Fernando Gil de Santivañes
Berenberg Michael Christodoulou
Bestinver Securities Mario Ropero
BoAML Marta Sánchez
Carraighill Tony O'Sullivan
Citigroup Stefan Nedialkov
Credit Suisse Adrian Cighi
Deutsche Bank Alfredo Alonso
Exane BNP Ignacio Ulargui
Goldman Sachs Jernej Omahen
GVC Gaesco Beka Marisa Mazo
HSBC Domenico Santoro
JB Capital Markets Maksym Mishyn
Jefferies Benjie Creelan-Sandford
JP Morgan Sofie Peterzens
KBW Daragh Quinn
Mediobanca Andrea Filtri
Morgan Stanley Álvaro Serrano
Norbolsa Nagore Díez
Oddo BHF Steven Gould
Redburn Gonzalo López
Renta 4 Nuria Álvarez
Société Générale Carlos Cobo
UBS Ignacio Cerezo

La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.

Institució Data Recomanació Preu objectiu
UBS 20/09/2021 Neutral 2,80€
Jefferies 16/09/2021 Buy 3,50€
Credit Suisse 15/09/2021 Neutral 2,70€
Alantra 14/09/2021 Neutral 3,05€
Deutsche Bank 08/09/2021 Hold 2,90€
KBW 08/09/2021 Outperform 3,73€
JP Morgan 17/08/2021 Neutral 2,95€
Citigroup 12/08/2021 Neutral 2,70€
Autonomous 06/08/2021 Outperform 3,47€
AlphaValue 06/08/2021 Add 2,90€
Morgan Stanley 06/08/2021 Overweight 3,25€
Goldman Sachs 04/08/2021 Neutral 3,10€
Bankinter 03/08/2021 Comprar 3,35€
Mediobanca 03/08/2021 Neutral 3,10€
Barclays 03/08/2021 Overweight 3,40€
Bestinver Securities 02/08/2021 Buy 3,35€
HSBC 02/08/2021 Neutral 2,70€
Oddo BHF 02/08/2021 Buy 3,40€
Société Générale 02/08/2021 Buy 3,30€
Redburn 30/07/2021 Buy Sin PO
Exane BNP 30/07/2021 Outperform 3,40€
Banco Sabadell 30/07/2021 Comprar 3,50€
JB Capital Markets 30/07/2021 Buy 3,30€
BoAML 28/07/2021 Underperform 2,10€
Norbolsa 25/05/2021 Mantener 3,06€
GVC Gaesco Beka 06/05/2021 Acumular 3,00€


Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.

P.O.M. % Comprar % Mantenir % Vendre
3 mesos 3,13€ 58% 38% 4%
6 mesos 3,12€ 58% 38% 4%


Dades a 23 de setembre 2021

Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.

La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.

Consens anual del Grup CaixaBank pel 2021-23e

 

En MM€ 2021e 2022e 2023e
Marge d'interessos 6.120 6.536 6.564
Comissions netes 3.608 4.025 4.172
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança 664 751 782
Marge brut 10.346 11.268 11.501
Despeses d'explotació recurrents -5.922 -5.815 -5.782
Marge d'explotació 2.128 5.401 5.719
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -1.632 -1.640 -1.498
Resultat net atribuït al Grup 4.242 2.547 2.884


Dades a 14 de juliol de 2021
Promitjos calculats amb un mínim de 15 estimacions d'analistes

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.


2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.


3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.


4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.


5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.


6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.