Analistes

Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.

Institució Analista
Alantra Francisco Riquel
AlphaValue David Grinsztajn
Autonomous Britta Schmidt
Banco Sabadell Esther Castro
Bankinter Rafael Alonso
Berenberg Michael Christodoulou
Bestinver Fernando Gil de Santivañes
Carraighill Seamus Murphy
Citigroup Borja Ramírez
Credit Suisse Jon Peace
Deutsche Bank Alfredo Alonso
Exane BNP Ignacio Ulargui
GVC Gaesco Beka Marisa Mazo
HSBC Domenico Santoro
JB Capital Markets Maksym Mishyn
Jefferies Benjie Creelan-Sandford
JP Morgan Sofie Peterzens
KBW Hugo Cruz
Kepler Jacques-Henry Gaulard
Mediobanca Andrea Filtri
Morgan Stanley Álvaro Serrano
Norbolsa Ane Roa
Oddo BHF Steven Gould
Redburn Gonzalo López
Renta 4 Nuria Álvarez
Santander Ignacio Méndez / Patrick Lee
Société Générale Carlos Cobo
UBS Ignacio Cerezo

La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.

Institució Data Recomanació Preu objectiu
Jefferies 25/05/2023 Buy 4,60 €
Bankinter 22/05/2023 Comprar 4,90 €
Exane BNP 22/05/2023 Outperform 5,50 €
KBW 18/05/2023 Market Perform 4,32 €
JB Capital Markets 18/05/2023 Buy 5,50 €
Deutsche Bank 12/05/2023 Hold 4,40 €
AlphaValue 11/05/2023 Add 4,46 €
Autonomous 10/05/2023 Outperform 5,10 €
Bestinver Securities 10/05/2023 Buy 4,60 €
JP Morgan 09/05/2023 Neutral 4,75 €
Credit Suisse 09/05/2023 Neutral 4,40 €
Kepler Cheuvreux 08/05/2023 Hold 4,00 €
UBS 08/05/2023 Buy 5,00 €
HSBC 08/05/2023 Hold 3,80 €
Oddo BHF 08/05/2023 Outperform 5,10 €
Société Générale 08/05/2023 Buy 4,40 €
Redburn 05/05/2023 Buy Sin PO
Alantra 05/05/2023 Buy 4,40 €
Banco Sabadell 05/05/2023 Comprar 4,70 €
Renta 4 05/05/2023 Sobreponderar 4,45 €
Citigroup 05/05/2023 Buy 4,25 €
Berenberg 05/05/2023 Buy 4,60 €
Mediobanca 05/05/2023 Underperform 3,50 €
Morgan Stanley 05/05/2023 Overweight 5,00 €
Santander 14/04/2023 Outperform 5,15 €
GVC Gaesco Beka 07/03/2023 Acumular 4,70 €
Norbolsa 03/02/2023 Mantener 4,20 €


Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.

P.O.M. % Comprar % Mantenir % Vendre
3 mesos

4,62 €

73% 23% 4%
6 mesos 4,61 € 70% 26% 4%


Dades a 25 de maig 2023

Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.

La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.

Consens anual del Grup CaixaBank per al 2023-25e

 

En MM€ 2023e 2024e 2025e
Marge d'interessos 8.835 8.839 8.792
Comissions netes 3.846 3.956 4.065
Resultat del servei d'assegurança 1.059 1.138 1.207
Marge brut 13.061 13.342 13.820
Despeses d'explotació recurrents -5.839 -6.075 -6.305
Marge d'explotació 7.220 7.265 7.513
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -1.245 -1.413 -1.374
Resultat net atribuït al Grup 4.000 3.921 4.232


Dades a 24 de maig de 2023 amb estimacions publicades per analistes post Resultats 1T23 sota l'IFRS17
Promitjos calculats amb un mínim de 14 estimacions d'analistes

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.


2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.


3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.


4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.


5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.


6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.