Analistes

Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.

Institució Analista
Alantra Francisco Riquel
AlphaValue David Grinsztajn
Autonomous Britta Schmidt
Banco Sabadell Esther Castro
Bankinter Rafael Alonso
Berenberg Michael Christodoulou
Bestinver Fernando Gil de Santivañes
Carraighill Seamus Murphy
Citigroup Borja Ramírez
Credit Suisse Pamela Zuluaga
Deutsche Bank Alfredo Alonso
Exane BNP Ignacio Ulargui
GVC Gaesco Beka Marisa Mazo
HSBC Domenico Santoro
JB Capital Markets Maksym Mishyn
Jefferies Benjie Creelan-Sandford
JP Morgan Sofie Peterzens
KBW Daragh Quinn
Kepler Jacques-Henry Gaulard
Mediobanca Andrea Filtri
Morgan Stanley Álvaro Serrano
Norbolsa Ane Roa
Oddo BHF Steven Gould
Redburn Gonzalo López
Renta 4 Nuria Álvarez
Santander Ignacio Méndez / Patrick Lee
Société Générale Carlos Cobo
UBS Ignacio Cerezo

La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.

Institució Data Recomanació Preu objectiu
Banco Sabadell 25/01/2023 Comprar 4,70 €
Credit Suisse 23/01/2023 Neutral 4,10 €
Oddo BHF 20/01/2023 Hold 4,40 €
Jefferies 20/01/2023 Hold 4,20 €
Mediobanca 19/01/2023 Underperform 3,30 €
Deutsche Bank 18/01/2023 Hold 3,70 €
Kepler Cheuvreux 18/01/2023 Hold 3,48 €
UBS 18/01/2023 Buy 4,50 €
KBW 17/01/2023 Market Perform 4,36 €
Alantra 16/01/2023 Strong buy 4,70 €
Renta 4 16/01/2023 Sobreponderar 4,45 €
Bestinver Securities 13/01/2023 Hold 4,10 €
AlphaValue 12/01/2023 Reduce 4,17 €
Autonomous 12/01/2023 Outperform 4,64 €
JB Capital Markets 11/01/2023 Neutral 4,40 €
Exane BNP 10/01/2023 Outperform 5,20 €
Société Générale 09/01/2023 Buy 4,10 €
Santander 09/01/2023 Outperform 4,28 €
Morgan Stanley 05/01/2023 Overweight 5,00 €
Norbolsa 22/12/2022 Comprar 4,20 €
GVC Gaesco Beka 02/12/2022 Acumular 3,80 €
Citigroup 02/12/2022 Buy 4,00 €
JP Morgan 02/12/2022 Neutral 3,90 €
Berenberg 01/12/2022 Buy 4,25 €
Redburn 09/11/2022 Buy SIN PO
HSBC 01/11/2022 Hold 3,60 €
Bankinter 28/10/2022 Comprar 3,70 €


Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.

P.O.M. % Comprar % Mantenir % Vendre
3 mesos 4,20 € 56% 37% 7%
6 mesos 4,20 € 56% 37% 7%


Dades a 26 de gener 2023

Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.

La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.

Consens trimestral del Grupo CaixaBank pel 4T22e

 

En MM€ 4T22e
Marge d'interessos 1.888
Comissiones netes 1.014
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança 218
Marge brut 2.776
Despeses d'explotació recurrents -1.502
Marge d'explotació 1.265
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -369
Resultat net atribuït al Grup 632


Dades a 18 de gener de 2023
Promitjos calculats amb un mínim de 20 estimacions d'analistesConsens anual del Grup CaixaBank pel 2022-24e

 

En MM€ 2022e 2023e 2024e
Marge d'interessos 6.731 8.411 8.635
Comissions netes 4.013 4.077 4.185
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança 849 930 1.011
Marge brut 11.423 12.632 13.228
Despeses d'explotació recurrents -6.021 -6.258 -6.532
Marge d'explotació 5.365 6.367 6.696
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -917 -1.495 -1.486
Resultat net atribuït al Grup 3.090 3.246 3.469


Dades a 18 de gener de 2023
Promitjos calculats amb un mínim de 18 estimacions d'analistes

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.


2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.


3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.


4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.


5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.


6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.