Analistes

Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.

Institució Analista
Alantra Francisco Riquel
AlphaValue David Grinsztajn
Autonomous Britta Schmidt
Banco Sabadell Esther Castro
Bankinter Rafael Alonso
Berenberg Michael Christodoulou
Carraighill Seamus Murphy
Citigroup Borja Ramírez
Credit Suisse Pamela Zuluaga
Deutsche Bank Alfredo Alonso
Exane BNP Ignacio Ulargui
GVC Gaesco Beka Marisa Mazo
HSBC Domenico Santoro
JB Capital Markets Maksym Mishyn
Jefferies Benjie Creelan-Sandford
JP Morgan Sofie Peterzens
KBW Daragh Quinn
Mediobanca Andrea Filtri
Morgan Stanley Álvaro Serrano
Oddo BHF Steven Gould
Redburn Gonzalo López
Renta 4 Nuria Álvarez
Santander Ignacio Méndez / Patrick Lee
Société Générale Carlos Cobo
UBS Ignacio Cerezo

La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.

Institució Data Recomanació Preu objectiu
UBS 21/09/2022 Buy 4,45 €
JB Capital Markets 20/09/2022 Neutral 4,00 €
Citigroup 20/09/2022 Buy 3,85 €
Morgan Stanley 15/09/2022 Overweight 5,00 €
Jefferies 13/09/2022 Hold 3,40 €
Berenberg 12/09/2022 Buy 4,10 €
KBW 07/09/2022 Outperform 4,74 €
JP Morgan 06/09/2022 Neutral 3,10 €
Deutsche Bank 05/09/2022 Hold 3,45 €
Alantra 01/09/2022 Buy 3,80 €
Exane BNP 01/09/2022 Outperform 4,60 €
Redburn 10/08/2022 Buy Sin PO
Autonomous 08/08/2022 Outperform 3,95 €
Bankinter 04/08/2022 Comprar 3,70 €
HSBC 03/08/2022 Hold 3,30 €
Oddo BHF 03/08/2022 Neutral 4,20 €
Santander 02/08/2022 Outperform 4,40 €
Mediobanca 01/08/2022 Underperform 2,90 €
Credit Suisse 01/08/2022 Outperform 3,90 €
Banco Sabadell 29/07/2022 Comprar 4,00 €
Société Générale 29/07/2022 Buy 3,80 €
AlphaValue 29/07/2022 Reduce 3,12 €
Renta 4 29/07/2022 Sobreponderar 4,29 €
GVC Gaesco Beka 29/04/2022 Acumular 3,00 €


Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.

P.O.M. % Comprar % Mantenir % Vendre
3 mesos 3,91 € 65% 26% 9%
6 mesos 3,87 € 67% 25% 8%


Dades a 22 de setembre de 2022

Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.

La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.

Consens anual del Grup CaixaBank pel 2022-24e

 

En MM€ 2022e 2023e 2024e
Marge d'interessos 6.202 7.072 7.652
Comissions netes 4.007 4.120 4.249
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança 825 901 976
Marge brut 10.741 11.759 12.739
Despeses d'explotació recurrents -5.988 -6.050 -6.273
Marge d'explotació 4.726 5.711 6.467
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -1.003 -1.314 -1.390
Resultat net atribuït al Grup 2.526 3.029 3.519


Dades a 13 de juliol de 2022
Promitjos calculats amb un mínim de 13 estimacions d'analistes

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.


2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.


3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.


4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.


5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.


6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.