Analistes

Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.

Institució Analista
Alantra Francisco Riquel
AlphaValue David Grinsztajn
Autonomous Britta Schmidt
Banco Sabadell María Paz Ojeda
Bankinter Rafael Alonso
Barclays Cecilia Romero
Berenberg Michael Christodoulou
Bestinver Fernando Gil de Santivañes
Bloomberg Lento Tang
BofA Antonio Reale
Carraighill Seamus Murphy
Citigroup Marta Sánchez Romero
Deutsche Bank Alfredo Alonso
Exane BNP Ignacio Ulargui
GVC Gaesco Beka Marisa Mazo
Goldman Sachs Chris Hallam
HSBC Domenico Santoro
JB Capital Markets Maksym Mishyn
Jefferies Iñigo Vera / Miruna Chirea
JP Morgan Sofie Peterzens
KBW Hugo Cruz
Kepler Maria Antonia Casado
Mediobanca Andrea Filtri
Morgan Stanley Álvaro Serrano
Norbolsa Ane Roa
Oddo BHF Steven Gould
Redburn Gonzalo López
Renta 4 Nuria Álvarez
Santander Ignacio Méndez / Juan Pablo López
UBS Ignacio Cerezo

La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.

Institució Data Recomanació Preu objectiu
Citigroup 22/05/2024 Buy 6,10 €
BNP Paribas 22/05/2024 Buy 6,50 €
Deutsche Bank 21/05/2024 Hold 5,10 €
KBW 14/05/2024 Outperform 6,12 €
Kepler Cheuvreux 14/05/2024 Hold 5,00 €
UBS 13/05/2024 Buy 6,40 €
Santander 13/05/2024 Outperform 6,34 €
Alantra 10/05/2024 Buy 5,65 €
Bestinver Securities 09/05/2024 Buy 5,50 €
Autonomous 09/05/2024 Neutral 5,34 €
JP Morgan 03/05/2024 Neutral 5,55 €
Oddo BHF 02/05/2024 Outperform 6,40 €
Goldman Sachs 01/05/2024 Neutral 5,30 €
Morgan Stanley 01/05/2024 Overweight 6,00 €
HSBC 01/05/2024 Hold 5,10 €
Mediobanca 01/05/2024 Underperform 4,50 €
Redburn 30/04/2024 Buy 5,00 €
AlphaValue 30/04/2024 Add 5,84 €
JB Capital Markets 30/04/2024 Buy 6,80 €
Norbolsa 24/04/2024 Buy 5,90 €
GVC Gaesco Beka 24/04/2024 Buy 6,03 €
Jefferies 17/04/2024 Buy 5,80 €
Barclays 17/04/2024 Overweight 5,70 €
BofA 15/04/2024 Buy 5,90 €
Berenberg 10/04/2024 Buy 5,75 €
Bankinter 20/02/2024 Comprar 5,50 €


Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.

P.O.M. % Comprar % Mantenir % Vendre
3 mesos

5,74 €

72% 24% 4%
6 mesos 5,73 € 74% 22% 4%


Dades a 22 de maig 2024


Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.

La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.

Consens anual del Grup CaixaBank per al 2024-26e

 

En MM€ 2024e 2025e 2026e
Marge d'interessos 10.389 9.693 9.586
Ingressos Wealth + Ingressos de protecció + Comissions bancàries (1)(2) 4.916 5.102 5.284
Marge brut 14.978 14.552 14.670
Despeses d'explotació recurrents -6.085 -6.303 -6.508
Marge d'explotació 8.891 8.247 8.160
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -1.156 -1.260 -1.343
Resultat net atribuït al Grup 5.186 4.667 4.559
Pro-memòria
Comissions netes 3.711 3.821 3.927
Resultat de servei d'assegurança 1.205 1.281 1.357


(1) La suma dels ingressos per Wealth, protecció i comissions bancàries en la nova presentació d'ingressos equival a la suma de "Comissions netes" y "Resultat de servei d'assegurança" a l'anterior presentació d'ingressos.

(2) Desglossament entre ingressos per Wealth, protecció i comissions bancàries no disponibles per no haber-se aconseguit les contribucions mínimes requerides.


Dades a 12 d'abril del 2024 amb previsions realitzades per analistes.
Mitjanes calculades amb un mínim de 16 estimacions d'analistes.

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.


2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.


3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.


4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.


5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.


6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.