Analistes

Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.

Institució Analista
Alantra Francisco Riquel
AlphaValue David Grinsztajn
Autonomous Britta Schmidt
Banco Sabadell Esther Castro
Bankinter Rafael Alonso
Barclays Fernando Gil de Santivañes
Berenberg Michael Christodoulou
Bestinver Securities Mario Ropero
BoAML Marta Sánchez
Carraighill Tony O'Sullivan
Citigroup Stefan Nedialkov
Credit Suisse Adrian Cighi
Deutsche Bank Alfredo Alonso
Exane BNP Ignacio Ulargui
Goldman Sachs Jernej Omahen
GVC Gaesco Beka Marisa Mazo
HSBC Domenico Santoro
JB Capital Markets Maksym Mishyn
Jefferies Benjie Creelan-Sandford
JP Morgan Sofie Peterzens
KBW Daragh Quinn
Kepler Mariano Miguel
Mediobanca Andrea Filtri
Morgan Stanley Álvaro Serrano
Norbolsa Nagore Díez
Oddo BHF Steven Gould
Redburn Gonzalo López
Renta 4 Nuria Álvarez
Santander José Coll
Société Générale Carlos Cobo
UBS Ignacio Cerezo

La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.

Institució Data Recomanació Preu objectiu
Berenberg 04/03/2021 Hold 2,45€
Barclays 04/03/2021 Overweight 2,70€
HSBC 03/03/2021 Hold 2,30€
Credit Suisse 01/03/2021 Outperform 2,70€
Goldman Sachs 01/03/2021 Neutral 2,25€
JB Capital Markets 01/03/2021 Buy 3,20€
Autonomous 26/02/2021 Outperform 2,78€
JP Morgan 19/02/2021 Neutral 2,65€
Renta 4 17/02/2021 Mantenir 2,08€
KBW 11/02/2021 Buy 3,09€
Kepler Cheuvreux 09/02/2021 Hold 2,38€
Oddo BHF 02/02/2021 Outperform 2,55€
Jefferies 02/02/2021 Buy 2,90€
Citigroup 01/02/2021 Neutral 2,30€
Société Générale 01/02/2021 Buy 2,75€
Mediobanca 01/02/2021 Neutral 2,40€
UBS 01/02/2021 Neutral 2,35€
Alantra 01/02/2021 Buy 2,90€
Exane BNP 30/01/2021 Outperform 2,90€
Alpha Value 29/01/2021 Buy 2,41€
Bestinver Securities 29/01/2021 Buy 2,65€
Deutsche Bank 29/01/2021 Buy 2,75€
Santander 29/01/2021 Buy 2,60€
GVC Gaesco Beka 29/01/2021 Acumular 2,29€
Banco Sabadell 29/01/2021 Comprar En revisió
Redburn 29/01/2021 Neutral Sin PO
Norbolsa 16/12/2020 Mantenir 2,28€
Bankinter 03/11/2020 Neutral 2,05€
BoAML 07/09/2020 Underperform 1,40€


Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.

P.O.M. % Comprar % Mantenir % Vendre
3 mesos 2,58€ 59% 41% 0%
6 mesos 2,52€ 56% 41% 3%


Dades a 4 de març de 2021

Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.

La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.

Consens anual del Grup CaixaBank pel 2020-22e

 

En MM€ 2020e 2021e 2022e
Marge d'interessos 4.866 4.780 4.798
Comissions netes 2.556 2.645 2.727
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança 591 606 629
Marge brut 8.206 8.179 8.323
Despeses d'explotació recurrents -4.639 -4.696 -4.760
Marge d'explotació 3.554 3.483 3.563
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -2.097 -1.784 -1.262
Resultat net atribuït al Grup 1.279 1.121 1.544


Dades a 13 de gener de 2021
Promitjos calculats amb un mínim de 15 estimacions d'analistes 

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Algunes d’aquestes estimacions no són públiques, raó per la qual aquest consens d’analistes pot no coincidir amb el consens publicat per alguns proveïdors de informació financera. CaixaBank no garanteix de mode implícit o explícit la seva exactitud o plenitud, ni el compliment de les esmentades estimacions o previsions.

2. Aquestes estimacions estan fora de l’àmbit de la informació requerida amb caràcter obligatori per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, es faciliten per cortesia de CaixaBank, per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No és intenció de CaixaBank recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.

3. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.

4. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.

5. Noteu que les estimacions corresponen a Grup CaixaBank standalone