Què significa ser accionista?

Dret de vot i/o delegació a les juntes generals d’accionistes

Els accionistes poden participar a les juntes ordinàries i extraordinàries votant o delegant el seu vot, a través dels canals establerts. Poden assistir a aquestes, els accionistes que siguin titulars de com a mínim 1.000 accions.

Junta General d’Accionistes

Dret d’informació

CaixaBank posa a disposició de tots els seus accionistes diferents recursos i materials informatius sobre l’acció de CaixaBank i les novetats més rellevants de l'entitat. 

Servei d’informació a l’accionista

Dret a la remuneració

La remuneració a l’accionista és una prioritat i un compromís de CaixaBank amb la seva base accionarial.

Dividends

Remuneració a l’accionista 2021

El Consell d’Administració, a la sessió del 29 de juliol, va acordar aprovar la Política de Dividends per a l’exercici 2021, establint una distribució de dividend en efectiu del 50% del benefici net consolidat ajustat pels impactes extraordinaris relacionats amb la fusió amb Bankia, per abonar en un únic pagament a l'exercici 2022.

Informació privilegiada 30-07-2021  – Disponible en castellà
Informació privilegiada 29-01-2021  – Disponible en castellà

Veure Política de dividends a la secció Polítiques corporatives i altres documents corporatius

Preguntes freqüents

Nota: les respostes que es donen a la relació de preguntes són orientatives, sense perjudici del caràcter estrictament aplicable de la normativa vigent (Estatuts socials i Llei de societats anònimes).

Servei d’atenció a l’accionista

Des del Servei d’atenció a l’accionista de CaixaBank t’oferim la possibilitat de contactar amb nosaltres a través de diferents canals:

  • Oficina de l’accionista

  • Formulari suggeriments

  • Correu electrònic

  • Contacte telefònic

Més informació