Què significa ser accionista?

Dret de vot i/o delegació a les juntes generals d’accionistes

Els accionistes poden participar a les juntes ordinàries i extraordinàries votant o delegant el seu vot, a través dels canals establerts. Poden assistir a aquestes, els accionistes que siguin titulars de com a mínim 1.000 accions.

Junta General d’Accionistes

Dret d’informació

CaixaBank posa a disposició de tots els seus accionistes diferents recursos i materials informatius sobre l’acció de CaixaBank i les novetats més rellevants de l'entitat. 

Servei d’informació a l’accionista

Dret a la remuneració

La remuneració a l’accionista és una prioritat i un compromís de CaixaBank amb la seva base accionarial.

Dividends

Remuneració a l’accionista

Exercici 2022: distribució d'un dividend en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, pagador mitjançant un únic abonament l'abril del 2023.

Recompra d'accions: El 14 de desembre de 2022 es va comunicar la finalització del programa de recompra d'accions (amb inici el 17 de maig de 2022). 

El 13 de gener de 2023, es va inscriure en el Registre Mercantil de València l'escriptura pública de reducció de capital en 558.515.414 accions fins a 7.502.131.619 accions.

Comunicacions CNMV

Comunicacions a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) vinculades a la remuneració a l'accionista de l'exercici 2022:

Altra informació rellevant 13-01-2023  – Disponible en castellà
Altra informació rellevant 14-12-2022  – Disponible en castellà
Informació privilegiada 17-05-2022  – Disponible en castellà
Informació privilegiada 28-01-2022  – Disponible en castellà


Veure Política de dividends a la secció Polítiques corporatives i altres documents corporatius

Per a més informació sobre  Remuneració a l'accionista, consulta la secció Dividends

Preguntes freqüents

Nota: les respostes que es donen a la relació de preguntes són orientatives, sense perjudici del caràcter estrictament aplicable de la normativa vigent (Estatuts socials i Llei de societats anònimes).

Servei d’atenció a l’accionista

Des del Servei d’atenció a l’accionista de CaixaBank t’oferim la possibilitat de contactar amb nosaltres a través de diferents canals:

  • Oficina de l’accionista

  • Formulari suggeriments

  • Correu electrònic

  • Contacte telefònic

Més informació