Què significa ser accionista?

Dret de vot i/o delegació a les juntes generals d’accionistes

Els accionistes poden participar a les juntes ordinàries i extraordinàries votant o delegant el seu vot, a través dels canals establerts. Poden assistir a aquestes, els accionistes que siguin titulars de com a mínim 1.000 accions.

Junta General d’Accionistes

Dret d’informació

CaixaBank posa a disposició de tots els seus accionistes diferents recursos i materials informatius sobre l’acció de CaixaBank i les novetats més rellevants de l'entitat. 

Servei d’informació a l’accionista

Dret a la remuneració

La remuneració a l’accionista és una prioritat i un compromís de CaixaBank amb la seva base accionarial.

Dividends

Remuneració a l’accionista

Exercici 2022: distribució d'un dividend en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, pagador mitjançant un únic abonament l'abril del 2023.

Recompra d'accions: implementació d'un programa de recompra d'accions per un import màxim de 1.800 milions d'euros, amb una durada màxima de 12 mesos a partir de la data de comunicació del programa (17 de maig de 2022).

Comunicacions CNMV

Comunicacions a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) vinculades a la remuneració a l'accionista de l'exercici 2022:

Informació privilegiada 17-05-2022  – Disponible en castellà
Informació privilegiada 28-01-2022  – Disponible en castellà


Veure Política de dividends a la secció Polítiques corporatives i altres documents corporatius

Per a més informació sobre  Remuneració a l'accionista, consulta la secció Dividends

Preguntes freqüents

Nota: les respostes que es donen a la relació de preguntes són orientatives, sense perjudici del caràcter estrictament aplicable de la normativa vigent (Estatuts socials i Llei de societats anònimes).

Servei d’atenció a l’accionista

Des del Servei d’atenció a l’accionista de CaixaBank t’oferim la possibilitat de contactar amb nosaltres a través de diferents canals:

  • Oficina de l’accionista

  • Formulari suggeriments

  • Correu electrònic

  • Contacte telefònic

Més informació