Consell d'Administració

Nom i cognoms Càrrec Caràcter Data del primer nomenament Informe/
Proposta Comissió Nomenaments
Accionista al qual representa
José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche President Executiu

03-12-2020

Tomás Muniesa Arantegui Vicepresident Dominical

01-01-2018 (2)(3)(11)

Fundació Bancària "la Caixa"

Gonzalo Gortázar Rotaeche Conseller Delegat Executiu

30-06-2014 (4)(5)(6)(12)

--

Eduardo Javier Sanchiz Irazu Conseller Independent Coordinador Independent

21-09-2017 (2)(7)(11)

--

Joaquín Ayuso García Conseller Independent

03-12-2020

Francisco Javier Campo García Conseller Independent

03-12-2020

Eva Castillo Sanz Consellera Independent

03-12-2020

Fernando Maria Costa Duarte Ulrich Conseller Altre extern

03-12-2020

María Verónica Fisas Vergés Consellera Independent

25-02-2016 (8)

--

Cristina Garmendia Mendizábal Consellera Independent

05-04-2019(12)

 

Peter Löscher Conseller Independent

31-03-2023

María Amparo Moraleda Martínez Consellera Independent

24-04-2014 (4)(12)

--

Teresa Santero Quintillá Consellera Dominical

03-12-2020

FROB y BFA Tenedora de Acciones S.A.U.

José Serna Masiá Conseller Dominical

30-06-2016 (1)(10)

Fundació Bancària ”la Caixa”

Koro Usarraga Unsain Consellera Independent

30-06-2016 (1)(10)

--

Óscar Calderón de Oya Secretari General i del Consell Secretari General i del Consell (no Conseller)

27-06-2011 (9)

Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer del Consell Vicesecretari primer del Consell (no Conseller)

23-10-2017


(1) Ratificat i nomenat membre del Consell el 6 d’abril de 2017.
(2) Ratificat i nomenat membre del Consell el 6 d’abril de 2018.
(3) Requalificat com a Conseller dominical el 22 de novembre de 2018.
(4) Reelegit/ida el 5 d’abril de 2019.
(5) Ratificat i nomenat Conseller el 23 d’abril de 2015.
(6) Reelegit Conseller Delegat el 23 d’abril de 2015, el 5 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2023.
(7) Nomenat Conseller Coordinador pel Consell el 22 de desembre de 2022, amb efectes des del 31 de març de 2023.
(8) Ratificada i nomenada Consellera el 28 d’abril de 2016. Reelegida Consellera el 22 de maig de 2020.
(9) Nomenat Secretari del Consell l’1 de gener de 2017. Nomenat Secretari General el 29 de maig de 2014.
(10) Reelegit/ida el 14 de maig de 2021.
(11) Reelegit el 8 d’abril de 2022.
(12) Reelegit/ida el 31 de març de 2023.

Per a més informació sobre la participació del Consell d’Administració en CaixaBank, consulteu aquest enllaç .

Última actualització: Maig 2023