Fusions

Fusió CaixaBank i Bankia

Documents fusió CaixaBank i Bankia (article 39 Llei 3/2009)

Títol
Projecte Comú de Fusió entre CaixaBank (absorbent) i Bankia (absorbida) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 763 kB )

Download
Informes dels administradors sobre el Projecte Comú de Fusió (inclou com annex l'opinió d'experts financers-fairness opinion)

Informe de l'expert independent sobre el Projecte Comú de Fusió (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 882 kB )  -  Disponible en castellà

Download
Comptes anuals individuals i consolidats i informes de gestió dels tres últims exercicis de CaixaBank i de Bankia juntament amb els corresponents informes d'auditoria

Balanç de fusió de CaixaBank juntament amb el corresponent informe d'auditoria (Obre en una finestra nova)

( PDF , 11 MB )

Download
Informe financer semestral de Bankia juntament amb el corresponent informe d'auditoria (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 3 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Estatuts Socials de CaixaBank vigents que consten en escriptura pública (Obre en una finestra nova)

( PDF , 395 kB )

Download
Estatuts Socials de Bankia vigents que consten en escriptura pública (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Estatuts Socials de CaixaBank després de la fusió (Obre en una finestra nova)

( PDF , 406 kB )

Download
Identitat dels Administradors de CaixaBank i de Bankia. Identitat dels qui vagin a ser proposats como Administradors de CaixaBank com a conseqüència de la fusió (Obre en una finestra nova)

( PDF , 131 kB )

Download
Anunci de fusió (Obre en una finestra nova)

( PDF , 67 kB )

Download

Altra documentació fusió CaixaBank i Bankia

Comunicats de CaixaBank a la CNMV relatius a la Fusió

 
Data Altra informació rellevant
03-12-2020
14:19
La Societat remet Nota de Premsa. 
(PDF, 177 kB) - Disponible en castellà
03-12-2020
14:10
CaixaBank comunica la aprovació de tots els punts de l'Ordre del Dia de la Convocatòria de la Junta General Extraordinària d'Accionistes. 
(PDF, 395 kB) - Disponible en castellà
03-12-2020
12:29
La Societat remet presentació del discurs del Conseller Delegat. 
(PDF, 778 kB) - Disponible en castellà
27-10-2020
08:04
CaixaBank remet l'informe del Consell d'Administració relatiu a les propostes de nomenament de consellers. 
(PDF, 431 kB) - Disponible en castellà
27-10-2020
07:58
CaixaBank remet les propostes d'acord que el Consell d'Administració sotmetrà a la Junta General Extraordinària d'Accionistes. 
(PDF, 353 kB) - Disponible en castellà
27-10-2020
07:49
CaixaBank fa públic el text de l'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Extraordinària d'Accionistes. 
(PDF, 409 kB) - Disponible en castellà
23-10-2020
15:07
CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat convocar Junta General Extraordinària d'Accionistes. 
(PDF, 19 kB) - Disponible en castellà
18-09-2020
07:55
CaixaBank remet nota de premsa sobre el resultat de les negociacions de la fusió CaixaBank-Bankia. 
(PDF, 1769 kB) - Disponible en castellà
18-09-2020
07:15
CaixaBank informa que el Sr. Francisco Javier García Sanz i la Sra. Carmen Moragues Josa, les verificacions d’idoneïtat dels quals es troben en tramitació, no es procediran a acceptació dels nous càrrecs com a consellers de CaixaBank. 
(PDF, 72 kB) - Disponible en castellà
18-09-2020
07:04
CaixaBank remet presentació del video webcast per comentar el resultat de les negociacions de la fusió CaixaBank-Bankia. 
(PDF, 2922 kB) - Disponible en castellà
17-09-2020
21:52
CaixaBank comunica que realitzará presentació per comentar el resultat de les negociacions de la fusió CaixaBank-Bankia. 
(PDF, 12 kB) - Disponible en castellà