Associacions, adhesions i aliances

Som un banc compromès socialment i mediambientalment amb l'entorn en què operem.

Dirigim els nostres esforços a millorar el benestar financer i el creixement econòmic sostenible per contribuir a l'enfortiment de la societat en el seu conjunt. Durant la nostra història, a CaixaBank hem adquirit compromisos significatius, col·laborant amb nombroses associacions, grups de treball i fòrums en el desenvolupament i la difusió de bones pràctiques, principis i valors amb l'objectiu d'impulsar el progrés en diversos àmbits.

Per avançar en el nostre compromís amb la sostenibilitat i formar part de les millors pràctiques, participem en nombroses iniciatives vinculades als àmbits ASG (Ambiental, Social i Governança):