Estratègia mediambiental i climàtica

Accelerem la transició cap a una economia neutra en carboni que promogui el desenvolupament sostenible i sigui socialment inclusiva

Per a CaixaBank és fonamental impulsar la transició sostenible acompanyant les empreses, els particulars i la societat en el seu conjunt cap a una economia neutra en carboni que promogui el desenvolupament sostenible.

La protecció del medi ambient és una de les prioritats estratègiques per a l'entitat i per això comptem amb una Estratègia Mediambiental que té com a objectiu contribuir a aquesta transició mitjançant el finançament i la inversió en projectes sostenibles, la gestió del risc mediambiental i climàtic i la reducció de l'impacte directe de les nostres operacions.

Línies d'acció

Estratègia Mediambiental:
Línies d'acció
1
2
3
Impulsar el negoci sostenible
Generar producció verda (climate-friendly)
Integrar els riscos ESG en la gestió del risc
Gestionar els riscos ESG i climàtics
Minimitzar l'impacte ambiental
Reduir la petjada de carboni amb iniciatives d'eficiència ambiental i compensar les emissions de CO2
4
Compromís públic
Declaració sobre canvi climàtic
5
Transparència
Reporting en els mercats

Com membre fundador de l'Aliança de la Banca per les emissions Netes Zero (Net Zero Banking Alliance, NZBA), promoguda per Nacions Unides, a CaixaBank estem compromesos a ser neutres en emissions de diòxid de carboni el 2050 i treballem per la transició de la cartera cap a un nivell d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle nul.

Declaració sobre canvi climàtic de CaixaBank

El nostre model

Gestió ambiental

Les entitats financeres tenim un paper clau per assolir els objectius dels Acords de París i elsObjectius de Desenvolupament Sostenible, i per això implementem el nostre compromís de manera directa, a través de les nostres pròpies operacions, i de forma indirecta, a través de les relacions amb clients, companyies participades, socis comercials i tota la cadena de valor.

Som Líders en CDP Climate Change en reconeixement a la nostra contribució en la lluita contra el canvi climàtic a escala global. CaixaBank és l'únic banc espanyol que forma part de la A List.

A CaixaBank treballem amb l'objectiu de contribuir a la transició cap a una economia neutra en carboni mitjançant el finançament i la inversió en projectes sostenibles i el suport a la transició sostenible dels nostres clients.

Més a Negoci sostenible

El nostre compromís amb la sostenibilitat ambiental es recull en els Principis d’actuació en matèria de sostenibilitat i el Codi Ètic i Principis d'Actuació, i es desenvolupa en la nostra estratègia de Sostenibilitat.

A més, des de CaixaBank hem reforçat el marc de govern de la sostenibilitat adaptant els òrgans de control, supervisió i implantació de l'estratègia amb una robusta governança en matèria de riscos de la sostenibilitat i la gestió del risc climàtic.

Els nostres principis i polítiques d'ètica i integritat

Així vetllem per l'estratègia

Gestió del Risc ASG