Pactes parasocials

CaixaBank informa que el 3 d'agost de 2020 va quedar sense efecte el Pacte d'Accionistes de CaixaBank S.A. fet que va ser subscrit el 3 d'agost de 2012 en ocasió de la fusió per absorció de Banca Cívica, S.A en expirar el termini de la seva vigència. El Pacte d'Accionistes i les seves modificacions van ser publicats pels fets rellevants de dates 3 d'agost de 2012, 17 d'octubre de 2016 i 29 d'octubre de 2018.

Per a més informació, vegeu el comunicat al mercat. OIR 3 d'agost de 2020  - Disponible en castellà

La societat va ser informada de l’existència del pacte subscrit pels accionistes Fundació Bancària “la Caixa”, Fundación Bancaria Caja Navarra, Fundación Cajasol, Fundación Caja Canarias i Caja de Burgos Fundación Bancaria, amb efectes a 3 d’agost de 2012. Així mateix, la societat va ser informada de que en data 17 d’octubre de 2016 ha quedat subscrit per totes les parts l’acord de novació modificativa de dit pacte parasocial. Posteriorment, el 29 d’octubre de 2018 la societat ha estat informada de que ha quedat subscrit per totes les parts una nova modificació del pacte parasocial, deixant de ser part del pacte la Fundación Cajasol.

El pacte d’accionistes va ser subscrit de conformitat amb el que preveu la clàusula 5 de l’Acord d’Integració subscrit el 26 de març de 2012 per CaixaBank, SA, Banca Cívica, SA, Fundació Bancària “la Caixa”, Fundación Bancaria Caja Navarra, Fundación Cajasol, Fundación Caja Canarias i Caja de Burgos Fundación Bancaria, i publicat en aquesta mateixa data com a Fet Rellevant, posteriorment modificat mitjançant l’acord que va ser subscrit per totes les parts el 17 d’octubre de 2016 i publicat en aquella mateixa data mitjançant Fet Rellevant i posteriorment en virtut d’un nou acord de modificació subscrit per totes les parts i publicat com a Fet Rellevant de 29 d’octubre de 2018.