Grup CaixaBank

Som un grup financer amb un model de banca universal socialment responsable amb visió a llarg termini, basat en la qualitat, la proximitat i l'especialització. Som el grup financer líder a Espanya i una posició rellevant a nivell europeu. A més, tenim una forta presència a Portugal, on controlem el 100% de BPI.

Oferim una proposta de valor de productes i serveis adaptada per a cada segment, assumint la innovació com un repte estratègic i un tret diferencial de la seva cultura, i el posicionament de la qual li permet tenir un rol clau en la contribució al creixement econòmic sostenible.BPI

BPI és una institució financera centrada en banca comercial a Portugal, on és la quarta institució financera més important en termes de volum de negoci, amb quotes de l'11% en crèdits i recursos de clients.

El negoci de BPI s'organitza en Banca de Particulars, Negocis, Premier i InTouch i Private Banking, Banca d'Empreses i Institucions i Corporate and Investment Banking. 

BPI ofereix una gamma completa de productes i serveis financers, ajustada a les necessitats específiques de cada segment, a través d'una xarxa de distribució especialitzada, omnicanal i totalment integrada.

Filials, sucursals internacionals i oficines de representació

2

Filials
(100%)1

Banc BPI
CaixaBank Wealth Management Luxembourg

7

Sucursals
internacionals

França: París
Alemanya: Frankfurt a.M
Itàlia: Milà
Marroc: Casablanca, Tànger i Agadir
Polònia: Varsòvia
Portugal: Porto
Regne Unit: Londres

17

Oficines de
representació

Algèria, Pequín, Bogotà, El Caire, Dubai, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Lima, Xangai, Nova Delhi, Nova York, Santiago de Xile, Sao Paulo, Singapur, Sidney i Toronto

2

Spanish
Desks

Ciutat de Mèxic
Viena


A gener del 2024
(1) CaixaBank Wealth Management Luxembourg. Gestió de patrimonis en múltiples jurisdiccions

Informació ampliada

El Grup CaixaBank  inclou també VidaCaixa  i CaixaBank Asset Management , la primera asseguradora i la primera gestora de fons d'Espanya, respectivament, i MicroBank , el banc social de CaixaBank, una de les entitats de microfinances més grans de tot Europa.

Estructura del Grup CaixaBank

Al juny de 2014, ”la Caixa” es va convertir en Fundació Bancària  i, a l’octubre de 2014, es va completar la reorganització formal del Grup, després de la segregació d’actius i passius a CriteriaCaixa , incloent-hi la seva participació a CaixaBank. Després d’aquesta fita, vam integrar la gestió del banc portuguès BPI per continuar amb el nostre lideratge en banca retail al mercat ibèric.

Informació ampliada

Estructura del Grup

Grupo CaixaBank >>

45.005 | Entitat de crèdit d'Espanya

        Caixabank, S.A.              >>

36.289

SUPORT AL NEGOCI

ACTIVITAT DE NEGOCI

ENTITATS DEL GRUP

ENTITATS ASOCIADES
I NEGOCIS CONJUNTS

667

CaixaBank Operational Services (100%)

Serveis de backoffice d'administració

941

CaixaBank Tech (100%)

Prestació de serveis informàtics

189

CaixaBank Facilities Management (100%)

Gestió d'obres, manteniment, logística i compres

131

CaixaBank Advanced Business Analytics, S.A (100%)

Desenvolupament de projectes digitals

IT Now (49%)

Serveis i projectes tecnològics i informàtics

628

CaixaBank Payments & Consumer (100%)

Finançament al consum i mitjans de pagament

52

Wivai SelectPlace, S.A.U (100%)

Comercialització de productes

8

Telefonica Consumer Finance (50%)

Finançament al consum

7

CaixaBank Equipment Finance (100%)

Arrendament de vehicles i béns d'equip

Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L (20%)

Entitat de pagament

Servired (41%)

Societat espanyola de mitjà pagament

Global Payments Money To Pay, S.L (49%)

Entitat de pagament

Redsys Servicios de Procesamiento (25%)

Mitjans de pagament

219

Building Center (100%)

Tenidora d'actius immobiliaris

Bankia Habitat (100%)

Explotació, gestió i administració d'immobles

Living Center (100%)

Promoció immobiliària

Coral Homes (20%)

Serveis immobiliaris

Gramina Homes (20%)

Explotació, gestió i administració d'immobles

842

VidaCaixa (100%)1

Assegurances de vida i gestió de fons de pensions

69

VidaCaixa Mediació (100%)

Assegurances

20

Bankia Mediación (100%)

Operador de banca assegurances

68

BPI Vida e Pensões (100%)

Assegurances de vida i gestió de fons de pensions

SegurCaixa Adeslas (49,9%)

Assegurances no vida

261

CaixaBank Asset Management (100%)

Gestió d'Institucions d'Inversió Col·lectiva

46

BPI Gestão de Ativos (100%)

Gestió d'Institucions d'Inversió Col·lectiva

9

CaixaBank AM Luxembourg (100%)

Gestió d'Institucions d'Inversió Col·lectiva

4.275

Banco BPI (100%)

Entitat de crèdit

Companhia de Seguros Allianz Portugal (35%)

Assegurances

Banco comercial e de Investimentos (36%)

Entitat de crèdit a Moçambic

63

Imaginersgen (100%)

Gestió de segment jove del banc

44

Nuevo Micro Bank (100%)

Finançament de microcrèdits

34

CaixaBank Wealth Management Luxembourg (100%)

Entitat de crèdit a Luxemburg

9

BPI Suisse (100%)

Entitat de crèdit Suïssa

10

CaixaBank Titulización (100%)

Gestora de fons de titulització

12

Open Wealth (100%)

Serveis de consultoría patrimonial independent

Subgrups de societats

(%) Percentatge de participació a 30 de març de 2024.

Nombre d'empleats.
Nota: S'hi inclouen les entitats més rellevants per la seva contribució al Grup i se n'exclouen les operatives de naturalesa accionarial (dividends), l'operativa extraordinària i les activitats non-core: Inversiones Inmobiliarias Teguise Resort S.L. (151 empleats) Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, E.F.C., S.A.U. (14), Puerto Triana, S.A.U. (8), Líderes de Empresa Siglo XXI, S.L. (6 empleats), entre d'altres.

Compromesos amb l’ocupació

Com a Grup CaixaBank, som una de les empreses més ben valorades per al desenvolupament professional de les persones*. La nostra activitat, juntament amb la del banc social del grup, MicroBank, ens permet crear empreses i llocs de treball que contribueixen al progrés social i econòmic d'Espanya i Portugal.

49.762

persones treballen al Grup CaixaBank

57.108

llocs de treball generats a través de l'efecte multiplicador de compres a proveïdors (1) i 66.738 generats per Banco BPI

6.672

nous negocis creats amb el suport dels microcrèdits

*L'Entitat mesura el compromís i la satisfacció dels seus empleats mitjançant estudis interns (Estudi de Compromís i el de Qualitat de Servei) i amb mitjançant monitors externs, com l'Índex Mesurament Experiència Empleat (IMEX) o Merco Talento, un dels monitors d'avaluació reputacional de referència al món basat en metodologia multistakeholder.

Informació ampliada

Aportació al Producte Interior Brut (PIB)

Com a Grup CaixaBank, contribuïm al Producte Interior Brut d’Espanya i Portugal, i generem riquesa i estabilitat econòmica per a tota la societat.

0,96 %

2

0,43 %

1

11.519 MM€

D'aportació directa i indirecta al PIB espanyol

17 %

Valor afegit brut de CaixaBank sobre el sector financer i d'assegurances

913 MM€

D'aportació directa i indirecta al PIB portuguès

6,8 %

Valor afegit brut de BPI sobre el sector financer i d'assegurances

Informació ampliada