Grup CaixaBank

CaixaBank és el grup financer líder a Espanya. Amb la integració de Bankia, assoleix un volum d'actius de 680.036 milions d'euros a tancament del 2021, cosa que el converteix en el banc més gran del mercat nacional, amb una posició rellevant a escala europea. A més, CaixaBank té una forta presència a Portugal, on controla el 100% de BPI. 

El grup, presidit per José Ignacio Goirigolzarri i dirigit per Gonzalo Gortázar, té a tancament del 2021 un total de 20,7 milions de clients i la xarxa més àmplia d'oficines (5.314) i caixers (14.426) a Espanya i Portugal, a més del lideratge en banca digital, amb un percentatge de clients digitals del 73,1% a Espanya. BPI

BPI és una institució financera centrada en banca comercial a Portugal, on és la quarta institució financera més important en termes de volum de negoci, amb quotes de l'11% en crèdits i recursos de clients.

El negoci de BPI s'organitza en Banca de Particulars, Negocis, Premier i InTouch i Private Banking, Banca d'Empreses i Institucions i Corporate and Investment Banking. 

BPI ofereix una gamma completa de productes i serveis financers, ajustada a les necessitats específiques de cada segment, a través d'una xarxa de distribució especialitzada, omnicanal i totalment integrada.

Oficines de representació i sucursals internacionals (1) per donar millor servei al client

18

Oficines de
representació

Algèria, Bogotà, Dubai, el Caire, Istanbul, Hong Kong, Johannesburg, Lima, Milà, Nova Delhi, Nova York, Pequín, Santiago de Xile, São Paulo, Xangai, Sydney, Singapur, Toronto

6

Sucursals internacionals (9 oficines 2)

Polònia: Varsòvia
El Marroc: Casablanca, Tànger i Agadir
Regne Unit: Londres
Alemanya: Frankfurt
França: París
Portugal: Porto i Lisboa

2

Spanish
Desks

Ciutat de Mèxic   Viena

1

Participació bancària internacional (amb control)

BPI    Portugal


(1) A novembre de 2021
(2) Oporto i Lisboa sota Banca Corporativa i Institucional. La resta, sota Banca Internacional

El Grup CaixaBank  inclou també VidaCaixa  i CaixaBank Asset Management , la primera asseguradora i la primera gestora de fons d'Espanya, respectivament, i MicroBank , el banc social de CaixaBank, una de les entitats de microfinances més grans de tot Europa.

Estructura del Grup CaixaBank

Al juny de 2014, ”la Caixa” es va convertir en Fundació Bancària  i, a l’octubre de 2014, es va completar la reorganització formal del Grup, després de la segregació d’actius i passius a CriteriaCaixa , incloent-hi la seva participació a CaixaBank. Després d’aquesta fita, vam integrar la gestió del banc portuguès BPI per continuar amb el nostre lideratge en banca retail al mercat ibèric.

Informació ampliada

Estructura del Grup

Grup CaixaBank >>

Caixabank, S.A.

46.480 | Entitat de crèdit d'Espanya

SUPORT AL NEGOCI

ACTIVITAT DE NEGOCI

ENTITATS DEL GRUP

ENTITATS ASOCIADES
I NEGOCIS CONJUNTS

739

CaixaBank Operational Services (100%)

Serveis de backoffice d'administració

614

CaixaBank Tech

Prestació de serveis informàtics

233

Centre de Serveis Operatius Enginyeria de Processos (100 %)

Serveis de backoffice d'administració

195

CaixaBank Facilities Management (100%)

Gestió d'obres, manteniment, logística i compres

121

CaixaBank Bussiness Intelligence (100%)

Desenvolupament de projectes digitals

IT Now (49%)

Serveis i projectes tecnològics i informàtics

578

CaixaBank Payments & Consumer (100%)

Finançament al consum i mitjans de pagament

31

Wivai SelectPlace, S.A.U

Comercialització de productes

9

Telefonica Consumer Finance (50%)

Finançament al consum

7

CaixaBank Equipment Finance (100%)

Arrendament de vehicles i béns d'equip

Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L (20%)

Entitat de pagament

Servired (41%)

Societat espanyola de mitjà pagament

Global Payments Money To Pay, S.L (49%)

Entitat de pagament

Redsys Servicios de Procesamiento (25%)

Mitjans de pagament

182

Building Center (100%)2

Tenidora d'actius immobiliaris

Bankia Habitat (100%)

Explotació, gestió i administració d'immobles

Living Center (100%)

661

VidaCaixa (100%)

Assegurances de vida i gestió de fons de pensions4

64

BPI Vida e Pensões (100%)

Assegurances de vida i gestió de fons de pensions

SegurCaixa Adeslas (49,9%)

Assegurances no-vida

244

CaixaBank Asset Management (100%)1

Gestió d'Institucions d'Inversió Col·lectiva

39

BPI Gestão de activos (100%)

Gestió d'Institucions d'Inversió Col·lectiva

6

CaixaBank AM Luxemburgo (100%)

Gestió d'Institucions d'Inversió Col·lectiva

4.486

Banco BPI (100%)

Entitat de crèdit de Portugal

Companhia de Seguros Allianz Portugal (35%)

Assegurances

Unicre (21%)

Mitjans de pagament

Cosec (50%)

Assegurances de crèdit

Banco comercial e de Investimentos (36%)

Entitat de crèdit a Moçambic

48

Banca Medicación (100%)

Operador de bancassegurances

57

Imaginersgen (100%)

Gestió de segment jove del banc

30

Nuevo Microbank (100%)

Finançament de microcrèdits

14

CaixaBank Welth Management Luxembourg (100%)

Entitat de crèdit a Luxemburg

10

Caixabank Titulización (100%)

Gestora de fons de titulització

Segurbankia, S.A.U., Correduría de Seguros del Grupo Bankia (100%)

Assegurances

Subgrups de societats

(%) Percentatge de participació a 31 de març de 2022.

Nombre d'empleats.
Nota: S'hi inclouen les entitats més rellevants per la seva contribució al Grup i se n'exclouen les operatives de naturalesa accionarial (dividends), l'operativa extraordinària i les activitats non-core: Inversiones Inmobiliarias Teguise Resort S.L. (18 empleats), Líderes de Empresa Siglo XXI, S.L. (25) i Credifimo, E.F.C., S.A. (16 empleats), entre d'altres.

1El juliol de 2021 ha tingut lloc la fusió per integració de Bankia Fodos per part de CaixaBank Asset Management.
2El novembre de 2021 ha tingut lloc la compra de Gramina Homes, Living Center i Bankia Habitat per part de Building Center
3El desembre de 2021 ha tingut lloc l'adquisició del 51 % de Bankia Mapfre Vida, S.A., i CaixaBank, S.A. passa a tenir-ne el 100 %.
4El desembre de 2021 ha tingut lloc la fusió per integració de Bankia Pensiones per part de VidaCaixa.

Compromesos amb l’ocupació

Com a Grup CaixaBank, som una de les empreses més ben valorades per al desenvolupament professional de les persones*. La nostra activitat, juntament amb la del banc social del grup, MicroBank, ens permet crear empreses i llocs de treball que contribueixen al progrés social i econòmic d'Espanya i Portugal.

49.762

persones treballen al Grup CaixaBank

57.108

llocs de treball generats a través de l'efecte multiplicador de compres a proveïdors (1) i 66.738 generats per Banco BPI

6.672

nous negocis creats amb el suport dels microcrèdits

*L'Entitat mesura el compromís i la satisfacció dels seus empleats mitjançant estudis interns (Estudi de Compromís i el de Qualitat de Servei) i amb mitjançant monitors externs, com l'Índex Mesurament Experiència Empleat (IMEX) o Merco Talento, un dels monitors d'avaluació reputacional de referència al món basat en metodologia multistakeholder.

Informació ampliada

Aportació al Producte Interior Brut (PIB)

Com a Grup CaixaBank, contribuïm al Producte Interior Brut d’Espanya i Portugal, i generem riquesa i estabilitat econòmica per a tota la societat.

0,96 %

2

0,43 %

1

11.519 MM€

D'aportació directa i indirecta al PIB espanyol

17 %

Valor afegit brut de CaixaBank sobre el sector financer i d'assegurances

913 MM€

D'aportació directa i indirecta al PIB portuguès

6,8 %

Valor afegit brut de BPI sobre el sector financer i d'assegurances

Informació ampliada