Grup CaixaBank

Som el grup financer líder en banca minorista a Espanya, i un dels més importants de Portugal, on controlem el 100% del BPI.

Ens vinculem amb 15,5 milions de clients en el mercat ibèric a través de més de 4.500 oficines, la xarxa comercial més important de la península, i amb 7 milions de clients digitals. Cotitzem a borsa des de 2008 i formem part de l’IBEX 35, l’índex borsari de referència de la borsa espanyola.

Oficines de representació i sucursals internacionals (1) per donar millor servei al client

18

Oficines de
representació

Algèria, Bogotà, Dubai, el Caire, Istanbul, Hong Kong, Johannesburg, Lima, Milà, Nova Delhi, Nova York, Pequín, Santiago de Xile, São Paulo, Xangai, Sydney, Singapur, Toronto

5

Sucursals internacionals (set oficines)

Polònia: Varsòvia
El Marroc: Casablanca, Tànger i Agadir
Regne Unit: Londres
Alemanya: Frankfurt
França: París

2

Spanish
Desks

Ciutat de Mèxic   Viena

1

Participació bancària internacional (amb control)

BPI    Portugal


(1) A 3 de novembre de 2020.

El Grup CaixaBank  inclou també VidaCaixa  i CaixaBank Asset Management , la primera asseguradora i la primera gestora de fons d'Espanya, respectivament, i MicroBank , el banc social de CaixaBank, una de les entitats de microfinances més grans de tot Europa.

Estructura del Grup CaixaBank

Al juny de 2014, ”la Caixa” es va convertir en Fundació Bancària  i, a l’octubre de 2014, es va completar la reorganització formal del Grup, després de la segregació d’actius i passius a CriteriaCaixa , incloent-hi la seva participació a CaixaBank. Després d’aquesta fita, vam integrar la gestió del banc portuguès BPI per continuar amb el nostre lideratge en banca retail al mercat ibèric.

Informació ampliada

imagen group la Caixa CAST

(3) El 30 de juliol de 2020, CABK ha arribat a un acord amb la societat Global Payments Inc. per vendre un 29% de la seva actual participació de 49% en el capital social de l'empresa Comercia Global Payments, Entitat de Pagament, S.L.. S'espera que l'operació es formalitzi durant 2S20.
(4) Post retirada de la borsa executant l'squeeze-out el 27 de desembre de 2018.
(5) Principals participades minoritàries del Grup CABK, incloent les principals participades minoritàries de BPI: 48,10% de BFA i 35,67% de BCI a 30 de setembre de 2020.

Compromesos amb l’ocupació

Com a Grup CaixaBank, som una de les empreses més ben valorades per al desenvolupament professional de les persones. La nostra activitat, juntament amb la del banc social del grup, MicroBank, ens permet crear empreses i llocs de treball que contribueixen al progrés social i econòmic d’Espanya i Portugal.

35.617

persones treballen al Grup CaixaBank

46.440

llocs de treball generats a través de l'efecte multiplicador de compres a proveïdors (1) i 6.175 generats per Banco BPI

2.460 M€

en sous i salaris i altres beneficis al personal (2)

9.002

nous negocis creats amb el suport dels microcrèdits

(1) Font: CaixaBank Research, a partir del valor afegit de l'activitat de CaixaBank, el PIB espanyol, l'ocupació segons Comptabilitat Nacional i les xifres de productivitat per treballador, i en funció de taules input-output de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb dades del quart trimestre.
(2) Excloses les quotes a la Seguretat Social, que s'inclouen en la contribució fiscal.

Informació ampliada

Aportació al Producte Interior Brut (PIB)

Com a Grup CaixaBank, contribuïm al Producte Interior Brut d’Espanya i Portugal, i generem riquesa i estabilitat econòmica per a tota la societat.

0,76 %

2

0,37 %

1

9.468 MM€

D'aportació directa i indirecta al PIB espanyol

13,6 %

Valor afegit brut de CaixaBank sobre el sector financer i d'assegurances

791 MM€

D'aportació directa i indirecta al PIB portuguès

6,1 %

Valor afegit brut de BPI sobre el sector financer i d'assegurances

Informació ampliada