Public Policy

Protegim els interessos dels nostres clients, accionistes i empleats per contribuir a l'estabilitat financera, el creixement econòmic sostenible i la creació de llocs de treball.

Volem contribuir al manteniment de l'estabilitat financera i al bon funcionament del sector bancari europeu. Per fer-ho, participem en els processos regulatoris i legislatius del sector financer i bancari en l'àmbit nacional, europeu i global per promoure un marc regulatori sòlid, consistent i coherent.

Treballem perquè el marc regulatori consideri les finances sostenibles online amb els objectius de l'Agenda 2030 i els Acords de París sobre el canvi climàtic. Volem assegurar una transició justa cap a una economia sostenible, raó per la qual també ens impliquem en iniciatives relatives a la promoció de la transformació digital, la millora de la transparència i la protecció dels consumidors.

En cap cas contractem serveis directes de lobby o de representació d'interessos per posicionar-nos davant les autoritats. Generalment compartim opinions a través de diverses associacions de la indústria per intentar consensuar una posició comuna i, de vegades, també transmetem directament missatges propis.

Estabilitat financera

Volem contribuir al manteniment de l'estabilitat financera i al bon funcionament del sector bancari europeu.

Processos legislatius

Donem suport a la creació d'un marc regulatori sòlid, consistent i coherent.


Participem en diverses associacions, grups de treball i fòrums en àmbits com ara banca i finances, sostenibilitat, investigació i seguretat, i innovació i digitalització, entre d'altres. Ens regim per la integritat, l'honradesa i la transparència i estem inscrits en el Registre de Transparència de la Comissió Europea.

Aportació anual

Imports en milers d'euros

2020

2019

2018

2017

2.723

2.768

2.773

2.883

En 2020 les principals aportacions sectorials es van destinar a CECA (1.169.971 €), IIF (126.306 €) i ESBG-WSBI (112.101 €).

Actuem de manera transparent

Govern corporatiu

El Comitè de Regulació és responsable del seguiment de l'entorn regulatori i de la fixació de posicions pel que fa als desenvolupaments de rellevància per a l'entitat i el sistema financer. A partir de l'anàlisi interna, identifica possibles propostes legislatives, assegurant que estiguin alineades amb la visió de l'entitat.

Política Anticorrupció i Codi Ètic

Actuem de manera responsable i transparent amb tots els agents socials i som rigorosos en la lluita contra la corrupció, assegurant el compliment de la legislació vigent i, el Codi Ètic i Principis d'Actuació i la Política Anticorrupció de CaixaBank.