El capital social de CaixaBank és de 8.060.647.033 euros, representat per 8.060.647.033 accions d'1 euro de valor nominal cada una, pertanyents a una sola classe i sèrie, amb els mateixos drets polítics i econòmics, i representades en anotacions en compte. L’entitat encarregada del seu registre comptable és la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SAU.

Les accions de la societat estan admeses a cotització a les borses de valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu).