Missió, visió, valors

La nostra missió

“Contribuir al benestar financer dels nostres clients i al progrés de tota la societat”


CaixaBank posa a disposició dels seus clients les millors eines i l'assessorament expert per prendre decisions i desenvolupar hàbits que són font de benestar financer i permeten, per exemple, fer una planificació adequada per satisfer despeses recurrents, cobrir-se davant d'imprevistos, mantenir el poder adquisitiu durant la jubilació o fer realitat il·lusions i projectes.

Ho fem amb:

  • Assessorament especialitzat.
  • Eines de simulació i seguiment de les finances personals.
  • Mitjans de pagament còmodes i segurs.
  • Un ventall complet de productes d'estalvi, previsió i assegurances.
  • Crèdit concedit de manera responsable.
  • Seguretat de la informació personal dels nostres clients.


A més de contribuir al benestar financer dels nostres clients, el nostre propòsit és donar suport al progrés de tota la societat. Som una entitat minorista arrelada allà on treballem i, per això, ens sentim partícips del progrés de les comunitats on desenvolupem el nostre negoci.

Contribuïm al progrés de la societat:

  • Canalitzant de forma eficaç i prudent l'estalvi i el finançament i garantint un sistema de pagaments eficient i segur.
  • Mitjançant la inclusió i l'educació financera, la sostenibilitat mediambiental, el suport a la diversitat, els programes d'ajudes a l'habitatge o promovent el voluntariat corporatiu.
  • I, per descomptat, a través de la nostra col·laboració amb l'Obra Social de la Fundació Bancària ”la Caixa”, el pressupost de la qual s'alimenta en part dels dividends que CriteriaCaixa cobra per la seva participació a CaixaBank. Una part significativa d'aquest pressupost es canalitza a necessitats locals identificades des de la xarxa d'oficines de CaixaBank a Espanya i de BPI a Portugal.

Els nostres valors

Qualitat

Confiança

Compromís social

La nostra cultura

Les persones, el primer

L'agilitat, la nostra actitud

La col·laboració, la nostra força