Adhesions i certificacions

El gener del 2020 vam signar el Pla d'Igualtat , per continuar fomentant la igualtat d’oportunitats i la diversitat en els equips de treball, com també per potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional.

Consulta aquí el Pla d’Igualtat de CaixaBank (disponible en castellà) 

Aquest acord amplia el Pla d’igualtat anterior, signat el 2011, que ens havia posicionat entre les organitzacions més destacades d’Europa pel compromís amb la diversitat i la transparència.

En aquest sentit, i per continuar impulsant la diversitat i la igualtat d’oportunitats, a CaixaBank estem adherits als principals principis internacionals de foment de la diversitat i disposem de certificacions que acrediten el nostre compromís i voluntat de millora contínua per fer de la igualtat una realitat.

Certificacions

Logo de Bloomberg

Índex d'Igualtat de Gènere Bloomberg

El 2018, CaixaBank entra al Bloomberg Gender-Equality Index , un índex internacional que confecciona anualment l’empresa estatunidenca Bloomberg, especialitzada en informació financera.

Es tracta d’un recopilatori que aplega més de 230 companyies d’arreu del món i que vol donar visibilitat a les organitzacions que, gràcies a la seva transparència, inverteixen en un futur més igualitari per a la dona.

Més informació 

Logo de Certificación Empresa Familiarmente Responsable

Certificació Empresa Familiarment Responsable

Des de l’any 2010, disposem de la certificació de la Fundació MásFamilia, que reconeix les millors pràctiques en conciliació, dona suport a la igualtat d’oportunitats i al desenvolupament de les persones. El 2021 hem assolit el nivell d’Excel·lència A, convertint-nos en la primera entitat financera espanyola en aconseguir-ho .

Més informació 

Logo de Distintivo Igualdad en la Empresa

Distintiu “Igualtat en l’Empresa”

El 2018, l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats, que depèn del Ministeri d’Igualtat, ens va atorgar el distintiu “Igualtat en l’Empresa”, com a reconeixement a les nostres accions per una igualtat efectiva entre homes i dones.

Més informació 

Premis

Logo de Fundación Diversidad

VI Premis Internacionals a la Gestió de la Diversitat 2020

A CaixaBank hem estat guardonats per primera vegada amb el Premi Internacional a la Gestió de la Diversitat en la categoria de gran empresa, atorgat per la Fundació Diversidad, promotors a Espanya del Xàrter Europeu de la Diversitat. Un reconeixement a la nostra gestió de la diversitat i la igualtat d’oportunitats. Per això, hem elaborat una memòria que inclou polítiques i objectius del programa de diversitat Wengage; la seva connexió amb el Pla Estratègic; els col·lectius amb els quals i per als quals treballem, i les mesures d’avaluació, resultats i impactes.

Més informació 

Adhesions

Logo de Chárter de la Diversidad

Carta de la Diversitat

El 2011, CaixaBank es va adherir a aquest Xàrter promogut a escala europea, per fomentar el nostre compromís amb els principis fonamentals de la igualtat.

Més informació 

Logo de Women’s Empowerment Principles

Principis per a l’Empoderament de les Dones a les Nacions Unides

El 2013 vam començar a formar part dels Women’s Empowerment Principles i vam assumir el compromís públic d’alinear les nostres polítiques per fer avançar la igualtat entre els gèneres.

El 2020 també ens vam adherir a la iniciativa Target Gender Equality del Pacte Mundial de les Nacions Unides , que pretén accelerar la representativitat de les dones en posicions directives a les empreses.

Més informació a weps.org 

Més informació a pactomundial.org 

Logo de Más Mujeres, mejores empresas

Més Dones, millors empreses

El 2018 també ens vam adherir a l’acord voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat "Més dones, millors empreses", per assolir més representativitat de la dona en les nostres posicions directives.

Més informació 

Aliança closingap

El 2021 ens hem adherit a aquesta aliança d’empreses que actua com a clúster de referència,  amb estreta col·laboració entre els sectors públic i privat, i que analitza el cost d’oportunitat econòmic i social de les bretxes de gènere. 

Més informació 

Xarxa Empresarial REDI

A CaixaBank, des del maig de 2022, estem adherits a REDI, l’associació espanyola sense ànim de lucre que fomenta un ambient inclusiu i respectuós amb la diversitat LGBTI en l’entorn laboral.  

Més informació 

Diversity Leading Company

Des del 2022, a CaixaBank, contem amb el segell de Diversity Leading Company, un reconeixement d’Equipos & Talento per el nostre compromís amb el lideratge femení i l’impuls i gestió de la diversitat.

Més informació 

Logo de EJE&CON

EJE&CON

A CaixaBank estem adherits des del 2018 al Codi d’EJE&CON de Bones Pràctiques per a la Gestió del Talent i la Millora de la Competitivitat de l’Empresa, i estem compromesos amb els seus principis per fomentar la presència de la dona en llocs directius.

Més informació