Pla d’igualtat i altres polítiques

Pla d’igualtat

El gener del 2020 vam firmar el nostre Pla d’Igualtat per continuar fomentant els principis d'igualtat d'oportunitats i diversitat dels equips de treball, com també potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional.

Aquest acord amplia l'anterior Pla d'Igualtat, signat l’any 2011, que ens ha posicionat entre les organitzacions més destacades d'Europa pel nostre compromís amb la diversitat i la transparència.

Com a principis generals del Pla, figuren la divulgació entre la plantilla del valor de la diversitat i de les polítiques d'igualtat i conciliació, com també d'una gestió eficient del temps i les reunions i de l'ús d'un model de comunicació no sexista.

El nou Pla d’Igualtat incorpora una sèrie de protocols annexos que concreten l'actuació en àrees vinculades a la igualtat i la conciliació.  

Títol
 Pla d’Igualtat (2020)

( PDF , 263 kB )  -  Disponible en castellà

Download
 Protocol de conciliació (2020)

( PDF , 186 kB )  -  Disponible en castellà

Download
 Protocol per a la prevenció, tracte i eliminació de l’assetjament (2020)

( PDF , 149 kB )  -  Disponible en castellà

Download
 Protocol d’igualtat per a les parelles de fet o unions estables de parella (2020)

( PDF , 122 kB )  -  Disponible en castellà

Download

Política inclusiva de les persones amb discapacitat

El pla d'igualtat acordat el 2020 es va completar amb la signatura d’una Política inclusiva de les persones amb discapacitat, que reconeix la importància de la diversitat funcional en la formació d'equips i estableix formalment l'objectiu de fomentar la igualtat d'oportunitats de persones amb una discapacitat reconeguda oficialment.

Entre les mesures d'aquest acord, figura una avaluació específica de cada lloc de treball al qual s'incorpori una persona amb discapacitat per garantir que està adaptat a les seves necessitats, com també diversos permisos i mesures perquè els empleats acollits al protocol puguin atendre qualsevol necessitat mèdica relacionada amb la seva discapacitat i puguin utilitzar en l'entorn laboral els mitjans necessaris per fer la seva feina, com ara llenguatge de signes, braille, mitjans de comunicació accessibles o fins i tot, si la discapacitat ho requereix, l'accés amb animals d'assistència. 

Títol
 Política inclusiva de les persones amb discapacitat

( PDF , 157 kB )  -  Disponible en castellà

Download