No mostrar més aquest missatge

Informació economicofinancera

Informe anual 2018

Informe de Gestió 2018

Descàrrega de l'Informe de Gestió 2018 (PDF, 9,1 MB)  


L’Informe de Gestió ofereix una panoràmica sobre el model de gestió i l'estratègia de CaixaBank en matèria econòmica, financera, social, ambiental i de govern corporatiu.

Informe de Gestió 2018