Informació economicofinancera

Informe anual 2019

Informe de gestió 2019

Descàrrega de l'Informe de Gestió 2019 (PDF, 29 MB)  


L’Informe de Gestió ofereix una panoràmica sobre el model de gestió i l'estratègia de CaixaBank en matèria econòmica, financera, social, ambiental i de govern corporatiu.