Principals dades


Òptima posició de liquiditat
i ràtio de capital

12,3

%

CET1

157.022

M€

en liquiditat


Contenció de la morositat


2,8

%

ràtio de morositat

71

%

ràtio de cobertura


La ràtio d'eficiència torna a millorar

13,4

%

ROE 12 mesos

40,3

%

ràtio d'eficiènciaVeure Informació financera trimestral

Documentació històrica resultats

Recursos multimèdia