Principals dades 2023Liquiditat i capital en
nivells elevats

12,4

%

CET1

160.204

MM€

en liquiditatContenció de la morositat
i sòlida ràtio de cobertura

2,7

%

ràtio de morositat

73

%

ràtio de coberturaRàtios de rendibilitat i eficiència mantenen el rumb de millora

13,2

%

ROE 12 mesos

40,9

%

ràtio d'eficiènciaVeure Informació financera trimestral

Documentació històrica resultats

Recursos multimèdia