Principals dades tercer trimestreSòlida posició

de capital i liquiditat

12,3

%

CET1

153.813

MM€

en liquiditatContenció de la morositat
i millora de la cobertura

2,7

%

ràtio de morositat

76

%

ràtio de coberturaEvolució positiva de la
rendibilitat i eficiència

11,9

%

ROE 12 mesos

42,6

%

ràtio d'eficiència recurrent


Veure Informació financera trimestral

Documentació històrica resultats

Presentació de resultats 3T 2023 en imatges