Principals dades primer semestre

2.137

MM€

Beneficis

Gràcies a una dinámica comercial molt positiva i a la morositat en mínims

12,5

%

CET1

Sòlida posición de capital i liquiditat

2,6

%

Ràtio de morositat

Morositat en mínims per l’òptima gestió del risc


Veure Informació financera trimestral

Documentació històrica resultats

Presentació de resultats 1S 2023 en imatges