A la nostra Memòria d’activitat de Persones presentem la informació en tres grans apartats:

 • Contribució de Persones al Pla Estratègic 2022-2024.
 • Informació sobre “com som i com ens organitzem”.
 • Detall d’activitats, processos i projectes que es duen a terme per a cada un dels moments del cicle de vida de les persones a CaixaBank (employee journey).
 • Addicionalment, es disposa d’uns annexos amb informació de caràcter quantitatiu que permeten més grau de detall en aspectes com els següents:
  • Estructura demogràfica, organitzativa i funcional.
  • Activitat formativa.
  • Model d’avaluació.
  • Despeses de personal i beneficis socials.
  • Estudi de compromís.
  • Promoció.