Documentació per a l’Accionista

Títol
Convocatòria i Ordre del Dia(Obre en una finestra nova)

( PDF , 271 kB )

Download
Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 115 kB )

Download
Propostes d'acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 388 kB )

Download
Comptes anuals 2023

Informe Anual de Govern Corporatiu 2023 - punt 1r.1 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 5 MB )

Download
Informe del Consell relatiu a la proposta de reelecció de consellera i proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat (art. 529 decies LSC) - punt 4t (Obre en una finestra nova)

( PDF , 292 kB )

Download
Informe del Consell sobre la reducció de capital mitjançant amortització d'accions pròpies - punt 5è.1 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 351 kB )

Download
Informe del Consell sobre la reducció de capital mitjançant l'amortització d'accions pròpies, prèvia obtenció de les autoritzacions regulatòries pertinents - punt 5è.2(Obre en una finestra nova)

( PDF , 336 kB )

Download
Informe del Consell relatiu a la delegació al Consell de la facultat d'augmentar el capital social, amb facultat d'excloure el dret de subscripció preferent (article 297.1 b) LSC) - punt 5è.3(Obre en una finestra nova)

( PDF , 328 kB )

Download
Informe del Consell relatiu a la delegació en el Consell de la facultat d'emetre valors contingentment convertibles en accions, de la facultat d'ampliar capital i d'excloure el dret de subscripció preferent - punt 5è.4(Obre en una finestra nova)

( PDF , 356 kB )

Download
Proposta motivada de la política de remuneracions dels consellers i informe de la Comisió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC) - punt 6è.1(Obre en una finestra nova)

( PDF , 850 kB )

Download
Recomanació pormenoritzada de la proposta d'aplicació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats - punt 6è.3(Obre en una finestra nova)

( PDF , 413 kB )

Download
Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2023 - punt 6è.4(Obre en una finestra nova)

( PDF , 3 MB )

Download
Informe del Consell sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració aprobades - punt 8è.1 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 617 kB )

Download
Informe dels Administradors relatiu a l'emisió de participacions preferents convertibles en accions - punt 8è.2 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 684 kB )  -  Disponible en castellà

Download
Models de targetes d'assistència, delegació i vot(Obre en una finestra nova)

( PDF , 107 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 683 kB )

Download
Informe sobre la independència de l'auditor(Obre en una finestra nova)

( PDF , 271 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat(Obre en una finestra nova)

( PDF , 648 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions(Obre en una finestra nova)

( PDF , 621 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Riscos (Obre en una finestra nova)

( PDF , 673 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital (Obre en una finestra nova)

( PDF , 638 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Executiva (Obre en una finestra nova)

( PDF , 670 kB )

Download
Títol
Convocatòria i Ordre del Dia(Obre en una finestra nova)

( PDF , 269 kB )

Download
Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 113 kB )

Download
Propostes d'acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 358 kB )

Download
Comptes anuals 2022

Informe Anual de Govern Corporatiu 2022 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 10 MB )

Download
Informe del Consell relatiu a les propostes de reelecció i nomenament de consellers i informe i propostes de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat sobre la reelecció i nomenament de consellers (art. 529 decies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 419 kB )

Download
Proposta motivada de la política de remuneracions dels consellers i informe de la Comisió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 485 kB )

Download
Recomanació pormenoritzada de la proposta d'aplicació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats(Obre en una finestra nova)

( PDF , 413 kB )

Download
Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2022(Obre en una finestra nova)

( PDF , 3 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 424 kB )

Download
Informe sobre la independència de l'auditor(Obre en una finestra nova)

( PDF , 145 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat(Obre en una finestra nova)

( PDF , 667 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions(Obre en una finestra nova)

( PDF , 608 kB )

Download
Models de targetes d'assistència, delegació i vot(Obre en una finestra nova)

( PDF , 105 kB )

Download
Títol
Convocatòria i Ordre del Dia(Obre en una finestra nova)

( PDF , 293 kB )

Download
Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 111 kB )

Download
Propostes d'acord(Obre en una finestra nova)

( PDF , 600 kB )

Download
Comptes anuals 2021

Informe Anual de Govern Corporatiu 2021(Obre en una finestra nova)

( PDF , 21 MB )

Download
Informe del Consell relatiu a les propostes de reelecció de consellers i informe i proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat sobre la reelecció de consellers (art.529 decies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 293 kB )

Download
Modificació d'Estatuts Socials

Modificació del Reglament de la Junta General

Informe del Consell sobre la reducció de capital mitjançant amortització d'accions pròpies que s'adquireixin amb aquesta finalitat(Obre en una finestra nova)

( PDF , 287 kB )

Download
Proposta motivada de la política de remuneració del Consell d’Administració i informe de la Comissió de Retribucions (art 529 novodecies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 586 kB )

Download
Recomanació pormenoritzada de la proposta d'aplicació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats(Obre en una finestra nova)

( PDF , 419 kB )

Download
Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2021(Obre en una finestra nova)

( PDF , 19 MB )

Download
Informe del Consell sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 422 kB )

Download
Informe sobre la independència de l'auditor(Obre en una finestra nova)

( PDF , 179 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat(Obre en una finestra nova)

( PDF , 506 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions(Obre en una finestra nova)

( PDF , 499 kB )

Download
Informes relatius a l’emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions

Models de targetes d'assistència, delegació i vot(Obre en una finestra nova)

( PDF , 103 kB )

Download
Títol
Convocatòria i Ordre del Dia(Obre en una finestra nova)

( PDF , 291 kB )

Download
Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 113 kB )

Download
Propostes d'acord(Obre en una finestra nova)

( PDF , 495 kB )

Download
Comptes anuals 2020

Informe Anual de Govern Corporatiu 2020(Obre en una finestra nova)

( PDF , 6 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Informe del Consell i informe i proposta de la Comissió de Nomenaments sobre la reelecció de consellers (art. 529 decies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 296 kB )

Download
Modificació d'Estatuts Socials

Modificació del Reglament de la Junta General

Informe del Consell relatiu a la delegación al Consell de la facultat d’emetre valors convertibles (Obre en una finestra nova)

( PDF , 280 kB )

Download
Proposta motivada de la política de remuneracions dels consellers i informe de la Comissió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 568 kB )

Download
Recomanació pormenoritzada de la proposta d' aplicació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats(Obre en una finestra nova)

( PDF , 461 kB )

Download
Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2020(Obre en una finestra nova)

( PDF , 6 MB )

Download
Informe del Consell sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 442 kB )

Download
Informe sobre la independència de l'auditor(Obre en una finestra nova)

( PDF , 224 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments(Obre en una finestra nova)

( PDF , 400 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions(Obre en una finestra nova)

( PDF , 385 kB )

Download
Models de targetes d'assistència, delegació i vot(Obre en una finestra nova)

( PDF , 107 kB )

Download
Títol
Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 321 kB )

Download
Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 113 kB )

Download
Propostes d’acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 334 kB )

Download
Projecte Comú de Fusió entre CaixaBank (absorbent) i Bankia (absorbida) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 763 kB )

Download
Informes dels administradors sobre el Projecte Comú de Fusió (inclou com annex l'opinió d'experts financers-fairness opinion)

Informe de l'expert independent sobre el Projecte Comú de Fusió (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 882 kB )  -  Disponible en castellà

Download
Comptes annuals individuals i consolidades i informes de gestió dels tres últims exercicis de CaixaBank i de Bankia juntament amb els corresponents informes d'auditoria

Balanç de fusió de CaixaBank juntament amb el corresponent informe d'auditoria (Obre en una finestra nova)

( PDF , 11 MB )

Download
Informe financer semestral de Bankia juntament amb el corresponent informe d'auditoria (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 3 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Estatuts Socials de CaixaBank vigents que consten en escriptura pública (Obre en una finestra nova)

( PDF , 395 kB )

Download
Estatuts Socials de Bankia vigents que consten en escriptura pública (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Estatuts Socials de CaixaBank després de la fusió (Obre en una finestra nova)

( PDF , 406 kB )

Download
Identitat dels Administradors de CaixaBank i de Bankia. Identitat dels qui vagin a ser proposats com a Administradors de CaixaBank com a conseqüència de la fusió (Obre en una finestra nova)

( PDF , 131 kB )

Download
Informe del Consell i proposta i informe de la Comissió de Nomenaments sobre la reelecció i el nomenament de consellers en el marc de la fusió (art. 529 decies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 394 kB )

Download
Informes relatius a l’emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions

Document emès de conformitat amb el Reglament (UE) 2017/1129 (inclou informació financera pro forma i informe d'auditor) (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 6 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Models de targetes d'assistència, delegació i vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 93 kB )

Download
Títol
Anunci complementari a la Convocatòria (celebració exclusivament telemàtica) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 457 kB )  -  Celebració exclusivament telemàtica

Download
Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 516 kB )

Download
Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 282 kB )

Download
Propostes d’acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 642 kB )

Download
Comptes anuals 2019

Informe Anual de Govern Corporatiu 2019 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 14 MB )

Download
Informe del Consell i proposta i informe de la Comissió de Nomenaments sobre la reelecció i el nomenament de consellers (art. 529 decies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 455 kB )

Download
Informe del Consell relatiu a la delegació en el Consell de la facultat d’augmentar el capital social, amb facultat d’excloure el dret de subscripció preferent (article 297.1 b) LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 390 kB )

Download
Proposta motivada de la política de remuneracions dels consellers i informe de la Comissió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 860 kB )

Download
Modificació de la Junta General d’Accionistes

Informe Anual sobre les Remuneracions dels Consellers 2019 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 5 MB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 481 kB )

Download
Informe sobre la independència de l’auditor (Obre en una finestra nova)

( PDF , 268 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments (Obre en una finestra nova)

( PDF , 506 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions (Obre en una finestra nova)

( PDF , 614 kB )

Download
Models de targetes d'assistència, delegació i vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 466 kB )

Download
Títol
Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 186 kB )

Download
Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 275 kB )

Download
Propostes d’acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 574 kB )

Download
Comptes anuals 2019 (desconvocada)

Informe Anual de Govern Corporatiu 2019 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 14 MB )

Download
Informe del Consell i proposta de la Comissió de Nomenaments sobre la reelecció de consellera (art. 529 decies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 548 kB )

Download
Informe del Consell relatiu a la delegació en el Consell de la facultat d’augmentar el capital social, amb facultat d’excloure el dret de subscripció preferent (article 297.1 b) LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 404 kB )

Download
Proposta motivada de la política de remuneracions dels consellers i informe de la Comissió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 305 kB )

Download
Recomanació detallada de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats (Obre en una finestra nova)

( PDF , 880 kB )

Download
Informe Anual sobre les Remuneracions dels Consellers 2019 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 5 MB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 481 kB )

Download
Informe sobre la independència de l’auditor (Obre en una finestra nova)

( PDF , 268 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments (Obre en una finestra nova)

( PDF , 506 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions (Obre en una finestra nova)

( PDF , 614 kB )

Download
Models de targetes d'assistència, delegació i vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 466 kB )

Download
Títol
Quorum i resultat de la votació (Obre en una finestra nova)

( PDF , 842 kB )

Download
Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 141 kB )

Download
Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 70 kB )

Download
Propostes d’acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 281 kB )

Download
Comptes anuals 2018

Informe Anual de Govern Corporatiu 2018 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 2 MB )

Download
Informe del Consell i informe i proposta de la Comissió de Nomenaments sobre la ratificació i nomenament de Consellers (art. 529 decies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 331 kB )

Download
Proposta motivada de la modificació de la política de remuneracions dels Consellers i informe de la Comissió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 600 kB )

Download
Recomanació detallada de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats (Obre en una finestra nova)

( PDF , 265 kB )

Download
Informe Anual sobre les Remuneracions dels Consellers 2018 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 808 kB )

Download
Informe sobre la modificació del Reglament del Consell d’Administració (inclou text refós del Reglament del Consell d’Administració) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 714 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 672 kB )

Download
Informe sobre la independència de l’auditor (Obre en una finestra nova)

( PDF , 139 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments (Obre en una finestra nova)

( PDF , 636 kB )

Download
Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions (Obre en una finestra nova)

( PDF , 557 kB )

Download
Models de targetes d'assistència, delegació i vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 463 kB )

Download
Títol
Acords de la Junta (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 619 kB )  -  Disponible en castellà

Download
Presentació del President i del Conseller Delegat (Obre en una finestra nova)

( PDF , 3 MB )

Download
Quòrum i resultat de la votació (Obre en una finestra nova)

( PDF , 776 kB )

Download
Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 516 kB )

Download
Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 292 kB )

Download
Propostes d’acord(Obre en una finestra nova)

( PDF , 760 kB )

Download
Comptes anuals 2017

Informe Anual de Govern Corporatiu 2017(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
Informes del Consell d’Administració sobre determinats punts de l’Ordre del Dia

Estatuts Socials i Reglament del Consell d’Administració

Informe del Consell i informe i proposta de la Comissió de Nomenaments sobre la ratificació i nomenament de Consellers (art. 529 decies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 678 kB )

Download
Proposta motivada de la modificació de la política de remuneracions dels Consellers i informe de la Comissió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
Recomanació detallada de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats (Obre en una finestra nova)

( PDF , 829 kB )

Download
Informe Anual sobre les Remuneracions dels Consellers 2017 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 554 kB )

Download
Informe dels administradors i dels auditors diferents del de la societat sobre emissió de valors convertibles (art. 511 LSC)

Informes de funcionament de les Comissions del Consell d’Administració

Informe Corporatiu Integrat 2017 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 5 MB )

Download
Models de targetes d'assistència, delegació i vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 81 kB )

Download
Títol
Acords de la Junta (Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
Presentació del President i del Conseller Delegat (Obre en una finestra nova)

( PDF , 2 MB )

Download
Quòrum i resultat de la votació (Obre en una finestra nova)

( PDF , 776 kB )

Download
Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 579 kB )

Download
Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 422 kB )

Download
Propostes d’acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
Comptes anuals 2016

Informe Anual de Govern Corporatiu 2016 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 2 MB )

Download
Informes del Consell d’Administració sobre determinats punts de l’Ordre del Dia

Estatuts Socials i Reglament del Consell

Informe del Consell i informes i proposta de la Comissió de Nomenaments sobre la ratificació i nomenament de Consellers (art. 529 decies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 813 kB )

Download
Proposta motivada de la política de remuneracions dels Consellers i informe de la Comissió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
Recomanació detallada de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats (Obre en una finestra nova)

( PDF , 647 kB )

Download
Informe Anual sobre les Remuneracions dels Consellers 2016 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 450 kB )

Download
Balanços que han servit de base per a l’augment de capital amb càrrec a reserves executat en el marc del Programa Dividend / Acció

Informes de funcionament de les Comissions del Consell d’Administració

Informe Corporatiu Integrat 2016 (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 8 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Models de targetes d’assistència, delegació i vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 207 kB )

Download