Consell d'Administració

Nom i cognoms Càrrec Caràcter Data del primer nomenament Accionista a qui representa
Jordi Gual Solé President Dominical

30-06-2016 (1)

Fundació Bancària "la Caixa"

Tomás Muniesa Arantegui Vicepresident Dominical

01-01-2018 (2)(3)

Fundació Bancària "la Caixa"

Gonzalo Gortázar Rotaeche Conseller Delegat Executiu

30-06-2014 (4)(5)(6)

--

John S. Reed Conseller Independent Coordinador Independent

03-11-2011 (4)(7)

--

Fundación CajaCanarias representada per Natalia Aznárez Consellera Dominical

23-02-2017 (1)(8)

Fundación Bancaria Caja Navarra, Fundación CajaCanarias i Fundación Caja de Burgos, Fundación Bancaria(8)(9)

Maria Teresa Bassons Boncompte Consellera Dominical

26-06-2012 (1)

Fundació Bancària ”la Caixa”

María Verónica Fisas Vergés Consellera Independent

25-02-2016 (10)

--

Alejandro García-Bragado Dalmau Conseller Dominical

01-01-2017 (1)

Fundació Bancària ”la Caixa”

Cristina Garmendia Mendizábal Consellera Independent

05-04-2019

--

Ignacio Garralda Ruíz de Velasco Conseller Dominical

06-04-2017

Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija

María Amparo Moraleda Martínez Consellera Independent

24-04-2014 (4)

--

Eduardo Javier Sanchiz Irazu Conseller Independent

21-09-2017 (2)

--

José Serna Masiá Conseller Dominical

30-06-2016 (1)

Fundació Bancària ”la Caixa”

Koro Usarraga Unsain Consellera Independent

30-06-2016 (1)

--

Óscar Calderón de Oya Secretari General i del Consell Secretari General i del Consell (no Conseller)

27-06-2011 (11)

Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer del Consell Vicesecretari primer del Consell (no Conseller)

23-10-2017


(1) Ratificat i nomenat membre del Consell el 6 d’abril de 2017.
(2) Ratificat i nomenat membre del Consell el 6 d’abril de 2018.
(3) Requalificat com a Conseller dominical el 22 de novembre de 2018.
(4) Reelegit/ida el 5 d’abril de 2019.
(5) Ratificat i nomenat Conseller el 23 d’abril de 2015.
(6) Reelegit Conseller Delegat el 23 d’abril de 2015 i el 5 d’abril de 2019.
(7) Nomenat Conseller Coordinador pel Consell el 20 de febrer 2020, amb efectes des del 22 de maig de 2020.
(8) El 3 d'agost de 2020, la Fundación Caja Canarias ha posat a disposició del Consell d'Administració de CaixaBank el seu càrrec de Consellera dominical amb ocasió de la finalització del Pacte d'Accionistes. La Fundación CajaCanarias renunciarà al càrrec, donat a la fusió anunciada entre CaixaBank i Bankia, SA, quan es completi l'esmentada fusió i s'implementi la proposta de renovació del Consell d'Administració.
(9) A octubre de 2018, Fundación Cajasol va deixar d’integrar el Pacte d’accionistes
(10) Ratificada i nomenada Consellera el 28 d’abril de 2016. Reelegida Consellera el 22 de maig de 2020.
(11) Nomenat Secretari del Consell l’1 de gener de 2017. Nomenat Secretari General el 29 de maig de 2014.

Per a més informació sobre la composició del Consell d’Administració, consulteu Informació Privilegiada (452) de 18-09-2020  i Altra informació rellevant (4501) de 18-09-2020. 

Per a més informació sobre la participació del Consell d’Administració en CaixaBank, consulteu els registres públics de la CNMV .

Última actualització: Gener 2021