Estatuts Socials i Reglaments

Text dels Estatuts Socials vigents i text resultant si s’aproven i, si escau s’autoritzen, les modificacions proposades


Text del Reglament del Consell vigent 

Text del Reglament del Consell vigent 

( PDF , 875 kB ) - Disponible en castellà

Text dels Estatuts Socials vigents i text resultant en cas d’aprovació i autorització de les modificacions proposades


Text del Reglament del Consell vigent i text resultant en cas d’aprovació i autorització de les modificacions dels Estatuts proposades

Reglament del Consell d’Administració vigent 

(PDF, 823 kB)

Text del Reglament del Consell d’Administració resultant en cas d’aprovació i autorització de les modificacions dels Estatuts Socials proposades 

(PDF, 758 kB)

Text dels Estatuts Socials vigents i text resultant en cas d’aprovació i autorització de les modificacions proposades


Text del Reglament de la Junta General d’Accionistes vigent i text resultant en cas d’aprovació de les modificacions proposades


Text del Reglament del Consell vigent i text resultant en cas d’aprovació i autorització de les modificacions dels Estatuts proposades

Text dels Estatuts Socials vigents i text resultant en cas d’aprovació i autorització de les modificacions proposades


Text del Reglament de la Junta General d’Accionistes vigent i text resultant en cas d’aprovació de les modificacions proposades


Text del Reglament del Consell vigent i text resultant en cas d’aprovació i autorització de les modificacions dels Estatuts proposades