Canal de Denúncies

El Canal de Denúncies és un mitjà del Grup CaixaBank per tal de facilitar la comunicació àgil i confidencial d’irregularitats que puguin suposar incompliments normatius. Les comunicacions poden presentar-se de forma anònima.

Grup CaixaBank posa a disposició aquest Canal com a part del Sistema intern d’informació i és essencial per al compliment del Codi Ètic  en general i de la normativa interna en particular i, per tant, és part activa en la nostra millora contínua com a Grup.

Les comunicacions presentades mitjançant el Canal han de tractar sobre actes o conductes, presents o passades, relatives als àmbits d’aplicació del Codi Ètic el que implica la normativa general i en especial de les següents Normes de Conducta:


El canal està a disposició de consellers, empleats, becaris, personal d’Empreses de Treball Temporal (ETT), agents, mediadors, col·laboradors, prescriptors, proveïdors i persones que treballin per o sota la seva supervisió, accionistes, exempleats (relació laboral finalitzada), candidats a un lloc de treball.

Aquest Canal no és la via adequada per a reclamacions de clients. Més informació.

El sistema està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, des de qualsevol dispositiu i en diversos idiomes, a través de les següents vies d’accés:

  • Portal corporatiu accessible: canal de denúncies .
  • Correu electrònic: [email protected].
  • Correu postal: Av. Diagonal, 621-629, Z.I. - 08028, Barcelona (A l’atenció del Departament de Compliance – Direcció de Riscos Regulatoris i Grup).


A sol·licitud de l’interessat, les denúncies també poden presentar-se mitjançant una reunió presencial, havent de dirigir la petició a través d’alguna de les vies de comunicació esmentades anteriorment.

Sens perjudici de les vies d’accés detallades, l’interessat pot dirigir-se davant l’Autoritat Independent de Protecció de l'Informant.

Principis d’actuació i garanties

El Canal de Denúncies del Grup disposa d’una sèrie de principis d’actuació i garanties: