El nostre model

Som un banc socialment responsable, amb un model de rendibilitat sostenible i una gestió basada en els nostres valors fundacionals: qualitat, confiança i compromís social.

Som i volem continuar sent un banc amb vocació social al servei de les persones, cercant sempre l'impacte positiu de la nostra activitat.

 • Por nuestros orígenes:

  Pels nostres orígens:

  La responsabilitat i el compromís social estan en el nostre ADN, dedicats des del nostre origen al desenvolupament socioeconòmic del territori i al benestar de les persones.

 • Por nuestra actuación responsable

  Per la nostra actuació responsable:

  Som referents en gestió responsable. Ens esforcem a oferir la millor experiència al client amb transparència, conducta íntegra i millors pràctiques de govern i gestió.

 • Por nuestro compromiso social

  Pel nostre compromís social:

  Som un banc amb vocació social, raó per la qual prioritzem l'estalvi i la previsió, la inclusió i l'educació financera, i també les activitats i els projectes que contribueixin al progrés social.

Pla de Banca Socialment Responsable

Disposem d'un Pla d'Acció amb cinc línies d'actuació:

 • Integritat, transparència i diversitat per reforçar la nostra actuació responsable.
 • Governança per mantenir les millors pràctiques en govern corporatiu.
 • Medi ambient per donar suport a la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat del planeta.
 • Inclusió financera per ajudar a garantir el benestar financer de les persones.
 • Acció social i voluntariat per donar resposta als reptes socials de l'entorn.

Aquest pla d'acció es complementa amb un Pla de Difusió a clients, empleats i accionistes de totes les nostres activitats amb transparència i integritat, i amb un Pla de Diàleg que ens permet detectar noves necessitats de la societat i generar noves iniciatives.

El Pla de Banca Socialment Responsable està alineat amb el nostre Pla Estratègic 19-21.

Pla d'acció
Social
Governança
Ambiental

Acció social i voluntariat

Integritat, transparència i diversitat

Governança

Medi ambient

Inclusió financera

Pla de difusió

Clients i societat

Empleats

Analistes i inversors

Pla de diàleg

Peers, Think Tanks, Influencers i Referents

Societat i altres col·lectius

El pla compleix amb els criteris ESG (Environmental • Social • Governance)

Prioritats 2019 - 2021
Integritat, Transparència i Diversitat
 • Impuls iniciatives de transparència amb clients
 • Reforçar l'actitud íntegra
 • Mantenir el suport a la difusió en temes de diveristat i consolidar programa Wengage
Governança
 • Consolidar la governança de la responsabilitat corporativa amb visió de Grup
 • Mesurar producció amb impacte social o ambiental positiu i incorporar criteris ASG al negoci
 • Consolidar la gestió, mesurament i seguiment del risc reputacional
Medi Ambient
 • Impulsar la producció verda i emetre bons sostenibles
 • Avançar en el mesurament i gestió del risc medioambiental i climàtic
 • Implantar el pla de Gestió Ambiental i Energètica  i renovar les certificacions
Inclusió financera
 • Impulsar la inversió amb impacte social
 • Reforçar i desenvolupar el pla de Cultura Financera
 • Mantenir el posicionament en proximitat i reforçar accessibilitat
Acció Social i Voluntariat
 • Mantenir la promoció de l'Obra Social Descentralitzada, amb focus a la capil·laritat
 • Consolidar el pla de Voluntariat Corporatiu
 • Estrènyer la col·laboració amb programes de "la Caixa"
Governance - ESG
 • 1. Integritat, transparència i diversitat
 • 2. Governança
Indicador 2018 2019 2020 Objectiu 2021
% empleats amb retribució variable vinculada a qualitat de servei 99,2% 99,2% 99,2% -
% de polítiques responsables (1) revisades cada 18 mesos 100% 100% 75% 100%
% dones en posicions directives (2) 39,9% 41,3% 41,6% 43%


(1) Política d’RSC, Política de drets humans, Política de defensa i Política de gestió del risc mediambiental

(2) Posicions directives a partir de subdirecció d'oficina gran.

Environmental - ESG
 • 3. Medi ambient
Indicador 2018 2019 2020 Objectiu 2021
% reducció del consum d'energia (r/2015) 9% 13% 18,8% 15%
% reducció emissions CO2 (r/2015) 38% 50% 63% 34%
% contractacions amb criteris ambientals s/ total de contractacions amb impacte ambiental significatiu - 50% 75% 100%

 

Social - ESG
 • 4. Inclusió financera
 • 5. Acció social i voluntariat
Indicador 2018 2019 2020 Objectiu 2021
Nova concessió de crèdits de MicroBank (MM ) 773 725 1.625 2.181
(acumulat
19-21)
Població en municipis petits (<5k habitants) coberta per oficina o agent (%) 33,8% 33,5% 33,1% 40%
Voluntaris que han fet almenys 4 activitats durant els últims 12 mesos 2.256 2.473 1.825 3.000


Dades a tancament del 2020