A CaixaBank basem les nostres activitats en les polítiques i principis responsables següents en matèria social i ambiental:

Codi Ètic i Principis d‘Actuació 

Valors i principis ètics que inspiren les nostres activitats.

Principis de la Política corporativa de sostenibilitat/responsabilitat social corporativa 

Estratègia i principis bàsics d'actuació en matèria d'RSC.

Política corporativa de Drets Humans 

Estableix el nostre compromís amb els estàndards més alts en drets humans.

Resum del procés de diligència deguda i avaluació en DH 

Principis Generals de la Política Corporativa d'Anticorrupció 

Ens comprometem a treballar contra la corrupció en totes les seves formes.

Principis d’actuació de la Política corporativa de relació amb el sector de Defensa 

Regula les condicions per mantenir relacions comercials amb empreses del sector de defensa, i hi estableix restriccions i criteris d'exclusió.

Política de control i gestió del risc fiscal 

On establim el nostre compromís amb tots els principis de responsabilitat fiscal.

Política de prevenció de riscos laborals 

Ens permet potenciar iniciatives i actuacions que afavoreixin el benestar laboral i les millors condicions de treball.

Política de Gestió del Risc Mediambiental 

Principis globals a través dels quals regulem el finançament de determinades empreses i projectes que representen un potencial risc ESG (Environmental, Social and Governance). Sectors: energia, mineria, infraestructures i agricultura.

Principis de Gestió Ambiental i Energètica 

Compromís de CaixaBank amb el medi ambient i l'eficiència energètica en l'impacte directe associat a la seva gestió interna.

Principis d’actuació en matèria de privacitat i drets dels clients de CaixaBank 

A CaixaBank ens guiem pel total respecte al dret fonamental de protecció de dades de caràcter personal i també a la preservació de la confidencialitat de la informació que se'ns confia.

Principis de Compres 

Marc de col·laboració amb els nostres proveïdors que cerca promoure vincles comercials estables i en coherència amb els nostres valors.

Codi de Conducta de Proveïdors 

Conté els valors i principis fonamentals que han de respectar els proveïdors de CaixaBank.

Per a més informació sobre unes altres polítiques i documents, consulta les seccions:

Polítiques corporatives i altres documents corporatius

Reglament intern de conducta