Govern corporatiu i política de remuneracions

Govern corporatiu i política de remuneracions

Govern corporatiu

Informe Anual de Govern Corporatiu

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 

Remuneracions dels Consellers

Informe anual de remuneracions

Política de remuneració 

 

Estatuts

Estatuts

 

Reglament de la Junta General d'Accionistes

Reglament de la Junta General d'Accionistes

 

Reglament del Consell d'Administració

Reglament del Consell d'Administració

 

Reglament Intern de Conducta

Reglament Intern de Conducta

 

Polítiques i altres documents corporatius

Polítiques i altres documents corporatius

Consell d'Administració

Consell d'Administració

 

Comissions del Consell

Comissió Executiva

Comissió de Nomenaments

Comissió de Retribucions

Comissió de Riscos

Comissió d'Auditoria i Control

 

Comitè de Direcció

Comitè de Direcció

 

Gestió del Risc

Gestió del Risc

 

Junta General d’Accionistes

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013