Línies estratègiques


#APropDelsNostresClients

Pla estratègic 2022-2024: “A prop dels nostres clients”

Durant el Pla estratègic 2022-2024, el Grup se centrarà a reforçar la seva posició en tots els segments, a mantenir un model de distribució eficient, adaptat al client i que ofereixi la millor experiència, i a erigir-se com a un dels bancs referents en sostenibilitat. Assolir aquestes fites només és possible amb el millor equip, per la qual cosa CaixaBank també es proposa ser el grup financer preferit per treballar-hi. D’aquesta manera, continuarem oferint una rendibilitat atractiva i una remuneració competitiva a l’accionista.

Aquestes són les tres línies del Pla estratègic 2022-2024:

1. CREIXEMENT DEL NEGOCI

Desenvolupament de la millor proposta per a tots els segments de clients

 • Desenvolupament d’ecosistemes com a nova font d’ingressos
 • Enfortir el lideratge en el mercat retail
 • Ser el banc de referència de negocis i empreses

2. Mantenir un MODEL D’ATENCIÓ eficient i adaptat a les preferències dels clients

 • Experiència de client best-in-class
 • Major eficiència operativa i comercial
 • Increment de la capacitat de venda digital

3. Ser referents a Europa a SOSTENIBILITAT

 • Impulsar la transició energètica de les empreses i la societat
 • Liderar l’impacte social i afavorir-ne la inclusió financera
 • Promoure una cultura responsable, essent referents en governança


I aquests són els habilitadors que ens permetran dur-les a terme:

HABILITADORS

Tecnologia

 • Disposar d'una infraestructura d’IT eficient, flexible i resilient


Persones

 • Evolucionar la nostra cultura per millorar les capacitats organitzatives i de les persones

Accedeix a la presentació