Informació economicofinancera

Històrics 2018

  Llarg termini Curt termini Perspectiva Data d’Avaluació / confirmació Lloc web                                            
Moody's

Baa2

Baa2

P-2

P-2

Positiva

Positiva

01/08/2018

17/04/2018

www.moodys.com
Standard
& Poor's
BBB A-2 Positiva 06/10/2017 www.standardandpoors.com
Fitch BBB F2 Positiva 03/07/2018 www.fitchratings.com
DBRS A (low) R-1 (low) Estable 15/03/2018 www.dbrs.com

Cèdules Hipotecàries

  Ràtings Perspectiva Data d'Avaluació / confirmació
Moody's Aa2 -- 18/06/2015
Standard
& Poor's
A+ Positiva 20/04/2017
DBRS AAA

AA (high)

AA (high)

AA (high)
--

--
16/04/2018

17/01/2018

15/01/2018

11/10/2017


Les qualificacions poden ser revisades, suspeses o retirades per l'entitat qualificadora en qualsevol moment. Aquestes qualificacions no constitueixen una recomanació per comprar o vendre.