No mostrar més aquest missatge

Informació economicofinancera

Ràtings vigents

  Llarg terminiCurt terminiPerspectivaData d’Avaluació / confirmacióLloc web                                            
Moody's Baa2 P-2 Estable 10/05/2017 www.moodys.com
Standard
& Poor's
BBB A-2 Positiva 06/10/2017 www.standardandpoors.com
Fitch BBB F2 Positiva 06/02/2018 www.fitchratings.com
DBRS A (low) R-1 (low) Estable 14/07/2017 www.dbrs.com

Cèdules Hipotecàries

  RàtingsPerspectivaData d'Avaluació / confirmació
Moody's Aa2 -- 18/06/2015
Standard
& Poor's
A+ Positiva 20/04/2017
DBRS AA (high) -- 17/01/2018


Les qualificacions poden ser revisades, suspeses o retirades per l'entitat qualificadora en qualsevol moment. Aquestes qualificacions no constitueixen una recomanació per comprar o vendre.