No mostrar més aquest missatge

Informació economicofinancera

Ràtings vigents

  Llarg termini Curt termini Perspectiva Data d’Avaluació / confirmació Lloc web                                            
Moody's Baa1 P-2 Estable 01/08/2018 www.moodys.com
Standard
& Poor's
BBB+ A-2 Estable 06/04/2018 www.standardandpoors.com
Fitch BBB+ F2 Estable 08/10/2018 www.fitchratings.com
DBRS A R-1 (low) Estable 12/04/2018 www.dbrs.com

Cèdules Hipotecàries

  Ràtings Perspectiva Data d'Avaluació / confirmació
Moody's Aa1 -- 17/04/2018
Standard
& Poor's
AA- Positiva 27/03/2018
DBRS AAA -- 16/04/2018


Les qualificacions poden ser revisades, suspeses o retirades per l'entitat qualificadora en qualsevol moment. Aquestes qualificacions no constitueixen una recomanació per comprar o vendre.