Nota de premsa

Un estudi de CaixaBank DayOne i l’IESE estima que les 'start-ups' duplicaran les seves plantilles a Espanya durant el 2023

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
PEXXI.

• Així es desprèn de la quarta edició de l’estudi ‘Anàlisi d’una nova generació de ‘start-ups’ a Espanya i Portugal’, impulsat per CaixaBank, a través de DayOne, amb la col·laboració del Centre d’Iniciativa Emprenedora d’IESE Business School.

• L’informe analitza la situació, evolució, perspectives i perfil de les 1.135 empreses d’Espanya i Portugal participants a la 16ª edició dels Premis EmprènXXI, de les quals 987 són espanyoles, i representa una mostra de les ‘start-ups’ d’Espanya.

• Un aspecte rellevant és que els equips fundadors tenen cada vegada més experiència laboral prèvia a l’emprenedoria i un nivell elevat en la qualitat de l’educació, el que contribueix a millorar la competitivitat i l’èxit.

• L’emprenedoria femenina continua sent un repte i només un 26% de les empreses espanyoles de la mostra compta amb dones en els equips fundadors.

 

Les start-ups espanyoles estimen generar més de 7.000 llocs de treball aquest any, una xifra que suposa duplicar la seva plantilla. Així es desprèn de la quarta edició de l'estudi "Anàlisi d'una nova generació d’start-ups a Espanya i Portugal", impulsat per CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i inversors, amb la col·laboració del Centre d'Iniciativa Emprenedora d'IESE Business School.

L'informe es basa en l'anàlisi de la situació, evolució i perspectives de les 1.135 empreses d'Espanya i Portugal participants en l'edició de 2022-23 dels Premis EmprènXXI, de les quals 987 són espanyoles. Es tracta de la setzena edició en la història d'aquests guardons, atorgat conjuntament per CaixaBank, a través de DayOne, i el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través d'ENISA.

L'informe, que s'emmarca en la iniciativa "Observatori DayOne", reflecteix que les start-ups espanyoles de la mostra tenen de mitjana set empleats i, a més, espera un creixement destacat dels seus equips a curt termini, amb una previsió total, calculada a partir de les dades de les empreses participants en l'estudi, de més de 7.000 nous llocs de treball. De complir-se aquest pronòstic, la dada suposaria duplicar la mitjana de llocs de treball i ampliar fins a la xifra de 14 empleats de mitja per empresa. És la major estimació de creació d’ocupació des que es va iniciar l'estudi de CaixaBank i IESE, creat l'any 2020.

Si tenim en compte la distribució geogràfica de les empreses participants dels PEXXI, Catalunya i Madrid continuen sent les comunitats que concentren majors volums d'empreses d'aquest perfil, amb un 19% i un 17%, respectivament, dels participants en l'estudi ubicats en aquestes comunitats. Els segueixen la Comunitat Valenciana i Andalusia, totes dues amb un 9% de representació, i País Basc (5%).

La mostra de l'estudi reflecteix una gran diversitat sectorial, sent el de Viatges/Turisme, Salut, Impacte Social, Marketplace, Healthcare i Aliments/Begudes els que compten amb una major concentració d’start-ups, tots amb un 6% de representativitat. Això reflecteix que són els sectors més populars per emprendre a Espanya.

D’altra banda, Madrid i Catalunya són les comunitats amb més varietat sectorial, aglutinant 37 i 36 sectors respectivament, seguides de la Comunitat Valenciana amb 30 sectors. L'estudi assenyala que com més gran és el nombre d'empreses que hi ha en una regió, més sectors s'acumulen, la qual cosa podria indicar que no hi ha una especialització regional clara.

Major dimensió en vendes i més creixement

En aquesta edició dels Premis EmprènXXI, les empreses de la mostra han presentat mitjanes de vendes superiors i un major creixement en comparació amb l'edició anterior. En concret, el 37% de les empreses va tenir una facturació d'entre 50.000 i 250.000 euros en l'últim exercici complet (2021).

La mitjana de vendes el 2021 per a les empreses participants va ser de 199.878 euros, en comparació amb els 169.000 euros de l'edició anterior. Per a aquest any, el 60% de les empreses espera estar per sobre dels 250.000 euros de facturació, amb una mitjana de vendes d'1,26 milions d'euros.

La mostra de start-ups d'aquesta edició identifica com a majors avantatges competitives tenir un producte o servei superior al de la competència (77%), ser més ràpids en el servei (64%) i tenir un major mix/oferta que la competència (58%).

Una altra tendència que es desprèn de l'informe és l'augment d'un model de negoci B2B, que continua creixent de manera constant a cada edició, cosa que podria estar relacionada amb la dificultat d'arribar al consumidor final. Entre les 987 empreses espanyoles, un 62% té un model B2B.

Per tot això, l'informe revela que l'ecosistema emprenedor a Espanya continua en constant evolució i creixement i que l'ecosistema emprenedor juga un paper fonamental en la construcció d'un futur sostenible. Les start-ups tenen un gran potencial per generar ocupació, fomentar la innovació i promoure el desenvolupament econòmic sostenible.

Emprenedors cada vegada més experimentats i formats

A més de la millora de les previsions de generació d'ocupació, un altre aspecte rellevant en l'evolució del sector de les start-ups detectat per l'estudi és que els equips fundadors tenen cada vegada més experiència laboral prèvia a l'emprenedoria, el que contribueix a millorar la competitivitat i l'èxit de les start-ups.

Concretament, el 59,5% dels fundadors de la mostra acumula més d'11 anys d'experiència laboral, i el 75% compta amb més de 5 anys d'experiència. L'informe assenyala que l'experiència en el procés emprenedor es presenta com un possible factor d'èxit. 

Els responsables de les companyies reconeixen, en un 56% dels casos, segons les dades de l'estudi, que creen la start-up amb l'objectiu de cobrir una necessitat detectada des del lloc de treball anterior, el que denota una àmplia experiència i nivell de maduresa. La següent raó per emprendre és la recerca sistemàtica d'una oportunitat per poder emprendre (18%).

D'altra banda, les start-ups continuen sent creades majoritàriament per equips fundadors que han treballat junts amb anterioritat (36%). A nivell formatiu, es manté un nivell elevat en la qualitat de l'educació dels equips fundadors. Concretament, el 84% dels fundadors ha cursat un grau universitari o superior, un 7% té formació professional, mentre que els que tenen un doctorat representen el 12% de la mostra.

Un dels reptes: la diversitat

Edició rere edició, l'emprenedoria femenina continua sent un repte. El percentatge de dones entre els equips fundadors es manté respecte a l'edició anterior (26%), mentre que augmenta lleugerament el nombre d'empreses que tenen majoria de dones a l'equip fundador (16% en comparació al 14% anterior). Per la seva banda, el percentatge d'empreses fundades exclusivament per dones arriba només al 10% de la mostra d'enguany a Espanya.

En aquesta edició, el sector amb més quantitat de start-ups fundades únicament per dones és el d'impacte social, que arriba a l'11% d'aquestes empreses. A nivell geogràfic, hi ha una regió que destaca per tenir un percentatge d'empreses fundades totalment per dones més gran que la mitjana: Castella-la Manxa, amb un 25%.

Creix la inversió i guanya pes la d'origen professional

D'altra banda, l'informe de CaixaBank DayOne i IESE mostra un panorama positiu i prometedor per a l'ecosistema emprenedor d'Espanya, amb start-ups amb majors volums de finançament.

L'informe destaca que ha augmentat el volum de finançament rebut per aquestes empreses en comparació a edicions anteriors. En total, les 987 start-ups espanyoles presentades en l'última edició dels Premis EmprènXXI han aixecat més de 522 milions d'euros, el que suposa un increment del 113% respecte a la inversió que van rebre les empreses espanyoles participants l'edició anterior.

Catalunya i Madrid són les comunitats que reuneixen les start-ups amb més finançament i entre totes dues assoleixen una suma de 311 milions d'euros, el que significa un 53% del total. Enguany destaquen les pujades de finançament mitjà a Balears (+145%), Comunitat Valenciana (+86%) i País Basc (+69%).

Les inversions el 2022 marquen la segona millor xifra a nivell històric, el que mostra que l'ecosistema emprenedor espanyol compta encara amb molta liquiditat. La mitjana d'inversió rebuda per cada empresa és de 530.675 euros, el que representa un increment del 23% respecte a la mitjana de l' edició anterior.

L'augment en els imports de finançament en les empreses de la mostra té diverses explicacions, com el creixent interès dels inversors en l'ecosistema emprenedor o la recerca de noves oportunitats d'inversió en el mercat. També pot ser una resposta a l'impacte de la pandèmia, que ha portat a una major demanda de solucions tecnològiques i ha accelerat la digitalització de molts sectors de l'economia.

Respecte les fonts de finançament, el Venture Capital ha passat de ser el quart origen de finançament a convertir-se en el segon, amb un 14%, per darrere dels recursos propis (56%) i seguit en tercer lloc pels Business Angels (13%).

En la seva última ronda de finançament, les start-ups espanyoles de l'estudi han aixecat un total de 185 milions d'euros, el que implica una mitjana de 357.000 euros per empresa.

Creixent interès per la sostenibilitat i el medi ambient

D'altra banda, cal destacar que les start-ups d'Espanya mostren un creixent interès per la sostenibilitat i el medi ambient, amb un augment en el nombre d'empreses que s'enfoquen en solucions ecològiques.

Aquestes empreses estan desenvolupant tecnologies i models de negoci innovadors que poden tenir un impacte significatiu en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment en aquells relacionats amb la innovació, la indústria, l'energia i el medi ambient.

L'estudi destaca el paper fonamental que juga l'ecosistema emprenedor en la construcció d'un futur sostenible i pròsper.