Nota de premsa

MicroBank finança 1.377 projectes d’educació i formació per valor de 36 milions d’euros gràcies al préstec ‘Skills & Education’

Des del seu llançament l’any 2022

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Borja Templado, fundador de Robots in Action, projecte finançat amb un préstec Skills&Education de MicroBank.

• El programa, fruit d’un acord entre MicroBank i el FEI, ha beneficiat fins a l’actualitat a 1.171 persones i 206 empreses del sector educatiu, la formació i el desenvolupament d’habilitats professionals.

• La línia de ‘Skills & Education’ adreçada a particulars ofereix préstecs de fins a 30.000 euros, mentre que l’import de la branca orientada a empreses arriba fins als 500.000 euros.

 

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha finançat un total de 1.377 projectes d'educació, formació i competències a Espanya a través del programa Skills & Education des del seu llançament l’any 2022. La iniciativa és fruit de l’acord signat per MicroBank i el Fons Europeu d’Inversions (FEI) i està destinat a facilitar l’accés al finançament de particulars que desitgin millorar la seva formació, i també d’aquells autònoms, empreses i organitzacions vinculades al sector de l’educació que vulguin perfeccionar els seus serveis.

En total, MicroBank ha destinat 36,3 milions d’euros en préstecs per a les dues branques de Skills & Education des de la seva entrada en vigor. La primera línia, enfocada a qualsevol persona que desitgi continuar estudiant i millorar les seves competències a través de la formació acadèmica, la formació professional o altres formes d’educació, ha beneficiat a 1.171 persones a Espanya, que han sol·licitat una quantitat mitjana de 6.600 euros. Així, l’import global d’aquests préstecs atorgats per MicroBank ha assolit els 7,7 milions d’euros. Catalunya, Madrid i Andalusia són les comunitats autònomes amb més beneficiaris. El préstec Skills & Education té com a finalitat finançar cicles formatius de grau superior, graus i màsters univeristaris i doctorats, així com cursos d’habilitats digitals i capacitació professional.

El perfil dels estudiants que reben un préstec Skills & Education respon al d’un jove de 28 anys de mitjana, tant en el cas dels homes com de les dones. A banda, el 58% dels beneficiaris són dones, davant d’un 42% d’homes. Elles sol·liciten suport per a estudis que són lleugerament de més durada que ells (15,1 mesos davant dels 14,5 mesos de mitjana, respectivament), que amb més freqüència tendeixen a ser estudis universitaris i postgraus (28% les dones, 25% els homes) i, fins i tot, màsters universitaris a l’estranger (2,1% dones, 0,4% homes). Pel que fa a l’àmbit d’estudi, les principals temàtiques són salut i benestar; negocis, administració i dret, i educació.

La segona línia de Skills & Education, orientada a empreses que desitgin millorar els seus serveis, ha concedit 206 préstecs a Espanya per un valor total de 28,7 milions d'euros des de la seva entrada en vigor. Es tracta de préstecs amb un import mitjà de 139.000 euros, amb una quantitat màxima de fins a 500.000 euros. Catalunya, Madrid i Múrcia són les comunitats autònomes on més empreses han rebut un préstec del programa. Pel que fa a les activitats d’aquestes organitzacions, destaquen les enfocades a serveis de tutoria acadèmica, centres d’ensenyament que imparteixen classes de recuperació, cursos de repàs per a exàmens professionals, classes d’informàtica, etc.

“Estem molt satisfets de l’acollida rebuda pel programa Skills & Education i continuarem treballant perquè es consolidi com una solució per aconseguir que més persones accedeixin a un lloc de treball o millorin les seves condicions i puguin respondre millor a les necessitats canviants del mercat laboral”, explica Cristina González, directora general de MicroBank.

Banca sostenible

MicroBank dona resposta a diferents segments de població amb unes necessitats financeres que no estan prou cobertes. Té un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible, integrat dins del Pla Estratègic de CaixaBank, en el qual té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l’accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank dona suport al seu banc social des de la seva creació, atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i distribuint els seus productes a través de l’extensa xarxa comercial de CaixaBank per posar a disposició del client tota la gamma d’opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

En la concessió dels microcrèdits, col·laboren també de manera activa més de 290 entitats a tota Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i fer un seguiment dels projectes.

Així mateix, MicroBank compta amb el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l’emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d’Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) i el Banc Europeu d’Inversions (BEI).

 

NOTÍCIES RELACIONADES