Nota de premsa

La falta de titulats d’FP deixarà sense cobrir més de 92.000 oportunitats d’ocupació durant els propers anys, segons l'informe anual de CaixaBank Dualitza

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Mónica Moso, José Ignacio Goirigolzarri, Paula San Luis i Juan Gamboa.

• El 25% de les més de 8 milions d'oportunitats laborals que es generaran fins al 2030 seran per a tècnics en Formació Professional.

• Comerç, indústria i sanitat seran els sectors que més possibilitats de feina generaran per a la FP.

• Sanitat es configura com la família professional on més titulats poden desenvolupar-se en el sector per al que han estudiat.

• La sobrequalificació continua provocant un desajustament en el sistema.

• El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, afirma que “la formació és sinònim d'ocupabilitat i el treball és el principal factor de cohesió social i el millor mitjà per lluitar contra la desigualtat en la nostra societat”.

 

La falta de professionals qualificats amb titulació d’FP que donin resposta a les demandes del mercat s'entreveu com un problema persistent durant els propers anys, segons posa de manifest l'informe anual de la FP, elaborat a través de l'Observatori de la FP per CaixaBank Dualitza amb la col·laboració d'Orkestra-Institut Basc de Competitivitat. L'estudi s'ha presentat en el decurs d'un acte que ha reunit a Barcelona representants de la comunitat educativa i que ha comptat amb la presència del president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri.

L'estudi, que aquest any porta per títol Una nova Llei d’FP per a uns nous temps, xifra en 92.500 les oportunitats d’ocupació per a FP que quedaran no cobertes fins a l'any 2030, tenint en compte els llocs de treball que es generaran, així com les persones que es titulen.

Aquest dèficit ve atenuat per l'entrada en vigor de la nova Llei d’FP, que tindrà un impacte directe en la generació d’ocupació per dos motius. El primer, l'augment de recursos en el sistema es traduirà en un increment de places d’FP ofertades, cosa que, de manera directa, afectarà més persones titulades en FP incorporant-se al mercat laboral. El segon, que facilitarà una més gran adequació d'aquests titulats a les necessitats del teixit productiu, cosa que augmentarà l'ocupabilitat dels tècnics d’FP, facilitant el canvi en la percepció social, així com dels propis empleadors.

Tanmateix, aquest impacte provocat per la nova normativa no començarà a notar-se fins a l'any 2026, quan accediran al mercat els primers titulats promoguts pel nou marc regulatori.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha intervingut en l'obertura de l'acte per advocar per una reforma estructural de la formació i l'educació “perquè la formació és sinònim d'ocupabilitat i el treball és el principal factor de cohesió social i el millor mitjà per lluitar contra la desigualtat en la nostra societat”.

En aquest sentit, Goirigolzarri ha assenyalat que si no s'actua davant les debilitats del sistema els desequilibris socials podrien agreujar-se encara més per les tendències de fons que afrontem com són “la revolució digital, la transició cap a una economia més sostenible o el repte demogràfic com a conseqüència de l'envelliment de la població”.

Això provocarà un mercat més especialitzat i més competitiu i “aquí la FP i la seva modalitat dual poden contribuir decisivament a afrontar tots aquests fronts”.

Oportunitats d’ocupació per sectors

Per primera vegada, l'estudi ha quantificat les oportunitats d’ocupació que es generaran a Espanya fins a l'any 2030 per a titulats de Formació Professional, i que s'estima en més de dos milions (2.131.325).

En concret, més d'un milió (1.219.136) corresponen als que cursin una FP de Grau Superior i una mica menys (912.189) a aquells que estiguin cursant un Grau Mitjà.

Segons aquests càlculs, una de cada quatre noves oportunitats del total de 8.654.362 que es generaran en tota l'economia fins al 2030 seria per a FP.

Els sectors on més llocs de treball es generaran seran el comerç, l'educació, l'hostaleria, la construcció i la indústria, i aquest desenvolupament tindrà una translació directa a l’ocupació en Formació Professional.

D'aquesta manera, el comerç serà l'àmbit on més professionals d’FP es requereixin, 242.380 oportunitats en Grau Superior i 203.868 en Grau Mitjà, seguit de la indústria manufacturera (153.332 per a Grau Superior i 103.560 per a Grau Mitjà) i de les activitats sanitàries (101.517 per a Grau Superior i 112.805 per a Grau Mitjà).

Segons es recull en l'estudi, falta per veure si la Formació Professional comptarà amb prou eines per poder dotar de professionals a les demandes que es generaran a cadascun d'aquests sectors.

Fins ara, la FP ha respost sempre amb més velocitat que altres opcions formatives als canvis socials.

D'aquesta manera, l'informe de CaixaBank Dualitza reflecteix com els sectors on més ha augmentat la presència de persones ocupades amb estudis d’FP durant els últims cinc anys han estat energia elèctrica, gas i vapor (+4,6%), comerç (+3,4%) activitats recreatives (+3%) i indústria manufacturera (+2,9%).

Famílies professionals

L'estudi també ha analitzat quins són les famílies professionals en què un percentatge més alt d'alumnes es titulen, així com, una vegada s'han titulat, quins són els professionals que més poden desenvolupar-se en els camps on s'han format.

En el primer aspecte, apareixen Sanitat, Administració i Gestió, i Serveis socioculturals a la comunitat, que assoleixen un 44% de titulats totals.

En el segon, Sanitat seria la que més proveeix titulats a la seva pròpia activitat. Un 65% dels que es titulen en aquesta família poden emplear-se en aquesta.

Fabricació mecànica (58,5%) o Hostaleria (46,6%) també presenten un alt grau d'especialització.

Altres famílies, com a Administració i Gestió, o Electrònica i Electricitat ofereixen un caràcter més transversal.

A més, s'observa com en sectors com l'hostaleria, una àmplia part del personal de què es nodreix prové de famílies professionals que no tenen res que veure amb l'acompliment real, com a imatge i so, imatge personal, activitats esportives o administració i gestió.

Percentatge de formació-ocupació

D'altra banda, l'estudi assenyala que part d'aquest efecte prové del desajustament vertical que es produeix quan algunes persones s'ocupen en llocs de treball per als que estan sobrequalificades o infraqualificades.

El 2021, el 36,3% de les persones amb estudis universitaris van ocupar llocs de treball que correspondrien a titulats d’FP, principalment de Grau Superior.

Al seu torn, el 67,4% de les persones amb FP de Grau Superior van trobar feina en llocs que podrien ser desenvolupats per professionals de Grau Mitjà.

Aquest desajustament té un impacte negatiu en el conjunt del sistema educatiu, en termes d'inversió en educació no rendibilitzada. Però alhora aquesta sobrequalificació provoca costos personals, per un augment de la frustració dels qui consideren que s'han format per a posicions superiors, i costos empresarials, per un més alt índex de rotació.

CaixaBank Dualitza        

CaixaBank Dualitza reflecteix el compromís de la Fundació per la Formació Dual CaixaBank amb la promoció i la difusió de la Formació Professional, així com del paper fonamental que aquesta modalitat formativa ha de jugar en el futur de la societat.

L'entitat considera que només a través de més formació es pot aconseguir una societat més cohesionada en la que es redueixin les desigualtats.

Per fer-ho, CaixaBank Dualitza dona suport a les demandes dels docents i dels centres educatius i treballa amb empreses per a la capacitació dels futurs professionals i la millora de la seva ocupabilitat.

Des del seu inici, tota la seva activitat ha beneficiat gairebé 22.000 estudiants, 2.500 empreses i 1.700 centres educatius.