Nota de premsa

FADEMUR i MicroBank signen un conveni de col·laboració per oferir microcrèdits a projectes d’emprenedoria rural

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Juan Carlos Gallego, Teresa López i Sergio Gutiérrez, en la firma del conveni

• El conveni signat entre l’organització de dones rurals i el banc social de CaixaBank afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats dels pobles.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Teresa López, i el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. A l’acte de firma, hi ha assistit també Sergio Gutiérrez, director d’AgroBank.

Amb aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per Fademur.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, l'entitat es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

FADEMUR és una organització progressista que permet unir i reforçar l'esforç de les associacions de dones rurals que la constitueixen. Els seus objectius socials són el foment, la promoció i el suport d'iniciatives emprenedores de les dones del medi rural vinculades amb els sectors agrícola, ramader, agroalimentari o artesanal, així com els serveis socials a les zones rurals i la resta d’iniciatives emprenedores a l'àmbit rural, especialment aquelles que augmentin el nivell d'ocupabilitat de les dones rurals.

Per aconseguir aquests objectius, FADEMUR desenvolupa, entre moltes altres iniciatives, Ruraltivity. Es tracta de la llançadora d'emprenedoria rural amb què ve treballant a tot Espanya des de fa més de cinc anys. Durant l'últim, el nombre de projectes impulsats per FADEMUR a través de Ruraltivity ha crescut en més d'un 54%. Amb la signatura del conveni entre FADEMUR i MicroBank, molts d'ells seran susceptibles de beneficiar-se d'aquesta nova línia de finançament. De fet, la signatura del conveni assolida ara ja havia estat anticipada durant la V Trobada Ruraltivity celebrat el mes passat a Madrid.

Disseminats per tot el territori, els projectes que formen part de Ruraltivity estan presents en 10 comunitats autònomes, concretament en 238 municipis rurals dels quals el 66% tenen menys de 5.000 habitants. En la seva major part són negocis d'agroalimentació, el 37%, però uns altres operen en sectors molt diferents ajudant, així, a diversificar l'economia rural. Cal destacar, finalment, que el 40% d'aquests projectes estan liderats per dones de menys de 40 anys, fent que la llançadora suposi una forta contribució contra la despoblament rural.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. MicroBank té com a missió contribuir al progrés i el benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social.

Durant 2021, MicroBank ha finançat a Espanya 107.222 projectes amb impacte social per valor de 953 milions d'euros, dels quals 86.859 microcrèdits per valor de 547 milions d'euros es van destinar a fer front a necessitats puntuals de famílies i 15.521 per un import de 196 milions de euros es van concedir per donar suport a emprenedors i microempreses. Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Espanya 5.142 projectes d’economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 210 milions d’euros durant l’any 2021.

AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank dirigida a l'activitat agroalimentària, des d'anys endarrere manté una estreta relació amb Fademur fruit del seu conveni. La proposta de valor d'AgroBank inclou una extensa de xarxa d'oficines amb equips especialitzats que es posa a disposició com a part del nou acord. Així mateix, dins d’aquesta proposta, a través de les accions d'impuls al sector, s’hi troben plans per fomentar el relleu generacional, així com uns altres per impulsar la diversitat i el paper de la dona en els entorns rurals. 

270 entitats col·laboradores actives

En la concessió dels microcrèdits, a banda de l'extensa xarxa d'oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha 270 entitats que actuen de manera activa per tota Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d'assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.