Nota de premsa

El Dow Jones Sustainability Index situa CaixaBank entre els bancs més sostenibles del món

L’entitat financera entra en el principal índex mundial de sostenibilitat per novè any consecutiu

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Jordi Gual, president de CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank

• CaixaBank obté la màxima puntuació en les àrees d’inclusió financera i informació social i mediambiental.

• Jordi Gual, president de CaixaBank, ha destacat la importància d’aquest reconeixement en l’actual situació de pandèmia: “Necessitem empreses responsables que desenvolupin una funció social que vagi més enllà del pur negoci empresarial; empreses compromeses amb l’entorn i amb la societat a la que serveixen”.

• De la seva banda, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que “la inclusió de CaixaBank, any rere any, en l’índex Dow Jones de Sostenibilitat demostra que l’entitat segueix compromesa amb el benestar financer de les persones, la inclusió financera, el desenvolupament sostenible i el progrés social per ser un referent en banca socialment responsable”.

El Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ha inclòs a CaixaBank, per novè any consecutiu, entre els millors bancs cotitzats del món en matèria de sostenibilitat. El principal índex mundial que avalua el comportament de les empreses sota criteris ASG (ambientals, socials i de govern corporatiu) ha considerat a CaixaBank com un dels 25 bancs més destacats en sostenibilitat, d'entre 254 candidats, i l'ha situat entre les 10 millors entitats mundials del seu sector. El 2020, el DJSI ha inclòs en el seu índex a 307 empreses de tots els sectors, d'un total de més de 7.300 companyies analitzades de països de tot el món.

CaixaBank, amb un total de 84 punts, ha obtingut la màxima puntuació (100 punts) en les àrees d'inclusió financera i informació social i mediambiental. Els analistes han destacat positivament també altres aspectes com el compromís de l'entitat amb el respecte als drets humans, el desenvolupament del capital humà, la gestió del risc, l'estratègia fiscal i la identificació dels assumptes rellevants per als seus grups d'interès.

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha destacat la importància que, en el context actual de pandèmia, l'entitat es mantingui entre els exemples internacionals del sector financer més destacats en gestió sostenible: “A CaixaBank, tenim un enfocament de compromís amb tots els stakeholders des dels nostres orígens, que no només persegueix aportar valor als nostres accionistes sinó que es preocupa també d'un conjunt més ampli de grups d'interès, com són els empleats, els proveïdors, els clients i la societat en el seu conjunt”.

A més, el president de CaixaBank ha remarcat que “necessitem, ara més que mai, empreses responsables que desenvolupin una funció social que vagi més enllà del pur negoci empresarial; empreses compromeses amb l'entorn i amb la societat a la que serveixen”.

Per la seva banda, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que “la inclusió de CaixaBank, any rere any, en l'Índex Dow Jones de Sostenibilitat demostra que l'entitat segueix compromesa amb el benestar financer de les persones, la inclusió financera, el desenvolupament sostenible i el progrés social per ser un referent en banca socialment responsable”.

Gonzalo Gortázar ha valorat l' “esforç que tota l'organització fa, dia a dia, per mantenir i reforçar la vocació de servei que sempre ens ha caracteritzat. Actuem de forma diferent precisament perquè som conscients d'aquesta responsabilitat en la construcció d'un món socialment inclusiu per a les generacions actuals i futures”.

CaixaBank està present en els índexs de sostenibilitat més rellevants a nivell mundial i és avaluada pels principals analistes especialitzats. Destaca la seva presència en MSCI ESG Leader Indexes, Stoxx Global ESG Leaders Indices, Euronext Vigeo index Eurozone 120, l'Euronext Vigeo index Europe 120, l'Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, i l'índex FTSE4Good.

Un exercici marcat per l'activitat en l'emissió de bons lligats als ODS

Durant l'últim any, en matèria de sostenibilitat, cal destacar l'actuació de l'entitat com emissora d'instruments financers dirigits a donar suport a projectes lligats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

L'agost de 2019, CaixaBank va publicar el marc d'emissions de bons verds socials i sostenibles, avalat per Sustainalytics com a assessor expert independent. Sota aquest marc s'han realitzat fins al moment tres emissions.

La primera operació, el setembre del 2019, va consistir en un bo social de 1.000 milions d'euros destinat a l'objectiu de lluitar contra la pobresa i crear ocupació. Aquesta operació inaugural incloïa préstecs de MicroBank a individus o famílies la suma d'ingressos disponibles dels quals fos igual o inferior a 17.200 euros, per permetre'ls finançar necessitats com a despeses de salut o educació, o reparacions en llars i vehicles. L'emissió també va facilitar el finançament a pimes i autònoms.

La segona emissió, realitzada el juliol de 2020, va ser un bo social covid-19 de 1.000 milions d'euros a 6 anys, l’objectiu del qual era mitigar els efectes de la covid-19, a través del finançament a pimes i microempreses domiciliades en les regions espanyoles amb menys de 19.665 euros per càpita, o amb taxes d'atur superiors al 16,69%. En aquestes dues primeres emissions, els fons captats s'han destinat a promoure l'ODS número 8 (treball decent i creixement econòmic).

Recentment, CaixaBank ha realitzat amb èxit l'emissió del seu primer bo verd per 1.000 milions d'euros. Els fons es destinaran al finançament de projectes que contribueixin a la sostenibilitat mediambiental, en suport dels ODS número 7 (energia assequible i no contaminant) i número 9 (indústria, innovació i infraestructures).

CaixaBank, un model de banca socialment responsable

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. Fruit de l'herència que ha rebut manté una actitud de servei a la societat i als clients. La sostenibilitat és una de les línies del Pla Estratègic 2019-2021 de l'entitat que, a més, té un Pla de Banca Socialment Responsable.

Entre els principals compromisos del banc, destaca el treball per la inclusió financera, amb una àmplia capil·laritat de la xarxa d'oficines. CaixaBank és l'única entitat present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i el 94% de les de més de 5.000. És també l'única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de MicroBank, per ajudar-les a impulsar els seus projectes personals i professionals.

D'altra banda, manté un compromís amb la cultura financera a través de múltiples iniciatives, per ajudar a què les persones prenguin millors decisions en la gestió de la seva economia. A més, part de la seva plantilla participa en tasques de voluntariat durant les setmanes socials i la resta de l'any.

L'entitat compta amb un Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació, dependent del Comitè de Direcció, que és el responsable de fer el seguiment de l'estratègia i les pràctiques de responsabilitat corporativa.

Així mateix, CaixaBank és una de les entitats financeres líders en la lluita contra el canvi climàtic a nivell global, amb compromisos directament relacionats amb la descarbonització com el finançament de solucions al canvi climàtic, la reducció i compensació de la petjada de carboni i una acurada política de gestió ambiental, entre altres línies d'actuació.

 

NOTÍCIES RELACIONADES