Nota de premsa

CaixaBank s'adhereix com a membre fundador a Net Zero Banking Alliance (NZBA), iniciativa que promou les zero emissions netes el 2050

Compromís mediambiental impulsat i promogut per Nacions Unides

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
CaixaBank va compensar les emissions de CO₂ derivades de la seva activitat durant 2019 amb el recolzament a un projecte per a protegir més de 27.000 hectàrees de bosc amazònic al Brasil

• Mitjançant aquest nou acord, els 43 bancs signants de 23 països es comprometen a aconseguir les zero emissions netes el 2050 en línia amb l'objectiu 1,5°C i establir, en els pròxims 18 mesos, un objectiu de descarbonització de la cartera més contaminant per al 2030.

• CaixaBank és membre d’UNEP FI des del 2018 i signant dels Principis de Banca Responsable des del 2019, any en què també es va adherir al Collective Commitment to Climate Action (CCCA). Aquest últim acord va comprometre l'entitat a mobilitzar productes, serveis i relacions per facilitar la transició econòmica necessària per aconseguir la neutralitat de clima.


CaixaBank s'ha adherit avui, com a membre fundador, a Net Zero Banking Alliance (NZBA), la nova proposta impulsada per la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP-FI). Després de la inclusió de CaixaBank com a membre d'aquest programa el 2018 i com a membre signant dels Principis de Banca Responsable el 2019, CaixaBank s'ha compromès, igual que els altres 42 bancs signants de 23 països, a aconseguir les zero emissions netes el 2050 en línia amb l'objectiu 1,5 °C i establir, en els pròxims 18 mesos, un objectiu de descarbonització de la cartera més contaminant per al 2030.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que “estem molt satisfets de ser part d'aquesta aliança global des del seu inici. Les institucions financeres poden i han de jugar un paper clau per portar al món a complir l'objectiu de Net Zero i des de CaixaBank volem liderar aquest esforç. El nostre compromís de promoure el desenvolupament sostenible i contribuir a la millora del nostre planeta és irrevocable”.

L'adhesió a aquesta iniciativa aferma l'aposta de l'entitat per la sostenibilitat, situant a CaixaBank com una de les entitats més reconegudes del sector i alineades amb les expectatives dels stakeholders.

Compromesos amb l’Acció Climàtica (CCCA)

Aquest nou projecte impulsat per la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP-FI), després de la presentació el 2018 del Compromís Col·lectiu per a l'Acció Climàtica (CCCA), segueix la mateixa dinàmica però escurça l'horitzó temporal, amplia l'abast de les carteres de negoci a modificar i exigeix una més gran compensació d'emissions.

Any i mig després des que els signants es comprometessin a alinear les seves carteres i pràctiques comercials amb els objectius de l'Acord de París, el primer informe presentat va assenyalar que, en general, els bancs incorporen cada vegada més escenaris de canvi climàtic basats en la ciència en les seves estratègies i que molts ja han anunciat polítiques d'exclusió per aconseguir reduir l'escalfament global "per sota dels 2 graus", en línia amb els terminis establerts per la comunitat científica.

CaixaBank, en la seva decidida aposta en la lluita contra el canvi climàtic, va ser un dels pioners signants del Compromís Col·lectiu per a l'Acció Climàtica (CCCA). Actualment el grup està format per 38 bancs de tot el món, que sumen més de 15 bilions de dòlars en actius.

Lideratge a través d'aliances i iniciatives per a la sostenibilitat del planeta

CaixaBank és una de les entitats líders mundials en l'actuació per mitigar els efectes del canvi climàtic. L'entitat defensa que la sostenibilitat ha d'estar integrada en el model de negoci de les organitzacions. Per aquesta raó, l'estratègia mediambiental conforma un els cinc eixos del Pla de Banca Socialment Responsable. CaixaBank està compromesa amb el respecte a la sostenibilitat més enllà de les seves obligacions legals i té la gestió mediambiental integrada en la seva activitat de negoci.

Fruit d'això, CaixaBank està adherida als Principis de l'Equador i, a més, en el seu marc de gestió del risc, té en compte l'impacte ambiental. Així mateix, l'entitat financera està compromesa amb el compliment dels Acords de París. Concretament, CaixaBank treballa per minimitzar l'impacte ambiental de la seva activitat i, per a això, compta amb un Pla de Gestió Mediambiental 2019-2021 específic que inclou, entre altres, mesures d'eficiència energètica i de reducció de consums i d'extensió del compromís a la cadena de valor.

El 2019, l'entitat va fer pública una Declaració sobre Canvi Climàtic, una proposta amb 5 línies d'actuació que inclou compromisos relacionats amb la descarbonització: finançar les solucions al canvi climàtic; gestionar els riscos derivats del canvi climàtic; minimitzar i compensar la petjada de carboni; col·laborar amb altres organitzacions per a l'avançament conjunt; i informar dels nostres progressos de manera transparent.

Per al finançament de projectes amb impacte positiu, CaixaBank disposa de diverses línies específiques de finançament per a projectes sostenibles. L'any 2019, l'entitat va finançar projectes d'energies renovables, que van ascendir a un total de 2.453 milions d'euros. Enguany, CaixaBank ha tancat 56 operacions de finançament sostenible entre préstecs i bons, per valor de 12.100 milions d'euros. La xifra suposa un rècord per al banc en aquesta àrea d'activitat, amb un augment d'un 51% en préstecs i productes transaccionals i del 32% en emissions de bons, respecte al mateix període de l'any anterior.

L'any 2020, CaixaBank ha participat en el mercat de préstecs verds per import de 766 milions d'euros, que s'han destinat a finançar projectes amb un impacte positiu mediambiental.

Respecte als finançaments ESG, s'han realitzat 24 transaccions per valor de 2.250 milions d'euros, vinculades a objectius de sostenibilitat. Destaquen els objectius de reducció de petjada de carboni com les pràctiques més utilitzades per les empreses al finançar-se sota aquesta estructura.

De la mateixa manera, CaixaBank ha mobilitzat 7.440 milions d'euros en l'emissió de 12 bons sostenibles, destacant el bo social i verd emès per l'entitat el 2020. Quant a l'àmbit transaccional, CaixaBank està liderant la innovació a Espanya en aquest segment de productes. El 2020, ha mobilitzat 1.650 milions d'euros, on destaquen especialment els dos primers factoring sostenibles del país.

Així mateix, l'entitat realitza una acurada gestió dels riscos ambientals, per evitar, minimitzar, mitigar i remeiar en la mesura del possible els riscos potencials per a l'entorn o la comunitat. En aquest sentit, el Consell d'Administració de CaixaBank va aprovar al febrer del 2019 una Política de Gestió de Risc Mediambiental en la qual s'estableixen exclusions per a sectors amb potencials impactes negatius en el medi ambient.

CaixaBank té en marxa una política activa de control d'emissions, que ha aconseguit reduir en un 80% des del 2009. Contracta energia elèctrica provinent íntegrament de fonts renovables i compensa el 100% de totes les seves emissions calculades, incloses les emissions indirectes.

L'entitat també s'ha sumat al Compromís Col·lectiu per a l'Acció Climàtica de Nacions Unides una declaració que es crea en el marc dels Principis de Banca Responsable perquè el sector financer mobilitzi els seus productes, serveis i relacions per facilitar la transició econòmica cap a un model sostenible. El compromís pretén alinear les carteres d'entitats financeres de tot el món per finançar una economia baixa en carboni, amb l'objectiu que l'escalfament global es mantingui per sota dels dos graus centígrads. 

El banc va ser la primera organització espanyola inclosa en la llista RE100, una iniciativa que pretén incrementar la demanda i el subministrament d'energies netes. Així mateix, forma part del Grup Espanyol de Creixement Verd, que advoca pel creixement econòmic lligat a una economia baixa en carboni.

 

NOTÍCIES RELACIONADES