Nota de premsa

CaixaBank reforça el seu compromís amb la inversió responsable amb les noves qualificacions dels PRI

Els Principis d’Inversió Responsable tenen el suport de les Nacions Unides

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Oficina de CaixaBank

• VidaCaixa obté 5 estrelles (màxima qualificació) per la seva política d'inversió i propietat activa.

• Per la seva banda, CaixaBank AM aconsegueix 5 estrelles en renda variable d'inversió directa fruit de la integració de factors ASG en els processos d'inversió.

• Només el 10% dels signataris a nivell mundial aconsegueix la millor puntuació.

• PRI avalua al voltant de 3.000 inversors institucionals que gestionen en conjunt més de 135 bilions de dòlars en actius.

 

Les gestores del Grup CaixaBank, VidaCaixa, CaixaBank AM i BPI Gestão de Ativos han reafirmat el seu màxim compromís amb la inversió responsable segons els Principis d'Inversió Responsable (PRI), una iniciativa que compta amb el suport de les Nacions Unides.

D'una banda, aquest nou reconeixement ratifica el compromís de la companyia asseguradora amb la Inversió Socialment Responsable (ISR), mitjançant la integració de criteris socials, ambientals i de bon govern (ASG) en les seves decisions d'inversió.

L'associació internacional d'inversors institucionals reconeix amb la màxima puntuació (cinc de cinc estrelles) a VidaCaixa per la seva política d'inversió i propietat activa (Investment & Stewardship Policy). En aquest àmbit, també ha destacat el model de governança de l'entitat i la seva especial supervisió de la gestió dels riscos amb el focus en el canvi climàtic, les polítiques de vot i processos d’engagement amb sentit ASG i l'impuls a la transparència, entre d’altres.

D'altra banda, el reconeixement a CaixaBank AM en renda variable d'inversió directa s'ha aconseguit gràcies a la integració de factors ASG en els processos d'inversió (Direct- Listed equity – active fundamental). En aquest àmbit destaca la identificació de factors ASG en termes de materialitat i la seva incorporació i monitoratge en els processos d'inversió, així com la incorporació en la gestió del risc de les incidències ASG que es poguessin produir en els actius gestionats.

Les gestores d'actius del Grup continuen demostrant any rere any els seus progressos en matèria de sostenibilitat, fins i tot sota els estàndards més exigents. De fet, durant 2021, PRI va dur a terme una modificació del qüestionari, així com de la metodologia d'avaluació, amb l'objectiu que fos més estricta i diferencial entre signataris. Així mateix, es va canviar el sistema de qualificació, d'un model alfabètic (E a A+) a un format numèric (1 a 5 estrelles) per a reflectir que les notes són més estrictes i no comparables amb anys anteriors.

En aquest sentit, només el 10% del total de les companyies signants (formades per societats d'inversió, empreses proveïdores de serveis i gestores d'inversió de tot el món) han aconseguit la màxima puntuació. PRI avalua al voltant de 3.000 inversors institucionals que gestionen en conjunt més de 135 bilions de dòlars en actius.

Segons declara Javier Valle, conseller director general de VidaCaixa: “A VidaCaixa entenem la ISR com una manera de gestionar les inversions i no com una filosofia a aplicar a un producte de la nostra cartera. Per això, el 100% dels actius que gestionem integra aspectes ASG en les decisions d'inversió des de fa més de 20 anys. Estem molt satisfets de que PRI hagi tornat a reconèixer el lideratge de la companyia en aquest aspecte”.

I en paraules de Juan Bernal, director general de CaixaBank AM: “A CaixaBank AM estem compromesos amb la inversió sostenible, entesa com aquella que no només ofereix rendibilitat econòmica per als inversors, sinó que també promou una gestió coherent amb la creació de valor per a tota la societat. En aquest sentit, estem molt satisfets del reconeixement de PRI al ferm compromís de la gestora per donar impuls a la inversió sostenible, a través de la integració de criteris socials, ambientals i de bon govern en les seves decisions i productes d'inversió”.

VidaCaixa, compromesa amb la inversió responsable

VidaCaixa sempre ha estat precursora i ha actuat de manera proactiva en l'adequació de la gestió de la seva activitat als nous estàndards regulatoris i també en l'adopció de les millors pràctiques del mercat en sostenibilitat. Va ser la primera entitat d'Espanya a adherir-se globalment als PRI, com a asseguradora i gestora de fons de pensions l’any 2009. Igualment, cal destacar les següents certificacions i adhesions:

  • Primera asseguradora amb la certificació de finances sostenibles sota criteris ASG promoguda per AENOR.
  • Primera asseguradora d'Espanya a adherir-se a la Net Zero Owners Alliance.
  • Adherida als Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI), promoguts per UNEP FI des de 2020.
  • Climate Action 100+: iniciativa que promou diàlegs col·lectius amb companyies de sectors intensius amb l'objectiu de reduir emissions, millorar la governança climàtica i fixar mètriques financeres sobre el canvi climàtic.
  • 2022 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis: iniciativa promoguda per inversors institucionals que insta els governs a augmentar la seva ambició climàtica.

Com a gestora de fons de pensions, ha rebut més de 25 premis a la seva gestió que reconeixen uns excel·lents resultats de rendibilitat per sobre del mercat. El 100% dels seus actius incorpora factors ambientals, socials i de bon govern (ASG) en les decisions d'inversió per a generar rendiments sostenibles a llarg termini. Per això, compta amb les millors qualificacions i està compromesa amb les principals iniciatives globals de sostenibilitat.

La sostenibilitat, element essencial de CaixaBank AM i BPI Gestão de Ativos

CaixaBank AM va signar els Principis d'Inversió Responsable l'any 2016, demostrant que el respecte envers les bones pràctiques és més que una obligació, forma part de la seva essència. Igualment, cal destacar els compromisos i reconeixements de la gestora:

  • Certificació d’AENOR en finances sostenibles sota criteris ASG.
  • CaixaBank AM és la primera gestora espanyola i europea que obté el ‘Segell EFQM 500’ per la seva estratègia centrada en l'excel·lència, la innovació i la sostenibilitat.
  • ADVANCE: iniciativa global llançada per PRI l'objectiu de la qual és promoure els Drets Humans i abordar els principals reptes socials.
  • Climate Action 100+: iniciativa que promou diàlegs col·lectius amb companyies de sectors intensius amb l'objectiu de reduir emissions, millorar la governança climàtica i fixar mètriques financeres sobre el canvi climàtic.
  • 2022 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis: iniciativa promoguda per inversors institucionals que insta els governs a augmentar la seva ambició climàtica.

La seva filial portuguesa, BPI Gestão de Ativos, ha estat reconeguda amb la màxima puntuació (cinc de cinc estrelles) en Investment and Stewardship Policy pels seus avanços en l'organització, estratègia i implementació en aquest àmbit i també en Hedge Funds (Long/Short Equity – Incorporation) amb la gestió del Fons BPI Alternative Iberian Equities Long Short amb una estratègia d'inversió market i factor neutral que incorpora factors ASG en la seva gestió. La gestora es va adherir als PRI l’any 2019 i manté un compromís molt fort en inversió responsable, buscant ser referent en el mercat portuguès en matèries de sostenibilitat.

Puntuació VidaCaixa

 

NOTÍCIES RELACIONADES