Nota de premsa

CaixaBank obté la certificació AENOR del seu sistema de gestió i control dels riscos fiscals

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
CaixaBank

• Després d'un complet procés d'auditoria, AENOR reconeix el compromís de l'entitat financera amb els màxims estàndards d'excel·lència i transparència en aspectes com les polítiques i estratègies fiscals aplicades i el seu sistema de gestió i control fiscal.

• Per a CaixaBank, la certificació suposa un aval al seu model d'actuació per al control i la gestió del risc fiscal, una eina clau per a la generació de millores en l'àmbit tributari.

• El 2021, CaixaBank va gestionar en total el pagament de 4.074 milions d'euros en tributs, incloent tant els corresponents a la seva activitat com la recaptació de tercers.

CaixaBank ha rebut la certificació AENOR al seu Sistema de Gestió de Compliance Tributari, fet que mostra el compromís de l'entitat amb l'aplicació dels màxims estàndards d'excel·lència i transparència en les polítiques de compliment fiscal.

La certificació d’AENOR s'ha aconseguit després d'un complet procés d'auditoria que ha avaluat els mecanismes d'establiment i supervisió de polítiques i estratègies fiscals a CaixaBank, així com la robustesa en el disseny i implementació del sistema de gestió i control fiscal de l'entitat.

Per a CaixaBank, el reconeixement d’AENOR suposa un aval a l'èxit del model d'actuació tributària de l'entitat per al control i la gestió del risc fiscal, una eina clau per a la generació de millores en l'àmbit tributari. El 2021, CaixaBank va gestionar en total el pagament de 4.074 milions d'euros en tributs, incloent tant els impostos corresponents a la seva activitat com la recaptació de tercers.

Aquesta certificació l'ha atorgat AENOR a CaixaBank conforme als requisits establerts a la norma UNE 19602, que constitueix l'adaptació a l'àmbit tributari dels estàndards de compliment internacional, integrant a banda les recomanacions de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).

Foment de la confiança i de la transparència

L'estratègia de control i gestió del risc fiscal i d'actuació tributària de CaixaBank estan alineades amb els valors que conformen la cultura corporativa de l'entitat i el seu compromís amb el compliment de les seves obligacions tributàries.

Complir amb la normativa tributària dels diferents països i territoris en els quals s'opera, cooperar amb les administracions tributàries promovent una relació fonamentada en els principis de transparència, bona fe i confiança mútua i fomentar la transparència mitjançant l'adequada comunicació i informació a clients, accionistes i altres grups d'interès sobre l'impacte fiscal dels productes comercialitzats són alguns dels principis que orienten la presa de decisions del Grup CaixaBank en matèria d'actuació tributària.

L'entitat ha desenvolupat i implementat un sistema de gestió i control dels riscos fiscals. Al maig del 2022, a banda, va aprovar una actualització de la Política Corporativa de gestió del risc fiscal i actuació tributària del Grup, que, entre altres aspectes, defineix els comportaments i conductes per als diversos departaments involucrats en la gestió dels tributs del Grup. A banda, també defineix i qualifica les inversions i operacions realitzades per l'entitat que poguessin tenir especial transcendència fiscal.

Sobre AENOR

AENOR és una entitat de serveis professionals que identifica i ajuda a corregir les bretxes de competitivitat de les empreses, sectors i del teixit econòmic en general. Contribueix a la transformació de la societat creant confiança entre organitzacions i persones mitjançant serveis d'avaluació de la conformitat (certificació, inspecció i assajos), formació i informació.

AENOR és l'entitat líder en certificació a Espanya, que ja desenvolupa operacions en 87 països. Més de 83.000 centres de treball en el món tenen algun dels certificats d’AENOR en camps com la Gestió de la Qualitat, Sostenibilitat, Verificació d'Informació no Financera, Benestar Animal, Seguretat i Salut en el Treball, Digitalització o Compliance.

 

NOTÍCIES RELACIONADES