Nota de premsa

CaixaBank, entre les cinc primeres empreses del món en l'índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg pel seu compromís amb la diversitat

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email

• L'Índex d'Igualtat de Gènere 2022 recull les 418 empreses més destacades en el seu compromís amb les polítiques de gènere i amb la transparència en el reporting.

• CaixaBank compta amb un 41,3% de dones en posicions directives i amb un 40% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.

• Alguns dels aspectes més valorats per l'índex han estat el programa per impulsar la diversitat i la igualtat de gènere (Wengage), les mesures de conciliació familiars, la cultura inclusiva i les iniciatives internes i externes per potenciar el lideratge femení i el rol de la dona a l'empresa i a la societat.

CaixaBank es troba entre les cinc primeres empreses del món en l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2022, un selectiu que inclou les companyies del món més compromeses amb la igualtat de gènere a través de les seves polítiques i la transparència en la divulgació dels seus programes i dades relacionades amb el gènere.

El GEI (sigles en anglès del Gender Equality Index de Bloomberg) és l'índex de referència en aquest àmbit i mesura la igualtat de gènere a través de cinc pilars: el lideratge femení i la canalització de talents, igualtat de remuneració i paritat de remuneració entre gèneres, cultura inclusiva, polítiques contra l'assetjament sexual i marca pro-dona.

Enguany, Bloomberg ha seleccionat a 418 companyies de 45 països i regions i inclou per primera vegada a empreses amb seu a Colòmbia i l'Uruguai. Aquestes companyies, de les quals 130 són entitats financeres i 18 són empreses espanyoles, pertanyen a 11 sectors d'activitat i sumen una capitalització borsària de 16 bilions de dòlars.

CaixaBank ha aconseguit una puntuació superior a la mitjana general, a la mitjana del sector financer i a la mitjana de les empreses espanyoles.

Tal com destaca el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, “la igualtat de gènere produeix millors dinàmiques, millors equips, millors decisions i millors resultats. Per a un grup com CaixaBank, amb profund arrelament social i vocació de lideratge, continuar promovent amb determinació la igualtat de gènere i la diversitat dels equips en totes les seves dimensions és un imperatiu. Avançar en diversitat suposa a més revisar i reforçar contínuament el funcionament de la meritocràcia, necessària per construir una organització més capaç, més forta i competitiva”.

A pesar que el llindar d'inclusió al GEI ha augmentat, la llista de membres continua creixent. Això significa que més empreses estan treballant per millorar les seves mètriques relacionades amb el gènere, la qual cosa permet generar més oportunitats perquè diversos talents tinguin èxit a les organitzacions.

La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank. Sota aquestes premisses treballa amb el compromís de ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant en la companyia com en el conjunt de la societat. De fet, CaixaBank compta amb un 41,3% de dones en posicions directives i amb un 40% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.

Precisament, alguns dels aspectes més valorats per l'índex han estat el programa per impulsar la diversitat i la igualtat de gènere (Wengage), les mesures de conciliació familiars, la cultura inclusiva i les iniciatives internes i externes per a potenciar el lideratge femení i el rol de la dona en l'empresa i en la societat.

Wengage, el compromís de CaixaBank amb la igualtat

CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'entitat basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. Wengage inclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, per visibilitzar la diversitat i per reforçar el rol de la dona, amb programes de formació o els plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional.

En l'àmbit extern, el compromís de CaixaBank amb la diversitat inclou la promoció del debat i la conversa pública entorn de la diversitat (CaixaBank Talks); l'organització de diferents premis i reconeixements al lideratge empresarial (Premi Dona Empresària i Premi A Dona Professional Autònoma) o a l'excel·lència acadèmica (Premis WONNOW); o línies d'acció vinculades a l'esport (patrocini de la selecció femenina de bàsquet).

A més, CaixaBank compta amb un Pla d'Igualtat per fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere en els programes de desenvolupament directiu i en els processos de selecció i formació, fomenta el teletreball i la flexibilitat.

CaixaBank està adherida al programa internacional Target Gender Equality i al Women’s Empowerment Principles, de Nacions Unides; o al Charter de la Diversitat, per fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries. També és membre de Closingap, el clúster que estudia l'impacte econòmic de les bretxes de gènere a Espanya.

A més, és una de les entitats adherides a l'Aliança STEAM pel talent femení “Nenes en peu de ciència”, una iniciativa liderada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per impulsar les vocacions STEAM en les nenes i les joves.