Nota de premsa

CaixaBank crea un comitè assessor de diversitat per a sumar la visió de directives d’empreses de referència a les seves iniciatives en igualtat

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
D’esquerra a dreta, asseguts: Juan Alcaraz, Therese Jamaa, Carmina Ganyet i Koro Castellano. Dempeus: Anna Quirós, Teresa Sarjurjo i David López.

• Koro Castellano, Vanina Farber, Carmina Ganyet, Therese Jamaa i Teresa Sanjurjo integren, juntament amb directius de CaixaBank, un òrgan consultiu que aportarà noves perspectives per a fomentar la diversitat i la inclusió.

• El comitè contribuirà a reforçar aspectes com l'accés de dones a posicions directives, on CaixaBank es planteja assolir un 42% abans de 2024.

• L'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2022 considera CaixaBank com una de les cinc millors empreses del món en aquest àmbit.

 

CaixaBank ha creat un comitè assessor de diversitat amb l'objectiu de comptar amb noves perspectives en el foment de la diversitat i la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits d'actuació de l'entitat, interns i externs.

El comitè està format per directius de referència en els seus àmbits d'actuació, cinc d'elles independents a l'entitat financera i vinculades a empreses líders en els seus sectors: Koro Castellano, directora d’Amazon Prime Video a Espanya; Vanina Farber, economista i politòloga que imparteix classes d'Innovació Social a l'escola de negocis suïssa IMD; Carmina Ganyet, directora general corporativa de Colonial; Therese Jamaa, vicepresidenta de Huawei Espanya, i Teresa Sanjurjo, directora de la Fundació Princesa d'Astúries. Per part de CaixaBank, participen en el comitè Juan Alcaraz, director general de Negoci; David López, director de Recursos Humans, i Anna Quirós, directora de Cultura i Desenvolupament.

La creació d'un òrgan consultiu exclusivament dedicat a la diversitat, una iniciativa pionera per a una gran empresa a Espanya, s'emmarca en el compromís de CaixaBank amb el foment de la diversitat i la inclusió en tota la seva activitat, tant interna, dins de la seva organització i dels seus equips professionals, com externa, a través d'iniciatives dirigides als seus clients i a tota la societat en general. Aquest compromís ha rebut importants reconeixements; de fet, CaixaBank es troba entre les cinc primeres empreses del món en l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2022.

Els components del comitè es reuniran cada quatre mesos per a aportar a CaixaBank la seva visió i la seva experiència sobre qüestions essencials per al foment de la diversitat. Entre els temes que s'abordaran periòdicament destaquen, per exemple, les estratègies per a fomentar l'augment de la presència de dones en posicions directives; les iniciatives per a donar major visibilitat, interna i externa, a les polítiques de diversitat; el foment d'una cultura inclusiva dins d'una organització; la identificació de biaixos, o l'impuls a iniciatives per a la inclusió.

Igualtat de gènere: un objectiu estratègic

CaixaBank va tancar l'exercici 2021 amb un 41,3% de dones en posicions directives, un dels majors percentatges del sector, i preveu finalitzar el 2022 amb un 41,6%. En el marc del nou Pla Estratègic 2022-2024, el banc s'ha plantejat com a objectiu aconseguir el 42% de dones directives el 2024.

A més del nou comitè assessor, el banc compta amb diversos instruments i iniciatives creats per a impulsar la diversitat, com és el cas de Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'organització basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats. Wengage inclou iniciatives per a fomentar la diversitat, com plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional.  Wengage també desenvolupa iniciatives a nivell extern per als clients i la societat, dirigides a impulsar la diversitat i la igualtat d'oportunitats en diversos àmbits d'actuació: lideratge i emprenedoria, innovació i educació, esport i entorn rural.

A més, CaixaBank compta amb un Pla d'Igualtat per a fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere en els programes de desenvolupament directiu i en els processos de selecció i formació, fomenta el teletreball i la flexibilitat. 

En el Consell d'Administració, l'entitat també compta amb un dels percentatges més alts de l'IBEX35, amb un 40% de dones conselleres.

Reconeixements al compromís amb la diversitat

A més del reconeixement de l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg, CaixaBank compta amb importants distincions en l'àmbit de la igualtat, com el Distintiu d'Igualtat en l'Empresa (DIE), gestionat pel Instituto de la Mujer, o la Certificació EFR (Empresa Familiarment Responsable), de la Fundación Másfamilia. Ha estat mereixedora de diversos reconeixements, com el Premi 25 aniversari de FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). Per la seva part, la Fundación para la Diversidad ha concedit a CaixaBank el 2020 la distinció a la millor pràctica d'una gran empresa pel seu programa de diversitat Wengage. A més, CaixaBank ocupa la primera posició a nivell espanyol en l'Índex de Diversitat de Gènere EWoB el 2021. També forma part del nou índex IBEX Gender Equality Index.

CaixaBank està adherida al programa internacional Target Gender Equality i al Women’s Empowerment Principles, de Nacions Unides; o al Charter de la Diversitat, per a fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries. També és membre de Closingap, el clúster que estudia l'impacte econòmic de les bretxes de gènere a Espanya.

A més, és una de les entitats adherides a l'Aliança STEAM pel talent femení “Niñas en pie de ciencia”, una iniciativa liderada pel Ministeri d’Educació i Formació Profesional per a impulsar les vocacions STEAM a les nenes i les joves.

El compromís del banc és extensiu a totes les empreses del seu Grup. En aquest sentit, CaixaBank Asset Management ha estat reconeguda com a “Líder europeu en diversitat de gènere” per segon any consecutiu i com a “Gestora amb millor representació de gènere” per primera vegada, en la categoria d’entitats d'entre 20 i 50 gestors dels Premis a la diversitat de gènere (Gender Diversity Awards) de la revista Citywire.