Nota de premsa

CaixaBank crea la nova Direcció de Risc Climàtic

La sostenibilitat constitueix un dels pilars del nou Pla Estratègic 2022-2024

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Torres Kio

• La nova direcció s'encarregarà de coordinar el desplegament de la gestió i anàlisi dels riscos climàtics i mediambientals d'acord amb el creixent marc regulador, les recomanacions del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) i les directrius sobre la presentació d'informes no financers de la Comissió Europea.

• La Direcció de Sostenibilitat compta actualment amb cinc grans àrees, com són Estratègia i Seguiment de Sostenibilitat, dirigida per Severiano Solana; Riscos de Sostenibilitat, liderada per Xavier Fortuny; Coordinació de Productes i Negocis Sostenibles, encapçalada per Álvaro Colino; Comunicació ESG, dirigida per Javier Tomé, i Risc Climàtic, a càrrec de Stefan Rodia García-Petit.

• CaixaBank ha decidit crear aquesta nova direcció per impulsar el compromís amb la descarbonització de la pròpia activitat i els seus clients a través d'un model de negoci i gestió sostenible que té el risc climàtic incorporat en la seva anàlisi de les operacions.

Després de la fusió de CaixaBank i Bankia, l'entitat financera líder a Espanya va decidir apostar per la sostenibilitat com a element imprescindible en la seva evolució. Tant és així que, dins de la Direcció de Sostenibilitat, dirigida per Eugenio Solla, CaixaBank acaba de crear la nova Direcció de Risc Climàtic. Aquest canvi en l'estructura reforça l'aposta del banc per la sostenibilitat, que és un dels pilars del nou Pla Estratègic 2022-2024, en benefici del desenvolupament econòmic i social sostenibles.

La Direcció de Risc Climàtic s'encarregarà de coordinar el desplegament de la gestió i anàlisi dels riscos climàtics i mediambientals d'acord amb el creixent marc regulador, les recomanacions del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) i les directrius sobre la presentació d'informes no financers de la Comissió Europea. 

D'aquesta manera, la nova direcció se situa al mateix nivell que les altres quatre ja existents, que són Estratègia i Seguiment de Sostenibilitat, dirigida per Severiano Solana; Riscos de Sostenibilitat, liderada per Xavier Fortuny; Coordinació de Productes i Negocis Sostenibles, encapçalada per Álvaro Colino, i Comunicació ESG, dirigida per Javier Tomé.

Actualment, la Direcció de Sostenibilitat compta amb 30 professionals que treballen per impulsar la sostenibilitat de manera transversal amb totes les àrees del banc. 

Descarbonització com a element central de la nova direcció

La sostenibilitat està transformant la cultura empresarial i els propis models de negoci de les companyies. De fet, és una palanca transformadora de l'economia, a través de l'equilibri social i la cura mediambiental i climàtica.

Per aquest motiu, en CaixaBank la sostenibilitat ha adquirit un paper protagonista transversal que està vinculat al negoci i es va desplegant a tota l'activitat i productes i serveis del banc.

Un dels elements centrals i immediats per acostar l’entitat als objectius marcats per Nacions Unides és el treball per la descarbonització, procés progressiu i imprescindible per a la reducció de les emissions de CO₂ fins a aconseguir que siguin netes nul·les l’any 2050.

Per donar resposta al desafiament global que suposa la lluita contra el canvi climàtic, la descarbonització implica multitud de canvis d’hàbit de consum diaris. Les principals implicades són les empreses, que fan front al repte de transformació dels models de negoci per adaptar la seva activitat desenvolupant models neutres en carboni. Per aconseguir aquest objectiu s'han creat i adquirit diferents compromisos internacionals, com la ‘Cursa cap a les emissions zero’, de Nacions Unides, i aliances empresarials, entre les quals destaca la Net Zero Banking Alliance, de la qual CaixaBank és membre fundador, que acceleren aquest impuls.

Davant aquest escenari, CaixaBank ha apostat per assumir la seva responsabilitat d'acompanyar els seus clients desenvolupant estratègies ambientals i climàtiques complexes que requereixen grans injeccions de capital, gràcies al seu paper protagonista en la canalització de capital i de recursos econòmics a Espanya, que dona un especial protagonisme a l'entitat financera per reorientar el finançament i la inversió amb una finalitat sostenible.

Aquest assessorament també estableix restriccions al finançament de sectors intensius en emissions de carboni i al compliment de determinades condicions, com l'existència d'objectius concrets i assolibles de descarbonització alineats amb l'Acord de París. 

Això no obstant, es podran finançar excepcionalment activitats en sectors de determinats països als quals la transició energètica pugui resultar particularment complexa o tenir un impacte social advers significatiu.

Per tot això, CaixaBank ha decidit crear una nova Direcció de Risc Climàtic, que impulsarà el compromís amb la descarbonització de la pròpia activitat i els seus clients a través d’un model de negoci i gestió sostenible que té el risc climàtic incorporat en la seva anàlisi de clients i operacions. A més d’afrontar aquest repte global, suposa una extraordinària oportunitat global de negoci i de creixement econòmic. Segons l’Agència Internacional d’Energies Renovables, la transició a energies renovables pot suposar més de 130 bilions de dòlars d’inversió l’any 2050 per aconseguir els objectius net zero. 

CaixaBank, referent europeu en sostenibilitat

Les iniciatives de CaixaBank en sostenibilitat se centren en impulsar la transició energètica de les empreses i del conjunt de la societat, mitjançant, entre d’altres, el desenvolupament de solucions per a particulars amb focus en mobilitat i habitatge sostenible, i el foment de les inversions amb criteris ASG (ambientals, socials i de governança).

En el marc del nou Pla Estratègic 2022-2024, CaixaBank té com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d’euros en finançament sostenible, a través de l’impuls de diverses iniciatives centrades en l’oferta de productes, l’assessorament ASG, la conscienciació i la formació.

CaixaBank és l’entitat líder en finançament sostenible a Europa durant el primer semestre de l’any 2022, segons la classificació de Refinitiv, que situa al banc en la primera posició del rànquing EMEA Top Tier Green & ESG-Linked Loans.